Näin tulet alalle

Suomalaisia kuljetusyrityksiä pyörittää noin 10 000 yrittäjää. Yrittäjiksi ryhdytään monenlaisilla taustoilla.

Kuljetusyrittäjäksi – miten alalle tullaan

Kuljetusyrittäjien joukossa on ammattikuljettajia, jotka ottavat askeleen yrittäjäksi, perheyrityksen jatkajia, alanvaihtajia ja nuoria alalletulijoita, jotka ovat saaneet kipinän esimerkiksi varusmiespalveluksessa.

Maanteiden tavaraliikenteen kuljetusyrityksellä on oltava voimassa oleva liikennelupa eli yhteisölupa kutakin ammattiliikenteen ajoneuvoa kohden. Liikenneluvan myöntämisen edellytyksenä ovat muun muassa hyvämaineisuus, vakavaraisuus ja ammatillinen pätevyys. Jos kuljetusyrityksen luvanhakija on luonnollinen henkilö, hänen on suoritettava hyväksytysti tavaraliikenteen yrittäjäkurssin loppukoe, jolloin ammatillisen pätevyyden vaatimus täyttyy. Jos lupia hakee oikeushenkilö eli yhteisö tai yhtiö, sen on nimitettävä liikenteestä vastaava henkilö, joka on hyvämaineinen sekä ammatillisesti pätevä ja johtaa kuljetustoimintaa. Hyvämaineisuuden vaatimus koskee yrityksen itsensä ohella myös avainhenkilöitä.

Yrityksen kuljettajilla on oltava perustason ammattipätevyys, jota he täydentävät säännöllisesti ammattipätevyyden jatkokoulutuksella, sekä mahdolliset kuljetuslajin edellyttämä pätevyydet. Useimmissa suomalaisissa kuljetusyrityksissä yrittäjä toimii myös kuljettajana, jolloin puhutaan yrittäjäkuljettajasta.

Koulutusta ja tukea yrittäjille

Maanteiden tavaraliikenteen harjoittaminen on tarkkaan säädelty, luvanvarainen elinkeino. Yrityksen perustamisessa ja alalle tulossa auttaa asiantunteva opastus.

SKAL on Suomen suurin tavaraliikenteen yrittäjien kouluttaja. SKALin tavaraliikenteen yrittäjäkursseilta saa tärkeimmät valmiudet kuljetusyrityksen pyörittämiseen ja liikenneyrittäjätutkinnon suorittamiseen.

Lisäksi tarjoamme yrittäjille ja yrityksen hallinnolle johtamisen ja taloushallinnon valmennuksia sekä monipuolisen kuljettajakoulutuksen. Koulutuksen ohella meiltä saa tietoa ja asiantuntija-apua alan lainsäädännön, käytäntöjen, tekniikan ja säädösten parissa.

Ryhtyisitkö kuljetusyrittäjäksi?

SKALin tavaraliikenteen yrittäjätutkintoon valmentava koulutus antaa erinomaiset valmiudet ja osaamisen liikennelupakokeen läpäisemiseen.

Tämän jälkeen voit toimia liikenteestä vastaavana henkilönä ja hakea liikennelupaa.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

Tilaa Kuljetusyrittäjäksi-kirjasarja

Kirjasarja valmentaa sinua liikennelupakokeeseen. Saat sen SKAL Shopista.

Saatavilla vuoden 2021 päivitetty painos.

Siirry tilaamaan →

Kuljetusala.com

Tietoa kuljetusalan ammateista, koulutuksesta ja oppilaitoksista.
Tutustu tästä →