SKAL on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Jäsenistöömme kuuluu noin 4 000 kuljetusyritystä ympäri Suomea.

Meidän mielestämme hyvät liikenneyhteydet kuuluvat kaikille. Toimivalla logistiikalla edistämme myös yritysten toimintaedellytyksiä, huoltovarmuutta ja koko Suomen kilpailukykyä.

Toimimme jäsenyritystemme parhaaksi tarjoamalla tasokasta jäsenpalvelua ja olemalla ylivoimainen yhteiskunnallinen vaikuttaja. Asiantuntemuksemme kattaa muun muassa alan lupavaatimukset ja -menettelyn, ajoneuvojen mitat ja massat, kustannuslaskennan sekä toimialaa ja yritystoimintaa säätelevän kotimaisen ja EU-tason lainsäädännön. Tuemme jäseniämme myös yrittäjien ja kuljettajien koulutuksilla.

Toiminnan arvot

Jäsenen puolella

Suomalainen kuljetusyritys on yhteiskunnallemme monin tavoin tärkeä. Kuljetusyritykset ovat perustaneet SKAL:n valvomaan väsymättä jäsentensä etuja ja kehittämään toimintaympäristöä jäsenistölle suotuisaksi. Takaamme jokaiselle jäsenelle tasapuolisen kohtelun järjestössämme.

Luotettava asiantuntija

SKAL on luotettava asiantuntija jäsenille, kumppaneille, viranomaisille ja medialle. Jäsenenä voit aina luottaa siihen, että SKAL:sta saat oikean neuvon omaan toimintaasi liittyvissä kysymyksissä. Teemme edunvalvontatyötä ja välitämme tietoa rehellisesti ja tosiasioihin perustuen.

Vahva suomalainen

Yhteiskunnan toiminta edellyttää joka hetki luotettavia ja varmoja maantiekuljetuksia. Suomalainen kuljetusyritys hallitsee vaikeatkin olosuhteet ja mahdollistaa yhteiskunnan pyörien pyörimisen kelloon ja vuodenaikaan katsomatta. Kun kuljetukset hoidetaan suomalaisten yritysten voimin, toteutuu samalla yhteiskuntavastuu.