SKALin turvallisuusneuvonantajakoulutus antaa valmiudet suorittaa turvallisuusneuvonantajatutkinnon.

Yrityksiin, jotka kuljettavat, kuljetuttavat, pakkaavat vaarallisia aineita kuljettamista varten tai täyttävät vaarallisten aineiden kuljettamista varten asiakirjoja, on nimettävä yritykselle vaarallisten aineiden turvallisuusneuvonantaja. Vaatimus koskee sekä kuljetuksen suorittajia että kuljetuksen ostajia.

Neuvonantaja voi olla yrityksen työntekijä, toimitusjohtaja, yrittäjä itse tai ulkopuolinen henkilö, joka osallistuu tosiasiallisesti yrityksen toimintaan. Hänen tehtävänsä on ohjata ja seurata vaarallisten aineiden kuljetusprosessia, jotta kaikki tapahtuu mahdollisimman turvallisesti.

Turvallisuusneuvonantajakoulutus antaa valmiudet suorittaa turvallisuusneuvonantajatutkinnon. Ajanvaraus kokeeseen tapahtuu Ajovarman kautta. Traficom myöntää hyväksytysti suoritetusta TNA-kokeesta todistuksen. Todistus neuvonantajan pätevyydestä on voimassa 5 vuotta.

Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu kurssille!

Turvallisuusneuvonantajakoulutuksia valvoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Vaarallisten aineiden kuljetuksia ja ADR-ajolupia valvoo PoliisiTulli ja Rajavartiolaitos.

Ota yhteyttä