Kuljetusala lukuina

Suomi on pitkien välimatkojen maa, jossa tuotetta kohden kertyy enemmän kuljetuskilometrejä kuin missään muualla Euroopassa. Siksi maanteiden tavaraliikenne on Suomen kilpailukyvyn kannalta merkittävä toimiala ja työllistäjä.

Tyypillinen kuljetusyritys on pieni perheyritys, joka liikennöi 1–3 ajoneuvolla.

Noin 90 prosenttia tavaraliikenteestä kulkee kumipyörillä maanteitse.

Harjoittaakseen kaupallista tavaraliikennettä maantiellä yritys tarvitsee pääsääntöisesti liikenneluvan. Liikennelupavaatimus koskee kaikkia EU-jäsenvaltioita. Suomessa lupia myöntää Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Yritysten määrä

Toimialan noin 6,5 miljardin euron liikevaihdon tuottaa noin 9 500 kuljetusyritystä. Näiden yritysten toimialaluokitus on tieliikenteen tavarankuljetus. Luvanvaraisia kuoma-autoja on 13 000 yrityksellä ja tavaraliikennelupia 15 000 yrityksellä tai henkilöllä, mutta näiden toimijoiden toimialaluokitus voi olla myös jokin muu.

9 500

kuljetusyritystä

13 000

yrityksellä tavaraliikennelupia

15 000

liikenneluvanhaltijaa

Työntekijämäärä

Kuljetusyrityksissä on kuljettajia noin 40 000 ja 10 000 yrittäjää. Maanteiden tavaraliikenteen kokonaisuudessaan työllistää noin 100 000 henkilöä.

40 000

kuljettajaa

10 000

yrittäjää

100 000

työntekijää logistiikassa

34 000 kuorma-autoa

on rekisteröity luvanvaraiseen liikenteeseen Suomessa.

8 000 pakettiautoa

on rekisteröity luvanvaraiseen liikenteeseen Suomessa.