Mitta- ja massadirektiivi uudistumassa

Euroopan komissio julkaisi 11.7.2023 ehdotuksen mitta- ja massadirektiivin uudistamisesta osana kuljetusalan viherryttämispakettia. Direktiivi säätelee kuljetuskaluston mittoja ja massoja kansainvälisessä liikenteessä.

Hallituksen linjaukset budjettiin 2022

Hallitus sai syyskuun alussa valmiiksi neuvottelut talousarvioesityksestä vuodelle 2022. SKAL kävi läpi maanteiden tavaraliikenteen osalta keskeiset budjettilinjaukset. Hallitus neuvotteli elo-syyskuun

Miksi diesel on niin kallista?

Dieselin hinta on puhuttanut kuljetusalaa viimeisen vuoden ajan. Hinnan vaihtelut ovat olleet ennennäkemättömän rajuja, jopa kymmeniä senttejä yhden viikon sisällä.

Jakeluvelvoitteen kustannusvaikutuksesta

Venäläisestä energiasta luopuminen on perusteltua, kirjoittaa johtaja Petri Murto. Tämä kuitenkin nostaa polttoaineiden hintaa, mikä iskee kovaa kuljetusyrityksiin. Iskua tulee

Polttoaineveron korotukset ajavat teollisuutta pois Suomesta

Toistuvat polttoaineveronkorotukset ovat johtaneet tilanteeseen, jossa maanteiden tavaraliikenne maksaa polttoaineveroja vuosittain lähes 700 miljoonaa euroa – yli 10 prosenttia alan liikevaihdosta! Enimmillään dieselpolttoaineesta peritään veroa lähes tuplasti sen verran, mitä EU minimissään edellyttää. Veronkorotuspäätöksissä on ummistettu silmät ja suljettu korvat kuljetusalan ja Suomen teollisuuden viesteiltä. Jossain kohtaa kamelin selkä katkeaa, ja logistiikkakustannukset eivät enää mahdollista tuotantoa Suomessa.