Hallituksen linjaukset budjettiin 2022

Hallitus sai syyskuun alussa valmiiksi neuvottelut talousarvioesityksestä vuodelle 2022. SKAL kävi läpi maanteiden tavaraliikenteen osalta keskeiset budjettilinjaukset.

Hallitus neuvotteli elo-syyskuun vaihteessa valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2022. Vaikka nimensä mukaisesti budjettiriihessä kyse on ensisijaisesti valtion tulojen ja menojen yhteensovittamisesta, painottui neuvottelu ja sen lopputulokset paljon myös päästöjen vähentämiseen liittyviin kysymyksiin.

Liikenteen päästöjen vähentäminen

Budjettiriihessä vahvistettiin se, että liikenteen päästöt vähintään puolitetaan vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä fossiilittoman liikenteen tiekartan toimilla. Yhteensä tavoitellaan 1,2 Mt päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä verrattuna jo tiedossa oleviin vähennystoimiin. Päästövähennystavoite on pienentynyt verrattuna vuoden alussa julkaistuun fossiilittoman liikenteen tiekarttaan. Tämä kertonee siitä, että jo tiedossa olevien toimien arvioidaan vähentävän päästöjä aiempaa enemmän. Fossiilittoman liikenteen tiekartan toimeenpanoon ehdotetaan kaikkiaan noin 75 miljoonaa euron määrärahakohdennuksia vuodelle 2022.

Julkisen latausinfrastruktuurin ja kaasutankkausverkoston parantamiseen ehdotetaan 13,3 miljoonan euron rahoitusta. Sähköisen raskaan liikenteen ekosysteemin kehittämishankkeeseen ehdotetaan 1,5 miljoonan euron määrärahaa.

Veronkorotuksia polttoaineisiin

Parafiinisen dieselöljyn veroa korotetaan vuoden 2022 alussa. Tämä tarkoittanee noin kahden sentin veronkorotusta kyseiseen diesellaatuun. Perustuen hallituksen aiempiin arvioihin parafiinisen dieselöljyn veronkorotuksen vaikutuksesta dieselin hintaan tämä veronkorotus nostaa kuorma- ja pakettiautoliikenteen kustannuksia yli kymmenellä miljoonalla eurolla vuonna 2022. Liikenteessä käytetylle biokaasulle asetetaan vero.

Autovero poistuu sähköautoilta – vaihtoehtoisille käyttövoimille hankintatukia

Täyssähköautot vapautetaan autoverosta. Vastapainoksi täyssähköautojen ajoneuvoveron perusveroa korotetaan. Ajoneuvoveron korotus ei koske aiemmin käyttöönotettuja täyssähköautoja. Autoveron vapautus koskee 1.10.2021 jälkeen verotettavia autoja. Vaikka asiaa ei suoraan budjettitiedotteessa ole ilmaistukaan, poistunee autovero myös täyssähköisiltä pakettiautoilta 1.10.2021 alkaen.

Hankinta- ja konversiotukiin ehdotetaan kuutta miljoonaa euroa vuodelle 2022. Hankintatukien tarkempi sisältö ei ollut tiedossa lehden painohetkellä. Toivottavaa olisi, että tässä yhteydessä otettaisiin käyttöön hankintatuki sähkö- ja kaasukäyttöisille pakettiautoille sekä sähkökäyttöisille kuorma-autoille.

Kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatuki on voimassa vuoden 2022 loppuun saakka siten, että kaasukuorma-autojen tukea haettava viimeistään 30.11.2022. Tukea myönnetään 5 000 euroa paineistettua kaasua käyttövoimana käyttävän kuorma-auton ja 12 000 euroa nesteytettyä kaasua käyttövoimana käyttävän kuorma-auton hankintaa tai pitkäaikaisvuokrausta varten.

Tiestön rahoitus vähenee

Budjettiehdotuksen mukaan tienpidon määrärahat ovat edelleen pienenemässä. Tienpitoon käytettiin vuonna 2020 käytettiin 783 miljoonaa euroa ja siihen on vuodelle 2021 osoitettu 717 miljoonaa euroa. Vuodelle 2022 valtiovarainministeriö on esittänyt rahoitusta 710 miljoonaa euroa, eikä tätä budjettiriihitiedotteen mukaan hallituksen neuvotteluissa korotettu. Alhainen rahoitustaso johtaa tiestön korjausvelan kasvamiseen, mikä lisää erityisesti raskaan liikenteen polttoaineen kulutusta ja päästöjä. Katse kääntyykin jo nyt tuleviin lisätalousarvioihin, joissa tiestön päällystysmäärärahat tulee turvata vähintään 4000 km päällystysmäärää vastaavalle tasolle.

Päällystysmäärät jäävät toistuvasti alle kestävän tason 4000 km

Talousarvioesitys käsitellään valtioneuvostossa 27.9.2021, jonka jälkeen se menee eduskunnan käsittelyyn.

Päästövähennystoimet uudelleen arvioitavaksi maaliskuussa 2022

Hallitus päätti osana budjettiriihtä, että se arvioi maaliskuussa 2022 ovatko päästövähennystavoitteet saavutettavissa. Tässä yhteydessä päätetään mahdollisesti tarvittavista uusista taloudellisista ja lainsäädännöllisistä ohjauskeinoista tavoitteen saavuttamiseksi.