SKALin säännöt

Toimintamme muodot sekä SKALin jäsenen oikeudet ja velvollisuudet määritellään säännöissä.

Yhdistyksen säännöt on hyväksytty patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterissä 2022.

SKAL ry:n säännöt

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n ennakkotarkastetut säännöt vahvistettiin liittokokouksessa 2022.

Lataa säännöt

Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet

  • oikeus osallistua päätäntävallan käyttämiseen

Tämä on jäsenten tärkeimpiä oikeuksia. Oikeus tulee toteuttaa muun muassa varaamalla kaikille jäsenille tasavertainen mahdollisuus osallistua yhdistyksen kokouksiin. Jäsenillä on oikeus olla kokouksissa läsnä, käyttää niissä puhe- ja äänioikeuttaan sekä asettua ehdolle vaaleissa.

  • oikeus saada tietoa yhdistyksestä ja sen asioista

Tämä oikeus toteutuu jäsenen oikeutena tutustua pyynnöstä yhdistyksen asiakirjoihin, kuten jäsenluettelotietoihin. Myös yhdistyksen kokouspöytäkirjojen tulee olla jäsenten nähtävissä. Hallituksen kokouksen pöytäkirjan näkemiseen jäsenellä ei ole oikeutta.

  • oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan ja oikeus saada jäsenpalveluja
  • oikeus vaatia yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen koollekutsumista, mikäli hallitus ei jostakin syystä ole kutsunut kokousta koolle

Jäsenellä on myös oikeus vaatia hallitusta kutsumaan koolle yhdistyksen ylimääräinen kokous. SKALin paikallisyhdistysten yhdenmukaistetuissa mallisäännöissä on määrätty, että vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä pitää pyytää ylimääräisen kokouksen koollekutsumista hallitukselta kirjallisesti määrittelemänsä asian päättämistä varten. Tällaisesta pyynnöstä hallituksen on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle neljän viikon kuluessa.

Jäsenen velvollisuuksia:

  • Lojaalisuusvelvoite eli velvollisuus pidättyä yhdistyksen vastaisista toimista
  • Jäsenmaksuvelvollisuus yhdistyksen sääntöjen mukaisesti
  • Toimimisvelvollisuus yhdistyksessä
  • Velvollisuus noudattaa yhdistyksen tekemiä päätöksiä
  • Eroilmoitus jäsenyydestä on tehtävä kirjallisesti
  • Luottamustehtävien vastaanottaminen, kuten puheenjohtajaksi ryhtyminen, ei kuitenkaan ole jäsenille pakollista, vaan he saavat kieltäytyä luottamustoimista syytä kertomatta

Jäsenedut ja -palvelut ovat tarjolla vain SKAL-jäsenille

Jos et jo ole jäsenemme, liity mukaan!

Lue lisää jäsenyydestä tai ole suoraan yhteydessä jäsenrekisteriimme:

jasenrekisteri@skal.fi, puh. 09 478 999

Lisätietoa jäsenyydestä ja liittyminen →