Maanteiden tavaraliikenne on merkittävä toimiala ja työllistäjä

Tieliikenne on avainasemassa Suomen liikennejärjestelmässä. Tonneissa mitattuna noin 90 prosenttia tavaratonneistamme kulkee tietä pitkin, kuljetussuoritteella (tonni/km) mitattuna 75 prosenttia.

Kuljetusala on maamme kilpailukyvyn kannalta merkittävä toimiala ja työllistäjä.

Kuljetusala on maamme kilpailukyvyn kannalta merkittävä toimiala ja työllistäjä.

Faktat:

  • Tiekuljetukset ovat määräävässä asemassa tavaraliikenteessä
  • Tavaraliikenteen kysyntä johtaa suoraan yhteiskunnan kokonaiskysynnästä, kuten kulutuksen ja teollisen tuotannon, määrästä
  • Tiekuljetukset liittyvät olennaisesti myös raide- lento- ja vesiliikenteen tavarakuljetuksiin vähintään syöttö- ja purkuliikenteenä

Maanteiden tavaraliikenteen tunnuslukuja

6,5 mrd

€ liikevaihto

90 %

tavaratonneista

70 %

kuljetussuoritteesta

Tiekuljetukset vastaavat noin 90 prosenttia tavaratonneista

Tavarakuljetusten määrä riippuu yhteiskunnan kokonaiskysynnästä. Kotitalouksien, julkisen sektorin, tuotannon ja investointien määrä heijastuvat suoraan tavaraliikenteeseen. Kotimaan vuotuiset kuljetusmäärät ovat olleet noin 300 miljoonan tonnin tuntumassa. Näistä tiekuljetusten osuus on ollut jo pitkään noin 90 prosenttia.

Kuorma-autokaluston enimmäismittojen ja -massojen korotukset vuosina 2013 ja 2019 ovat vaikuttaneet suotuisasti tiekuljetusten osuuteen kuljetusmuodoista. Tiekuljetus liittyy olennaisesti myös raide- ja lentorahtiin, sillä vähintään viimeiset kilometrit ennen määränpäätä kuljetus siirtyy kumipyörille.

Yritykset ja kalusto

9 500

kuljetusyritystä

34 000

kuorma-autoa

8 000

pakettiautoa

Lähde: Traficom

Panostus suurikokoiseen kuljetuskalustoon lisää energiatehokkuutta

Suomessa tavaraa kuljetetaan suuremmilla ajoneuvoyhdistelmillä kuin muissa EU-valtioissa. Suuret kuljetusyksiköt ovat toimiva ratkaisu ympäristöpäästöjen ja kustannusten alentamiseen etenkin kaupan ja teollisuuden pitkän matkan kuljetuksissa. Lähes 70 prosenttia maantieliikenteen kuljetussuoritteesta kuljetetaan yli 60 tonnin massoilla ja noin 40 prosenttia yli 68 tonnin ajoneuvoyhdistelmillä. Näihin suurten kokonaismassojen kuljetuksiin ei ajoneuvoteknisistä syistä ole tällä hetkellä tarjolla muita käyttövoimia kuin diesel.

Kuljetusyritykset ovat pk- ja mikroyrityksiä

Kuljetusyritykset ovat tyypillisesti perheyrityksiä. Lähes puolet kuljetusyrityksistämme liikennöi yhdellä autolla.

Yli viidellä autolla kuljettaa noin joka kuudes yritys, ja yli sadan ajoneuvon yrityksiä on vain noin kymmenen. Keskimääräinen yrityskoko on kasvussa.

Maanteiden tavaraliikenne on palvelutoimiala

Pääomavaltaisena toimialana kuljetukset ovat usein leimaava osa yritystoimintaa, mutta yhä useampi asiakas haluaa ostaa kuljetusyritykseltä palvelukokonaisuuden, johon sisältyy kuljetuksen ohella esimerkiksi kunnossapitoa, asennustöitä, varastonhallintaa tai kierrätystä. Menestyneet yritykset pystyvät ennakoimaan asiakastarpeita ja joustamaan. Lisäpalvelut sitouttavat asiakkaita.

Noin joka kolmas kuljetusyritys pyörittää rinnakkaiselinkeinoa, ja joka kuudennella sen rooli yrityksen toiminnassa on vähintään 25 prosenttia. Sivutoiminnot liittyvät useimmiten rakentamiseen, kone- ja laitevuokraukseen, korjaamotoimintaan, kone- ja nostourakointiin. Yhä tärkeämmäksi on nousemassa logistiikkapalvelut sisältäen esimerkiksi varastointia, ympäristönhuoltoa sekä asennuspalveluita.

SKAL Kuljetusbarometri 1/2020
SKAL Kuljetusbarometri 1/2020: Kuljetusyritysten rinnakkaiselinkeinoista merkittävimmät liittyvät rakentamiseen ja maarakennukseen.

Tutustu Suomi liikenteessä – ja liikkeessä -tavoiteohjelmaamme

SKALin tuore kuljetus- ja logistiikka-alan tavoiteohjelma 2023–2027 tarjoaa kattavasti ratkaisuja kuljetusten ja laajemmin logistisen järjestelmän tehostamiseen.

Avaa pdf-tiedosto
Lisätietoja