Kalusto uusiutuu hitaasti

Suomessa on liikennekäytössä lähes 93 000 kuorma-autoa, josta ammattimaisessa (luvanvaraisessa) liikenteessä on noin 34 000. Diesel on ollut lähes yksinomainen käyttövoima.

Suomessa ensirekisteröidään noin 3 500 kuorma-autoa vuosittain.

Faktat:

  • Ammattimaisessa tavaraliikenteessä on noin 34 000 kuorma-autoa ja noin 8000 pakettiautoa
  • Uusia kuorma-autoja ensirekisteröidään noin 3 500 kappaletta vuodessa
  • Kuljetuskalustomme uusiutuu hitaasti johtuen alan kannattavuushaasteista ja sitä kautta investointikyvystä
  • Nykyisellä kiertonopeudella kalustokannasta vaihtuu 35 000 autoa 10 vuoden sisällä
  • Kaluston nykyistä nopeampi uusiutuminen olisi eduksi, sillä uudempi kalusto on energiatehokkaampaa ja vähäpäästöisempää
  • Kestävät veroratkaisut ja vähäpäästöisen kaluston hankintatuet nopeuttavat kiertoa

Kuorma-autokanta käyttövoimien mukaan jaoteltuna

Kalusto kiertää ja diesel käyttövoimana korvautuu hitaasti

Ennen vuoden 2008 talouskriisiä yritysten investoinnit uuteen kuljetuskalustoon olivat runsaat 5 000 kuorma-autoa vuodessa. Kriisi pudotti määrää ja nyttemmin se on vakiintunut vuotuiselle noin 3 500 ajoneuvon tasolle. Diesel on käyttövoimana valtaosassa ensirekisteröintejä. Vuonna 2022 ensirekisteröidyistä kuorma-autoista dieselkäyttöisiä oli runsaat 3 100, lähes 95 prosenttia kalustosta. Luku pitää sisällään ammattimaisen liikenteen ohella myös muun käytön. Kaasukäyttöisiä rekisteröitiin runsaat 90 ja sähkökäyttöisiä 15.

Nykyisellä kiertonopeudella kalustokannasta vaihtuu 35 000 autoa 10 vuoden aikana. Uusinvestoinnit painottuvat ammattiliikenteeseen.

SKALin ennuste: Kuorma-autokannan uusiutumisennuste käyttövoimien mukaan 2022-2030

Uusien kuorma-autojen rekisteröinnit

Uusien kuorma-autojen ensirekisteröinnit laskivat 2022 tilanteessa 6 prosenttia verrattuna vuoteen 2021. Luvanvaraiseen liikenteeseen rekisteröinnit kasvoivat.

Erityisen paljon (-38 %) on alentunut ensirekisteröinnit myyntivarastoon, mitä voidaan pitää merkkinä autojen toimitusvaikeuksista.

SKAL Kuljetusbarometri 2/2022:

Kustannusnousu vaikuttanut rajusti kuljetusyritysten kannattavuuteen ─ polttoaineveroa alennettava Suomessakin

Kyselyn perusteella (kesäkuu 2022) 95 prosenttia uusista kuorma-autoinvestoinneista kohdistuu dieselkäyttöisiin ajoneuvoihin. Se on ristiriidassa EU-laajuisten päästövähennystavoitteiden kanssa. Yhtälö vaikea, sillä dieselin hinnan raju nousu vuodesta 2021 alkaen on johtanut kustannuskriisiin ja investointikyvyn heikkenemiseen kuljetus- ja logistiikka-alalla.

Siirry tiedotteeseen →

Käyttövoimasiirtymän tilannekuva

SKALin raportti valottaa, millaisia käyttövoimavaihtoehtoja fossiiliselle dieselille on ja kuinka suuresta muutoksesta logistiikan energiamurroksessa on kyse.

Tutustu raporttiin →
Lisätietoja