SKAL Kuljetusbarometri 2/2022: Kustannusnousu vaikuttanut rajusti kuljetusyritysten kannattavuuteen ─ polttoaineveroa alennettava Suomessakin

Raju energian hinnannousu on vaikeuttanut kuljetusyritysten toimintaa kevään ja alkukesän aikana. Kuorma- ja pakettiautoliikenteen kustannukset ovat Tilastokeskuksen mukaan noin 15 prosentin nousussa vuositasolla. Tilanteen vuoksi yritykset kertovat kannattavuutensa heikenneen laajasti kevään aikana. Kannattavuusodotukset alkavalle kesäkaudelle ovat historiallisen synkät. Polttoaineen hinta on nyt taas lähtenyt nousuun. SKAL vaatii polttoaineveron alentamista monien EU-maiden tapaan.

Tuoreen SKAL Kuljetusbarometrin ennusteet kuljetusmääristä ja kuljetusyritysten kannattavuudesta ovat laskussa vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna. Ennusteet kuljetusyritysten kannattavuudesta ovat pudonneet voimakkaimmin. Tilanne vaikuttaa kuljetusyrityksiin monin tavoin, esimerkiksi useampi kuin kaksi kolmesta yrityksestä harkitsee investointien lykkäämistä tilanteen vuoksi.

Kuljetusbarometrin ennustekäyrä perustuu summalukutarkasteluun. Mitä useampi ennustaa paranevia suhdanteita, sitä ylemmäs käyrä piirtyy.

 

Hinnannousulle ei näy loppua, polttoaineveron alentaminen otettava Suomessakin käyttöön

Moni Euroopan maa on tehnyt päätöksen tässä poikkeuksellisessa tilanteessa laskea polttoaineveron EU:n sallimaan minimiin. Näin ovat päättäneet toimia esimerkiksi Ruotsi, Ranska, Espanja ja Saksa.

– Polttoaineen hinta on juuri nyt kääntynyt jälleen jyrkkään nousuun. Suomi ei voi jäädä seuraamaan sivusta ja antaa kalliin energianhinnan heikentää Suomen kustannuskilpailukykyä. SKAL odottaa herkkyyttä hallitukselta tehdä päätöksiä tilanteen vuoksi. Mikäli polttoaineen hinta jatkaa nousuaan, SKAL edellyttää valtiolta päätöksiä polttoaineveron nopeaksi laskemiseksi, SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo.

Tekijöitä nousulle on monia, mutta väistämättä viime viikolla päätetty EU:n kuudes Venäjä-pakotepaketti näkyy öljyn hinnassa. Suomessa korkea polttoaineen hinta vaikuttaa jo työntekijöiden saatavuuteen eri toimialoilla ja kuluttajien kulutuskäyttäytymiseen.

– Vaikka jakeluvelvoitteen alentaminen on jo eduskunnan käsittelyssä, Suomen on nyt päätettävä valmisteveron alentamisesta EU-minimiin, Kujala kiteyttää.

Kuljetuskustannukset koko yhteiskunnan haaste

Yritysten positiivisissa liikevaihtoennusteissa heijastuu kuljetustuotannon kustannusten raju nousu. Vaikka liikevaihdon nähdään kasvavan, on raskaan liikenteen määrä tieverkolla kääntynyt laskuun kevään aikana. Tilanne on haastava, ja 85 prosenttia vastaajista on käynyt keskustelua kustannusnoususta asiakkaan kanssa. Kuljetuskustannusten nousu ei ole yksin kuljetusyritysten haaste, vaan se aiheuttaa ongelmia koko Suomen kaupalle ja teollisuudelle.

Barometriin vastanneista 68 prosenttia kertoo, että kuljetusyrityksen kannattavuus on heikentynyt alkuvuonna 2022, ja 43 prosenttia arvioi sen laskevan edelleen kesän aikana. Venäjän käynnistämän sodan jälkeen alkanut polttoainekustannusten nousu on ennennäkemätön. Sen vaikutukset ovat osuneet laajasti kuljetusyrityskenttään.

Positiivista on, että peräti 81 prosenttia kokee saaneensa asiakkaaltaan ainakin jossain määrin ymmärrystä kasvaneille kuljetuskustannuksille. Yhtä moni kuvaa keskusteluyhteyttä asiakkaaseen rakentavaksi. Konkreettisia vaikutuksia kuljetussopimuksiin ainakin jollain tasolla on saavuttanut 68 prosenttia vastanneista. Joka kuudes on joutunut irtisanomaan asiakassopimuksia kustannusnousun vuoksi, ja 29 prosenttia kertoo tuloksettomina päättyneistä asiakasneuvotteluista.

Kustannusnousun vaikutukset asiakassuhteeseen. Kyseessä oli monivalinta. Vastaaja on voinut ottaa kantaa moneen eri asiakassuhteeseen.

 

Polttoainetukea aiotaan hakea, haun siirtyminen syksyyn huolestuttaa

Lähes yhdeksän kymmenestä kuljetusyrittäjästä aikoo hakea polttoainetukea heti kun se on mahdollista ja pitää sitä hyödyllisenä yritykselleen. Runsaat 60 prosenttia arvioi, että polttoainetuki tulee yrityksen tilanteen kannalta liian myöhään. Avoimissa palautteissa ilmenee suurta huolta tuen myöhäisyydestä ja siitä, päätyykö tuki todella eniten tarvitseville. Tuen esitetty määrä on myös hyvin pieni suhteessa yritysten kokemaan kustannusnousuun.

Polttoainetuki on määrä laittaa haettavaksi Valtiokonttoriin, jolla on parhaillaan pitkä jono hakuprosesseja, ja haku uhkaa venyä loppusyksyyn. SKAL on esittänyt lausunnossaan, että on välttämätöntä löytää haulle nopeutettu menettely:

– Kuljetusyrityksissä ei voida odottaa marraskuulle, sillä yritykset ovat olleet tämän kevään jo veitsenterällä. Tilanne on kestämätön. Laskut on maksettava, jotta yritystoiminta voi jatkua, muistuttaa johtaja Petri Murto.

Kustannusnoususta ei ole selvitty ilman ulkopuolista rahoitusta. Monien kuljetusyritysten puskurirahastot on nyt syöty. Useampi kuin joka neljäs vastanneista kertoo hakeneensa yritykselleen ulkopuolista taloudellista tukea, enemmistö näistä (35 %) pankilta. Rahoittajat ovat suhtautuneet hakemuksiin enimmäkseen suopeasti. Hakijoista 67 prosenttia on saanut tukea joko kokonaan tai osittain.

Vaihtoehtoiset käyttövoimat eivät vielä ratkaisu tavaraliikenteessä

Dieselin hinnannousuun yhdeksi ratkaisuksi on esitetty siirtymistä vaihtoehtoisiin käyttövoimiin, kuten kaasuun ja sähköön. Se mikä on mahdollista henkilöautopuolella, ei kuitenkaan ole vielä realismia raskaassa kalustossa. Niistä yrityksistä, jotka ovat investoimassa seuraavan neljän kuukauden aikana, vain 2 prosenttia on investoimassa kaasuun ja 1 prosenttia sähköön. Investoinnin käyttövoimasta epävarmoja on 5 prosenttia, ja varmuudella dieseliin on investoimassa 95 prosenttia.

– Ajoneuvoteknologia kehittyy varmasti tulevaisuudessa ja vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivan kaluston hinnat tulevat kilpailukykyiselle tasolle, mutta yhtä lailla selvää on, ettei juuri tässä ajassa investointi kalliimpaan kalustoon ole mahdollista, toimitusjohtaja Kujala sanoo.

Useampi kuin kaksi kolmesta yrityksestä harkitsee investointien lykkäämistä tilanteen vuoksi.

Kujalan mukaan uusista käyttövoimista kaasu on tällä hetkellä selkeästi suositumpi raskaassa liikenteessä. Hän korostaa, että EU:n CO2-standardien uusimisessa teknologianeutraalisuus on säilytettävä ja kaasun on pysyttävä keinovalikoimassa.

– Tässä tavoitteessa täysi tukemme hallituksen pyrkimyksille puolustaa kaasua käyttövoimana.

Kuljetusyritysten investointiaikeet 2021−2022

 

SKALin Kuljetusbarometri 9.6.2022

Kuljetusbarometrikyselyyn vastasi 425 kuljetusyrittäjää. Määrä vastaa noin runsasta viittä prosenttia kaikista maanteiden tavaraliikenteen yrityksistä.  Vastaajat edustavat kaikkia SKAL ry:n erikoisjärjestöjä ja toimialoja. Sähköinen kysely toteutettiin noin 4 200 jäsenyrittäjälle 20.−30.5.2022.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 4 300 kuljetusyritystä ympäri Suomea. www.skal.fi; @SKALry #kuljetusbarometri

Lisätietoja

Anssi Kujala

Toimitusjohtaja

+358 9 478 999+358 400 567 925

anssi.kujala@skal.fi

Petri Murto

Johtaja, asiantuntijapalvelut | Liiketoimintajohtaja, SKAL Kustannus Oy

+358 9 4789 9334+358 40 762 2140

petri.murto@skal.fi

Ari Herrala

Edunvalvontajohtaja

+358 9 4789 9400+358 50 368 4248

ari.herrala@skal.fi

Heini Polamo

Viestintäjohtaja, päätoimittaja | Ulkoinen ja sisäinen viestintä, Kuljetusyrittäjä-lehti, liikenneturvallisuus, vertaistukitoiminnan koordinointi

+358 9 4789 9320+358 40 506 0131

heini.polamo@skal.fi