Tutustu SKALin ohjelmajulkaisuihin. Julkaisut ovat vapaasti ladattavissa pdf-tiedostoina.

Arkisto

Suomen tiet kuntoon

Suomen tiet kuntoon-ohjelma tarjoaa ratkaisuja liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitystyöhön. Esitämme ohjelmassa, että tiestön määrärahaosuuksia kasvatetaan selkeästi.

Avaa PDF-tiedosto

Tiivistelmä EU-vaikuttamisen tavoitteista

Tiivistelmään on koottu keskeisimmät asiat SKALin EU-vaikuttamisen ohjelmasta.  

Avaa PDF-tiedosto

Toimiva logistiikka, toimivat sisämarkkinat

SKALin EU-vaikuttamisen ohjelma 2024-2029 listaa toimia, joilla turvataan Suomen kilpailukyky ja vahvistetaan kuljetusalan toimintaedellytyksiä.  

Avaa PDF-tiedosto

Logistiikan digitalisaation toimenpideohjelma

Digitalisaatio on olennainen apuväline kuljetusyritysten menestymisessä ja Suomen logistisen kilpailukyvyn turvaamisessa. Ohjelma listaa toimenpiteitä, joilla edistetään logistiikan digitalisaatiota.

Avaa PDF-tiedosto

Maanteiden talvihoidon haasteet

Asiakirja käsittelee teiden talvihoidon ajankohtaista tilaa ja haasteita erityisesti talvikauden 2022–2023 havaintojen perusteella.

Avaa pdf-tiedosto

EU-vaikuttamisen painopisteet 2023

SKALin Eurooppa-päivänä 9.5.2023 julkaistu EU-ohjelma kokoaa liikenteen ajankohtaiset EU-vaikuttamisen aiheet yksiin kansiin; muutoksia on tulossa muun muassa mitta- ja massadirektiiviin sekä hiilidioksidipäästönormeihin.

Avaa PDF-tiedosto

Kuljetus- ja logistiikka-alan työvoiman saatavuuden turvaaminen

Työvoiman saatavuus -ohjelma kattaa kuljetusalan näkemykset alan työvoiman saatavuuden haasteista. Ohjelma esittää keinoja, joilla työvoiman saatavuus voidaan turvata.

Avaa pdf-tiedosto

Käyttövoimasiirtymän tilannekuva

Raportissa on kuvattu käyttövoimasiirtymän tilannetta suomalaisen maanteiden tavaraliikenteen näkökulmasta. Selvitys on tehty aikana, jolloin kaikkien energiamuotojen hinnat ovat korkealla.

Avaa pdf-tiedosto

Tavoiteohjelma 2023–2027

Kattavasti ratkaisuja kuljetusten ja laajemmin logistisen järjestelmän tehostamiseen.

Avaa pdf-tiedosto

EU-vaikuttamisen painopisteet 2022

SKALin ja Finmobilityn laatima asiakirja EU-vaikuttamisen painopisteet kirkastaa liikenne- ja logistiikka-alan vaikuttamistavoitteet pitkällä ja lyhyellä aikavälillä.

Avaa pdf-tiedosto

Ammattidiesel käyttöön

SKAL vaatii, että hallitus aloittaa hallitusohjelmassakin mainitun ammattidieseljärjestelmän valmistelun, jotta kotimaisen kuljetusalan kilpailukyky säilyy jatkossakin.

Avaa pdf-tiedosto

EU:n ilmastopaketti Fit For 55

Ilmastopaketin vaikutukset maanteiden tavaraliikenteelle huomioitava – SKAL ry:n näkemykset.

Avaa pdf-tiedosto