Polttoainejakelun päästökauppa ja ammattidiesel käyttöön 2027

SKALin esityksen mukaisesti hallitus päätti kehysriihessä, että Suomessa ottaa käyttöön ammattidiesel, kun päästökauppa alkaa. Ammattidieselillä voidaan lieventää päästökaupan kustannusvaikutuksia kuljetusyrityksille. SKAL näkee linjauksen ammattidieselistä myönteisenä ja logistista kilpailukykyä vahventavana

Laki fossiilisten polttoaineiden jakelun päästökaupasta on tarkoitus saada voimaan vuoden 2024 aikana. Päästökauppa alkaa vuonna 2027. Työ- ja elinkeinoministeriön valmistelema lakiluonnos lähti lausuntokierrokselle toukokuussa 2024. Uusi päästökauppa laajentaa päästökaupan laajasti fossiilisiin polttoaineisiin

Polttoainejakelun päästökauppa alkaa vuonna 2027

Päästökaupan arviomuistiossa kustannusvaikutuksia laskettaessa on hiilen hinnalle käytetty arvoa 50 euroa per tonni. Tällä hinnalla dieselin hinnan arvioidaan nousevan 11 senttiä litralta ja bensiinin 16 senttiä litralta arvonlisäverollisena, sanoo SKALin johtaja Petri Murto.

Päästökauppa kattaa myös tieliikenteen

Päästökauppadirektiivin (ETS2) mukainen jakelijoiden päästökauppa kattaa tieliikenteen, rakennusten erillislämmityksen, rakentamisen sekä nykyisen yleisen päästökaupan ulkopuolisen teollisuuden ja energiantuotannon fossiilisen polttoaineen luovuttamisen kulutukseen. Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan soveltamisalan laajentamista suhteessa direktiiviin. Uusi päästökauppa koskisi laajasti yleisen päästökaupan ulkopuoliseen polttoaineen kulutukseen luovuttamista. Päästökauppaa ei kuitenkaan sovellettaisi puolustusvoimien, raideliikenteen tai kaupallisen vesiliikenteen käyttöön erillisjaeltuihin polttoaineisiin.

Vaikka järjestelmässä on nopean hiilen hinnan nousua rajoittavia mekanismeja, on arvioitu, että hiilen hinta voi nousta 50 euroa korkeammaksi. Päästökauppatulot Suomelle ovat arviolta 500 miljoonaa euroa vuodessa.

Ammattidiesel parantaa Suomen saavutettavuutta

SKALin ehdotuksen mukaan Suomessa otetaan käyttöön ammattidiesel vuonna 2027 samalla, kun polttoainejakelun päästökauppa alkaa. SKALin arvion mukaan vielä vuonna 2030 noin 90 prosenttia kuorma-autoliikenteen energiankulutuksesta on dieseliä.

Ammattidieseljärjestelmä on tärkeä keino varmistaa Suomen kustannuskilpailukykyä hillitsemällä dieselin hinnan ja sitä kautta kuljetuskustannusten nousua.

Ammattidieselillä voidaan täysimääräisesti kattaa päästökaupasta aiheutuva hinnannousu.

Kuljetuskustannusten nousulla laajat vaikutukset

Kuljetuskustannusten nousulla on laajat heijastusvaikutukset koko Suomen logistiseen kilpailukykyyn. Dieselin polttoainevero on viimeisen kymmenen vuoden aikana noussut huomattavasti. Vuoden 2024 polttoaineveron laskun jälkeenkin fossiilisen aromaattisen dieselin vero on vuodesta 2011 noussut yli 18 senttiä litralta, yli 50 prosenttia.

Yksityiskohtia ei vielä tiedetä

Tulevan ammattidieseljärjestelmän yksityiskohtia ei vielä tiedetä. SKALin arvion mukaan ammattidieselillä voidaan täysimääräisesti kattaa päästökaupasta aiheutuva hinnannousu, mikä tulee olla valmistelun lähtökohta. Palautusjärjestelmä tulee valmistella hallinnollisesti mahdollisimman kevyeksi hyödyntäen yritysten jo käyttämiä verotuksen sähköisiä järjestelmiä. Polttoaineveron palautusrytmin tulee olla tiheä.