Vero- ja energiaratkaisujen on tuettava kilpailukykyä

Kansallisin toimenpitein ei tule lisätä ammattiliikenteen käyttämän energian hintaa suhteessa kilpailijamaihin. Kaksi kolmasosaa maanteiden tavaraliikenteen käyttämästä 1,3 miljardista diesellitrasta kuluu raskaissa ajoneuvoyhdistelmissä, joissa ei ole olemassa dieselille vaihtoehtoista käyttövoimaa. Ammattidiesel ja maltillinen jakeluvelvoite ovat keinoja hillitä energiakustannuksia kuljetusalalla.

SKALin ratkaisut energian hintaan:

  • Polttoaineveron korotukset ovat haitallisia Suomen kilpailukyvylle – ammattiliikenteen käyttämän dieselpolttoaineen hintaa ei tule nostaa poliittisin päätöksin suhteessa kilpailijamaihin.
  • Ammattidiesel käyttöön.
  • Kannustimet puhtaampiin käyttövoimiin siirtymiseen.
  • Maltillinen jakeluvelvoite – jakeluvelvoitteen korotukset vuosille 2024 – 2030 tulee perua.

Energian hinnalla suuri merkitys kuljetuksissa

Maanteiden tavaraliikenne kuluttaa dieselpolttoainetta noin 1,3 miljardia litraa vuodessa. Kaksi kolmasosaa polttoaineesta kuluu raskaissa ajoneuvoyhdistelmissä, joissa ei ole olemassa dieselille vaihtoehtoista käyttövoimaa. Polttoainekustannukset muodostavat noin 30 prosenttia kuorma- ja pakettiautoliikenteen kustannuksista, perävaunuyhdistelmillä jopa yli 34 prosenttia.

Dieselin hintaan merkittävimmin vaikuttavat tekijät

Verotus

Dieselpolttoainetta verotetaan Suomessa paljon verrattuna moneen kilpailijamaahan. Fossiilisen dieselin polttoainevero on lähes 60 senttiä litralta. Ympäristöystävällisemmistä raaka-aineista valmistettua dieseliä verotetaan vähemmän, mutta keskimäärinkin dieselöljystä peritään veroa noin 50 senttiä per litra. Tämä on 17 senttiä enemmän kuin EU:n energiaverodirektiivi edellyttää.

Kun myös arvonlisävero otetaan huomioon, kahden euron litrahinnasta noin 0,85 euroa eli 43 prosenttia koostuu veroista.

Öljytuotteiden maailmanmarkkinahinta

Öljytuotteilla, kuten Fossiilisella dieselöljyllä ja uusituvalla dieselillä (HVO) käydään kauppaa maailmanmarkkinoilla. Valmiiden tuotteiden hintakehitys voi poiketa raakaöljyn hinnasta esimerkiksi dieselin kysynnän ja tarjonnan epätasapainon vuoksi tai öljyn jalostamisen kustannusten muuttumisen vuoksi. Yksi energiakriisin ja samanaikaisen päästövähennystavoitteiden kiristymisen vaikutus on, että uusiutuvien laatujen kysyntä ja samalla hinta on kasvanut merkittävästi. Tämä vaikuttaa hintoihin erityisesti jakeluvelvoitteen kautta.

Jakeluvelvoite

Jakeluvelvoite määrittää sen, kuinka paljon jaeltavan polttoaineen sekaan pitää sekoittaa uusiutuvia polttoaineita. Uusiutuvan dieselin maailmanmarkkinahinta on ollut pitkään korkealla, mikä on nostanut dieselin hintaa korkean jakeluvelvoitteen Suomessa. Koska moottoribensiiniin bio-osuutta voi lisätä vain 10 prosenttiin asti, vaikuttaa velvoitteen kiristyminen erityisesti dieselin hintaan. Esimerkiksi vuonna 2023 voimassa olevan 13,5 prosentin jakeluvelvoite nostaa dieselin hintaa arviolta 18-24 senttiä litralta.

Valuuttakurssit

Maailmanmarkkinoilla tuotteista käydään kauppaa dollareilla. Suomessa nähtäviin hintoihin vaikuttaa dollarimääräisten maailmanmarkkinahintojen muutosten lisäksi euron ja dollarin välisen valuuttakurssin kehitys.

Tutustu Ammattidiesel-raporttiimme

Avaa pdf-tiedosto

Lue lisää:

Lisätietoja liikenteen verotuksesta: