Varaudu säädösten päättyviin siirtymäaikoihin

Lakeihin ja asetuksiin kirjoitetaan toisinaan siirtymäaikoja, jolloin säädökset eivät tule kerralla voimaan. Siirtymäaikojen tarkoitus on pehmentää säädöksen voimaantuloa antaen säädösten kohteena oleville yrityksille ja ihmisille aikaa varautua muuttuviin säädöksiin. SKAL listasi tulevaisuudessa päättyviä siirtymäaikoja.

Kirjoittaja: Petri Murto

Kuljetusyrittäjä 6/2022

Mitat ja massat – kahden siltasääntöpituuden siirtymäaika päättyy

Aiempaa suuremmat kokonaispituudet tulivat voimaan vuonna 2019. Tuolloin muun muassa puoliperävaunuyhdistelmän pituudeksi säädettiin enintään 23 metriä ja yleiseksi ajoneuvoyhdistelmän enimmäispituudeksi 34,50 metriä.

Samalla korotettiin eräitä kokonais- ja telimassoja sekä säädettiin uusia ns. siltasääntöpituuksia. Siltasääntöpituuksien tarkoitus on varjella tieverkkoa ja estää liian suuren painon kohdistuminen liian lyhyelle matkalle.

Vuonna 2019 säädetyt uudet siltasääntöpituudet:

 1. Telien kuormitusmahdollisuus on riippuvainen vetävän ajoneuvon takimmaisen telin ja perävaunun etummaisen telin muodostaman kokonaisuuden ääriakselivälistä siten, että teleille kohdistuvien massojen summa ei saa ylittää määrää, joka saadaan lisäämällä 20 000 kilogrammaan 350 kilogrammaa jokaiselta 0,10 metriltä, jonka telien äärimmäisten akselien välinen etäisyys ylittää 1,80 metriä.
   
 2. Varsinaisen perävaunun kokonaismassa on riippuvainen sen ääriakselivälistä siten, että 20 tonniin lisätään 350 kilogrammaa jokaiselta 0,10 metriltä, jonka perävaunun äärimmäisten akselien välinen etäisyys ylittää 1,80 metriä.

Näissä uusissa siltasääntövaatimuksissa on siirtymäsäädökset vanhaan kalustoon liittyen, jotka päättyvät 31.12.2023. Perävaunun ääriakselivälivaatimusta tai vetävän ajoneuvon viimeisen ja perävaunun ensimmäisen telin ääriakselivälivaatimusta ei sovelleta siirtymäaikana, jos perävaunu on otettu käyttöön ennen 1.4.2019. Siirtymäsäädökset päättyvät vuoden 2024 alussa, ja sen jälkeen näitä vaatimuksia sovelletaan kaikkeen kalustoon.

Siirtymäsäännös kahden siltasääntöpituuden osalta päättyy 31.12.2023 niillä perävaunuilla, jotka on otettu käyttöön ennen 1.4.2019.

Uudet siltasääntöpituudet, joiden siirtymäaika päättyy 31.12.2023. Vetävällä ajoneuvolla tarkoitetaan sekä autoa että sellaista perävaunua, jolla vedetään toista perävaunua.

Oheiseen taulukkoon on kuvattu esimerkkejä kahden kuvassa olevan siltasääntöpituuden mukaisen ääriakselivälin vaikutuksesta perävaunun kokonaismassaan sekä vetävän ajoneuvon takimmaisen telin ja perävaunun etummaisen telin muodostaman kokonaisuuden teleille kohdistuvien massojen summaan. Taulukon luvut ovat pyöristettyjä.

Ääriakseliväli (m)Kokonaismassa (t)
6,937,9
7,038,2
8,041,7
8,142,1
8,543,5
8,944,9

Siirtymäajan päättymisellä voi olla vaikutuksia kokonaismassaan – poikkeuslupa mahdollinen

Siltasääntöpituuden siirtymäajan päättyminen saattaa vaikuttaa ääriakseliväliltään lyhyiden ja kokonaismassaltaan raskaiden perävaunujen kokonaismassaa alentavasti. Liikenne- ja viestintävirasto voi kuitenkin myöntää poikkeusluvan olla noudattamatta perävaunun siltasääntöpituutta, jos se on tarpeen erityisen syyn takia.

Mikäli siltasääntöpituuden siirtymäajan päättyminen uhkaisi aiheuttaa yritykselle kohtuuttomia taloudellisia seurauksia perävaunun kokonaismassan alenemisen vuoksi, voi ajoneuvon haltijayritys anoa poikkeuslupaa Traficomilta.

Ajopiirturisäädökset astuvat voimaan vaiheittain

Niin sanottu liikkuvuuspaketti astui voimaan kesällä 2020, ja ensimmäiset muutokset saivat lainvoiman elokuussa 2020. Paketissa on useita voimaantuloajankohtia aina vuoteen 2026 saakka. Vaiheittainen voimaantulo koskee erityisesti piirturisäädöksiä, joiden voimaantuloajankohtia on kuvattuna alla.

 • 2.2.2022 Maatunnus syötetään ajopiirturiin aina myös rajanylitystä seuraavan pysähdyksen alussa lähimmällä mahdollisella pysähdyspaikalla, eikä ainoastaan työvuoron alussa ja lopussa. Maatunnuksen manuaalisyöttöä ei vaadita niissä piirtureissa, joissa olinpaikka tallentuu automaattisesti.
 • 21.8.2023 Kaikki uudet kuorma-autot varustetaan toisen sukupolven älykkäällä ajopiirturilla.
 • 31.12.2024 Analogiset ajopiirturit ja ei-älykkäät digipiirturit (käyttöönotto ennen 6/2019) on vaihdettava kansainvälisessä liikenteessä toisen sukupolven älykkääseen ajopiirturiin.
 • 1.1.2025 Piirturilevyjen ja ajopiirturin tulosteiden mukanapitovelvoite kasvaa 28 päivästä 56 päivään.
 • 20.8.2025 Ensimmäisen sukupolven älykäs ajopiirturi (käyttöönotto 15.6.2019 jälkeen) on kansainvälisessä liikenteessä vaihdettava toisen sukupolven älykkääseen ajopiirturiin.
 • 1.7.2026 Pakettiautot kokonaismassaltaan 2,5 t – 3,5 t on varustettava kansainvälisessä liikenteessä toisen sukupolven älykkäällä ajopiirturilla.
   

Huomiona: Älykkään ajopiirturin takautuvia asentamisvelvoitteita ei ole tulossa puhtaasti kansallisessa liikenteessä oleviin kuorma-autoihin.

Huomiona: Puhtaasti kansallisessa liikenteessä toimiville pakettiautoille ei ole tulossa ajopiirturin asentamisvelvoitetta.