Kortit ja pätevyydet

Kuorma-autonkuljettajan työtä ohjaavat lukuisat säädökset, määräykset ja ohjeet. Niiden tavoitteena on turvallisuuden lisääminen ja ammatillisten valmiuksien edistäminen.

Monet kansalliset lait pohjautuivat Euroopan parlamentin ja neuvoston antamiin direktiiveihin ja asetuksiin, kuten ajokortti-, ammattipätevyys- ja sosiaalilainsäädäntö. Niiden tarkoituksena on, että EU-alueen pätevyysvaatimukset ovat yhtenäisiä ja kaikilla kuljettajilla on samanlainen osaaminen.  

Ajo-oikeus

Ajokorttilaissa määritellään henkilön ajo-oikeuden laajuus. Ajo-oikeuden haltija saa kuljettaa sellaista ajoneuvoa tai ajoneuvoyhdistelmää, jonka luokkaa vastaava ajo-oikeus hänellä on merkittynä ajokortissaan tai kuljettajantutkintotodistuksessaan.

Ajo-oikeus alkaa, kun ajokortti luovutetaan. Jos ajo-oikeuden saamiseksi vaaditaan kuljettajantutkinnon suorittaminen, ajo-oikeus alkaa kuitenkin kuljettajantutkintotodistuksen luovuttamisesta.

Ajo-oikeutta ei ole, jos:

• ajo-oikeuden haltija on ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa

• ajo-oikeuden haltija ei noudata määrättyä alkolukon käyttöä koskevaa ehtoa

• ajokorttia ei ole uudistettu

• ajo-oikeus on rauennut.

Ajokorttiluokat eriteltynä

B-luokkaAjoneuvot, joiden kokonaismassa on enintään 3 500 kg ja jotka on suunniteltu ja valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään kahdeksan henkilöä.
Ajoneuvoyhdistelmät, joissa on B-luokan vetoauto ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg.
Ajoneuvoyhdistelmät, joissa on B-luokan vetoauto ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa ylittää 750kg mutta ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa on enintään 3 500 kg.
BE-luokka ja B96Ajoneuvoyhdistelmät, joissa on B-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 3 500 kg.
B96: Ajoneuvoyhdistelmät, joissa on B-luokan vetoauto ja perävaunun kokonaismassa ylittää 750 kg ja ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa ylittää 3 500 kg, mutta ei 4250 kg.
C1-luokkaMuut kuin D1- tai D-luokan ajoneuvot, joiden kokonaismassa on yli 3500 kg, mutta enintään 7500 kg, ja jotka on suunniteltu tai valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään kahdeksan henkilöä.
Ajoneuvoyhdistelmät, joissa on C1-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 750 kg.
C1E-luokkaAjoneuvoyhdistelmät, joissa on C1-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on yli 750 kg edellyttäen, että ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa on enintään 12 000 kg.
Ajoneuvoyhdistelmät, joissa on B-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on yli 3500 kg edellyttäen, että ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa on enintään 12 000 kg.
C-luokkaMuut kuin D1- tai D-luokkaan kuuluvat ajoneuvot, joiden kokonaismassa ylittää 3500 kg ja jotka on suunniteltu tai valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään kahdeksan henkilöä.
Ajoneuvoyhdistelmät, joissa on tähän luokkaan kuuluva vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa ylittää 750 kg.
CE-luokkaAjoneuvoyhdistelmät, joissa on D1-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa ylittää 750 kg.
Ajoneuvoyhdistelmät, joissa on C1-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa ylittää 750 kg ja ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa ylittää 12 000 kg.
D1-luokkaAjoneuvot, jotka on suunniteltu ja valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään 16 henkilöä ja joiden pituus on enintään 8 metriä.
Ajoneuvoyhdistelmät, joissa on D1-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 750 kg.
D1E-luokkaAjoneuvoyhdistelmät, joissa on D1-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa ylittää 750 kg.
D-luokkaAjoneuvot, jotka on suunniteltu ja valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enemmän kuin kahdeksan ihmistä.
Ajoneuvoyhdistelmät, joissa on D-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 750 kg.
DE-luokkaAjoneuvoyhdistelmät, joissa on D-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa ylittää 750 kg.
TTraktorit, joiden suurin rakenteellinen nopeus on enintään 40 kilometriä tunnissa, moottorityökoneet ja moottorikelkat niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen.
LTTraktorit, joiden rakenteellinen nopeus on yli 40 kilometriä tunnissa ja enintään 60 kilometriä tunnissa, niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen.

Kuljettajantutkintoon pääsyn edellytykset

Säädöksissä on määritelty kuljettajantutkintoon pääsyn edellytykset eri ajokorttiluokille sekä niihin vaadittavat minimiopetuksen määrät.

Kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytyksenä on, että:

  1. Tutkintoon tulevalla on tutkinnon luokkaa vastaava ajokorttilupa
  2. Tutkintoon tuleva täyttää tutkinnon luokkaa vastaavan ikävaatimuksen
  3. Tutkintoon tuleva ei ole ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa
  4. Tutkintoon tuleva on saanut tutkinnon luokkaa vastaavan koulutuksen
  5. Ryhmän 2 tutkintoon tulevalla on B-luokan ajo-oikeus
  6. Ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeuden saamiseksi suoritettavaan tutkintoon tulevalla on tutkinnon luokkaa vastaavan vetoauton ajo-oikeus
  7. Ajokokeeseen tai käsittelykokeeseen tuleva on suorittanut tutkinnon luokkaa vastaavan teoriakokeen, jos sellainen vaaditaan.

Jos tutkintoon tulevalla on tai on aikaisemmin ollut Suomessa tai muussa EU- tai ETA-valtiossa saatu vastaavan luokan ajokortti tai hänellä on voimassa vastaavan luokan muu ulkomailla annettu ajokortti, 4 kohdassa tarkoitettua koulutusta ei vaadita.

Ammattipätevyyden omaava henkilö voi hyödyntää ammattipätevyyttä, jolloin tutkintoon pääsemisen edellytyksenä on, että tutkintoon tuleva on saavuttanut perustason ammattipätevyyden vähintään vuosi ennen tutkintoon tuloa, eikä tutkintoon tuleva ole tutkintoa edeltäneen vuoden aikana suorittanut jotakin muuta mainituista tutkinnoista ammattipätevyysperustetta hyväksi käyttäen. Kyseisen ammattipätevyyden on oltava voimassa.

Ammattipätevyysvaatimukset

Kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyslainsäädäntö määrittelee kuljettajien pätevyysvaatimukset. Lainsäädäntö pohjautuu Euroopan parlamentin ja neuvoston antamaan direktiiviin, jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa kuljettajien koulutus ja pätevyysvaatimukset Euroopan unionin alueella.

Koulutusvelvoite jakautuu kahteen osioon eli uusille alalle tuleville kuljettajille suunnattuun perustason ammattipätevyyskoulutukseen ja jo alalla toimivien kuljettajien jatkokoulutukseen.

Lisäksi kuljettajilta vaaditaan erilaisia pätevyys- ja koulutusvaatimuksia, jotta hän voi toimia työtehtävässään. Osa niistä on säädösten määräämiä, osan niistä asettavat kuljetuksien tilaajat kuten teollisuus, kauppa tai tienpitäjä.

Tutustu SKALin järjestämiin koulutuksiin

Tarjoamme ammattipätevyyskoulutukset, ADR- ja EKL-koulutukset, liikenneyrittäjäkoulutukset ja yrittäjävalmennukset.

Tutustu palveluihimme ja kysy lisää!

Siirry koulutuksiin →