Kansainvälisyys

Vaikutamme ja verkostoidumme kansainvälisesti.

Keskeisiä kumppaneitamme ovat pohjoismaiset kollegamme, EU-toimijat, jäsenmaiden viranomaiset, IRU sekä elinkeinoelämän kansalliset ja kansainväliset järjestöt.

EU-edunvalvonta

Valtaosa liikennettä, maantielogistiikkaa ja kuljetuselinkeinoa koskevasta lainsäädännöstä syntyy EU-tasolla. SKAL vaikuttaa aktiivisesti alaan liittyvän EU-lainsäädännön valmisteluun ja päätöksentekoon.

Teemme EU-asioissa laajaa edunvalvontayhteistyötä Brysseliin sijoittuneiden kuljetusalan järjestöjen pysyvien edustajien kanssa. Keskeisiä kumppaneitamme ovat Suomen pysyvä EU-edustusto, eri jäsenmaiden viranomaiset, IRU sekä elinkeinoelämän kansalliset ja kansainväliset järjestöt.

Lisäksi osallistumme suomalaisena työnantajaosapuolena EU-komission johdolla käytävään maantiekuljetusalojen sosiaaliseen vuoropuheluun ja IRU:n sosiaaliasiain komitean toimintaan. Edustajat osallistuvat myös IRU:n Brysselissä kokoontuvan EU-jäsenmaiden järjestöjä edustavan Liaison Committee -yhteistyöelimen toimintaan.

SKALin EU-edunvalvonta tapahtuu FinMobilityn kautta.

Pohjoismainen yhteistyö

SKAL tekee yhteistyötä pohjoismaisten kuljetus- ja logistiikkajärjestöjen kanssa. Olemme pohjoismaiseen edunvalvontaorganisaatio NLA:n (Nordic Logistics Association) liitännäisjäseniä.

Toimimme kiinteässä yhteistyössä NLA:n edustajien kanssa. Osallistumme Suomen maantielogistiikan edustajana pohjoismaiden, Englannin ja Hollannin liikenneministeriöiden ja raskaan liikenteen järjestöjen Norduk –kokoukseen sekä pohjoismaisen tieyhdistyksen NVF:n toimintaan.

Myös yhteistyö yksittäisten pohjoismaisten kollegajärjestöjen kanssa on aktiivista.

Kuvassa SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala ja pohjoismaiden kollegat Erik Østergaard (Tanska),
Rickard Gegö (Ruotsi), Geir A. Mo (Norja) ja NLA:n toimitusjohtaja Torsten Laksafoss Holbek.

IRU

IRU on maailman tieliikennejärjestö, johon kuuluu 3.5 miljoonaa jäsentä yli 100 eri maasta. Järjestö edustaa koko toimialaa – linja-autot, kuorma-autot ja taksit.

SKAL on IRU:n jäsen.