ADR-koulutus

SKALin ADR-ajolupakoulutus antaa valmiudet turvalliseen vaarallisten aineiden kuljettamiseen. ADR-peruskurssilla suoritetaan uusi ADR-ajolupa, olemassa olevaa vaarallisten aineiden ajolupaa päivitetään täydennyskurssilla.

ADR-ajolupa on voimassa 5 vuotta kerrallaan.

Muuttuneen tulkinnan mukaan ADR-ajolupakoulutusta saa antaa enintään 8 oppituntia päivässä, 1 oppitunti on kestoltaan 45 minuuttia.

Milloin ADR-ajolupa tarvitaan?

ADR-ajolupa tarvitaan aina, kun kuljetetaan vaarallisia aineita pakattuna yli vapaarajan tai säiliökuljetuksissa riippumatta aineen määrästä. ADR-ajoluvan saaminen edellyttää ADR-kurssin käymisen ja hyväksytysti suoritetun loppukokeen.

ADR-peruskurssit ovat kuljettajille, joilla ei ole voimassa olevaa ajolupaa. Kurssin jälkeen järjestetään koe, jonka hyväksymisen jälkeen saa 5 vuotta voimassa olevan ajoluvan.

Miten ADR-ajolupakokeeseen?

ADR-ajolupakokeen järjestää Ajovarma. Kurssilainen varaa ajan ajolupakokeeseen kuljettajatutkintoja vastaanottavasta Ajovarman toimipisteestä. Ajolupakoe tehdään sähköisessä muodossa. Ajolupakoemaksu ja ajolupa maksetaan Ajovarmaan (hinnasto).

ADR-koulutuksia valvoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Vaarallisten aineiden kuljetuksia ja ADR-ajolupia valvoo Poliisi, Tulli ja Rajavartiolaitos.

SKAL on luotettava ADR-kouluttaja

SKALin ADR-koulutus antaa valmiudet turvalliseen vaarallisten aineiden kuljettamiseen. ADR-ajolupakurssilta saa tarvittavat tiedot ja taidot ADR-kuljetusten suorittamiseen sekä monipuolisen ymmärryksen ADR-turvallisuusasioista sekä hyvät valmiudet ADR-ajolupakokeen läpäisemiseen.

ADR-peruskurssit ovat kuljettajille, joilla ei ole voimassa olevaa ajolupaa. Kurssin jälkeen järjestetään koe, jonka hyväksymisen jälkeen saa 5 vuotta voimassa olevan ajoluvan.

ADR-täydennyskurssilla päivitetään ajolupaa, joka on voimassa 5 vuotta kerrallaan. Kurssin jälkeinen ajolupakoe on oltava hyväksytysti suoritettuna viimeistään ajoluvan viimeisenä voimassaolopäivänä. Täydennyskurssin ja ajolupakokeen voi suorittaa voimassaolevan ajoluvan viimeisen voimassaolovuoden aikana, jolloin hyväksytyn kokeen jälkeen uusi ajolupa tulee voimaan vanhan ajoluvan voimassaolon päättymisen jälkeen.

Henkilö, joka jollakin tavalla osallistuu vaarallisten aineiden kuljettamiseen, esimerkiksi kuormaa, purkaa tai tekee kuljetusasiakirjoja, tarvitsee joko ADR-ajolupakoulutuksen tai tehtävään soveltuvan tiedostavan koulutuksen. Jos yritys lähettää tai kuljettaa vaarallisia aineita, täytyy sillä olla vaarallisten aineiden maantiekuljetusten turvallisuusneuvonantaja. SKAL järjestää turvallisuusneuvonantajatutkintoon valmistavaa koulutusta.

Turvallisuusneuvonantajakoulutus

Jos yritys pakkaa, kuormaa, kuljettaa tai lähettää kuljettavaksi vaarallisia aineita, on yrityksessä oltava turvallisuusneuvonantajaksi nimetty henkilö.

SKAL järjestää turvallisuusneuvonantajatutkintoon valmistavaa koulutusta.

Lue lisää ja ilmoittaudu kurssille!

Tarkempaa tietoa

ADR-peruskurssilla suoritetaan uusi ADR-ajolupa, olemassa olevaa vaarallisten aineiden ajolupaa päivitetään ADR-täydennyskurssilla.

Peruskurssi

Peruskurssi (P) on tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole ennestään ADR-ajolupaa laisinkaan. Hyväksytysti peruskurssin suorittanut henkilö saa kappaletavaraluvan ilman räjähteiden ja radioaktiivisten aineiden kuljetusoikeutta.

Peruskurssin kesto on 3 päivää.

Yhdistetty peruskurssi

Yhdistetyn peruskurssin (YP) hyväksytysti suorittanut henkilö saa kappaletavaraluvan, jonka oikeus kattaa myös räjähteet ja radioaktiiviset aineet.

Yhdistetyn peruskurssin kesto on 4 päivää.

Täydennysperuskurssi

Täydennysperuskurssilla (TP) uusitaan kappaletavara-ajolupa, josta puuttuvat luokat 1 ja 7 (räjähteet ja radioaktiiviset aineet).

Täydennysperuskurssin kesto on 1 tunti + 1 päivä.

Muut ADR-täydennyskurssit

ADR-ajolupa päivitetään kattamaan perusajoluvan myös räjähteiden ja/tai radioaktiivisten aineiden ja/tai säiliö-kuljetukset.

Kurssin kesto 2 tai 3 päivää.

Tiedostava koulutus

Tiedostavan koulutuksen tarvitsevat henkilöt, jotka osallistuvat mihin tahansa pieneenkin vaiheeseen vaarallisten aineiden kuljetusketjussa. Nämä tehtävät voivat olla esimerkiksi vaarallisten aineiden pakkaamista, lähettämistä tai kuormaamista tai kuorman purkamista.

Tiedostava koulutus antaa tarvittavat valmiudet vaarallisten aineiden käsittelyyn.

Kurssien sisällöt ja hinnat

Huom. Peruutusmaksua ei peritä, jos peruutus tapahtuu 7 päivää ennen kurssin alkamista. Koulutuksen järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa tutkinto- ym. viranomaismaksuja niiden muuttuessa.

Ota yhteyttä

Lisätiedot ADR-asioissa: