ADR-koulutus

SKALin ADR-ajolupakoulutus antaa valmiudet turvalliseen vaarallisten aineiden kuljettamiseen. ADR-peruskurssilla suoritetaan uusi ADR-ajolupa, olemassa olevaa vaarallisten aineiden ajolupaa päivitetään täydennyskurssilla.

ADR-ajolupa on voimassa 5 vuotta kerrallaan.

Ilmoittaudu ADR-koulutuksiin

Milloin ADR-ajolupa tarvitaan?

ADR-ajolupa tarvitaan aina, kun kuljetetaan vaarallisia aineita pakattuna yli vapaarajan tai säiliökuljetuksissa riippumatta aineen määrästä. ADR-ajoluvan saaminen edellyttää ADR-kurssin käymisen ja hyväksytysti suoritetun loppukokeen.

ADR-peruskurssit ovat kuljettajille, joilla ei ole voimassa olevaa ajolupaa. ADR-täydennyskurssilla päivitetään ajolupaa, joka on voimassa 5 vuotta kerrallaan.

SKAL on luotettava ADR-kouluttaja

SKALin ADR-koulutus antaa valmiudet turvalliseen vaarallisten aineiden kuljettamiseen. ADR-ajolupakurssilta saa tarvittavat tiedot ja taidot ADR-kuljetusten suorittamiseen sekä monipuolisen ymmärryksen ADR-turvallisuusasioista sekä hyvät valmiudet ADR-ajolupakokeen läpäisemiseen.

ADR-peruskurssit ovat kuljettajille, joilla ei ole voimassa olevaa ajolupaa.

ADR-täydennyskurssilla päivitetään ajolupaa, joka on voimassa 5 vuotta kerrallaan. Kurssin jälkeinen ajolupakoe on oltava hyväksytysti suoritettuna viimeistään ajoluvan viimeisenä voimassaolopäivänä. Täydennyskurssin ja ajolupakokeen voi suorittaa voimassaolevan ajoluvan viimeisen voimassaolovuoden aikana, jolloin hyväksytyn kokeen jälkeen uusi ajolupa tulee voimaan vanhan ajoluvan voimassaolon päättymisen jälkeen.

Miten ADR-ajolupakokeeseen?

ADR-ajolupakokeeseen voit mennä ADR-kurssin suorittamisen jälkeen. ADR-ajolupakokeen järjestää Ajovarma. Kurssilainen varaa ajan ajolupakokeeseen kuljettajatutkintoja vastaanottavasta Ajovarman toimipisteestä. Ajolupakoe tehdään sähköisessä muodossa. Ajolupakoemaksu ja ajolupa maksetaan Ajovarmaan (hinnasto).

ADR-koulutuksia valvoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Vaarallisten aineiden kuljetuksia ja ADR-ajolupia valvoo Poliisi, Tulli ja Rajavartiolaitos.

Turvallisuusneuvonantajakoulutus

Jos yritys pakkaa, kuormaa, kuljettaa tai lähettää kuljettavaksi vaarallisia aineita, on yrityksessä oltava turvallisuusneuvonantajaksi nimetty henkilö.

SKAL järjestää turvallisuusneuvonantajatutkintoon valmistavaa koulutusta.

Lue lisää ja ilmoittaudu kurssille!

ADR-peruskurssilla suoritetaan uusi ADR-ajolupa, olemassa olevaa vaarallisten aineiden ajolupaa päivitetään ADR-täydennyskurssilla.

Peruskurssi

Peruskurssi (P) on tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole ennestään ADR-ajolupaa laisinkaan. Hyväksytysti peruskurssin suorittanut henkilö saa kappaletavaraluvan ilman räjähteiden ja radioaktiivisten aineiden kuljetusoikeutta.

Peruskurssin kesto on 3 päivää.

Yhdistetty peruskurssi

Yhdistetyn peruskurssin (YP) hyväksytysti suorittanut henkilö saa kappaletavaraluvan, jonka oikeus kattaa myös räjähteet ja radioaktiiviset aineet.

Yhdistetyn peruskurssin kesto on 4 päivää.

Täydennysperuskurssi

Täydennysperuskurssilla (TP) uusitaan kappaletavara-ajolupa, josta puuttuvat luokat 1 ja 7 (räjähteet ja radioaktiiviset aineet).

Täydennysperuskurssin kesto on vähintään 1 päivä + 2 tuntia.

Muut ADR-täydennyskurssit

ADR-ajolupa päivitetään kattamaan perusajoluvan myös räjähteiden ja/tai radioaktiivisten aineiden ja/tai säiliö-kuljetukset.

Kurssin kesto 2 tai 3 päivää.

Tiedostava koulutus

Tiedostavan koulutuksen tarvitsevat henkilöt, jotka osallistuvat mihin tahansa pieneenkin vaiheeseen vaarallisten aineiden kuljetusketjussa. Nämä tehtävät voivat olla esimerkiksi vaarallisten aineiden pakkaamista, lähettämistä tai kuormaamista tai kuorman purkamista.

Tiedostava koulutus antaa tarvittavat valmiudet vaarallisten aineiden käsittelyyn.

Ota yhteyttä

Lisätiedot ADR-asioissa: