Tavaraliikenteen yrittäjätutkintoon valmentava koulutus

SKALin liikennelupakurssi antaa valmiudet toimia menestyksekkäästi yrittäjänä kuljetusalalla. Tavaraliikenteen yrittäjätutkintoon valmentava koulutus antaa valmiudet ja osaamisen liikennelupakokeen läpäisemiseen.

Tämän jälkeen voi toimia liikenteestä vastaavana henkilönä ja hakea liikennelupaa.

SKAL järjestää liikennelupakursseja Helsingissä, Kuopiossa ja Oulussa sekä etäopetuksena.

Ilmoittaudu liikenneyrittäjäkurssille

Järjestämme tavaraliikenteen yrittäjätutkintoon valmentavia koulutuksia lähi- ja etäkoulutuksena.

Hinnat

SKALin jäsenille 1290 € (sis. alv)
Jos et ole jäsen, kurssin hinta on 1440 €. (sis. alv.)

Kurssimaksu sisältää kuuden päivän laadukkaan opetuksen, Kuljetusyrittäjäksi-kirjasarjan sekä oppimista tukevan oheismateriaalikansion. Kurssin aikana tehdään harjoitustehtäviä, jotka auttavat valmentautumaan kokeen läpäisemiseen.

Liikennelupa valmentavan kurssin kautta

Liikenneluvan myöntämisen edellytyksenä on liikenneyrittäjätutkintoon liittyvän kokeen suorittaminen. Tavaraliikenteen yrittäjätutkintoon valmentavassa koulutuksessa pureudutaan kuljetustoimintaan sekä yrityksen perustamiseen ja talouteen. Kurssi järjestetään arkipäivisin ja sen kesto on kuusi päivää. Kuuden koulutuspäivän aikana valmennuskurssille osallistuja saa kuljetusalan parhailta asiantuntijoilta rautaisen annoksen tietoa kuljetusyrittämisen perusteista.

Koulutus ei tähtää vain kokeen läpäisemiseen, vaan siitä on suoraa hyötyä itse yritystoimintaan.SKALin valmentavan koulutuksen aikana käydään läpi liikennelupakokeessa kysyttävät aihepiirit ja koulutuksen päätteeksi pidetään harjoituskoe.

Liikenneyrittäjäkoulutuksen aiheet liittyvät yrityksen talouteen, työsuhteisiin, sopimuksiin, lainsäädäntöön, ajoneuvosäädöksiin sekä ulkomaanliikenteen harjoittamiseen.

SKAL järjestää liikennelupakursseja seuraavilla paikkakunnilla:

Helsinki, Kuopio ja Oulu

Huomioi myös valtakunnalliset etäkurssit.

Voit halutessasi ostaa myös yksittäisiä päiviä valmennuskursseilta päiväkohtaisella hinnoittelulla.

Valmentavalta kurssilta voit saada halutessasi kolme ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivää.

Valmentavan koulutuksen ohjelma

Päivä 1:Kuljetusyritystoiminnan keskeinen lainsäädäntö, liikenteen luvanvaraisuus, tiekuljetussopimuslaki, sopimukset ja vakuutukset.
Päivä 2:Kuljetusyrityksen taloushallinto ja kirjanpito, verotus ja rahoitus.
Päivä 3:Kuljetusyrityksen tilinpäätös – mitä se kertoo ja keskeisten tunnuslukujen ymmärtäminen.
Päivä 4:Työsuhdeasiat – lainsäädäntö ja kuorma-autoalan työehtosopimus.
Päivä 5:Kuljetusyrityksen kustannuslaskenta.
Päivä 6:Ajoneuvosäädökset ja ulkomaanliikenne sekä harjoituskoe.

Kuljetusyrittäjäksi-kirjasarjasta tukea liikennelupakokeeseen valmistautumiseen

Liikennelupakoe muodostuu kahdesta osiosta, ja koe suoritetaan sähköisesti Ajovarman toimipisteessä ajanvarauksen kautta > Ammattiliikenteen palvelut >  Tavaraliikenneyrittäjätutkinnon osakoe 1 tai 2. SKALin Kuljetusyrittäjäksi-kirjasarja on tarkoitettu oppimateriaaliksi liikennelupakokeessa vaadittavien tietojen omaksumiseen.

SKALin liikenneyrittäjätutkintoon valmentava koulutus on hyvä ja tehokas tapa hankkia kokeessa vaadittava osaaminen. Voit myös hankkia SKALin Kuljetusyrittäjäksi -kirjasarjan tai laajemman itseopiskelupaketin, joilla voi itsenäisesti opiskella kokeessa vaadittavan osaamisen. Kirjasarjan voit ostaa SKAL Shopista.

Liikenneluvan hakeminen

Liikennelupa on tieliikenteen kuljetusyrityksille myönnettävä lupa, jonka nojalla yritys saa harjoittaa ammattimaista tavaran kuljettamista. Luvan myöntää Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Lisätietoja