Päästömanipuloinnin sanktiointi tiukkenee – seuraamus jopa 30 000 euroa

Ajoneuvojen päästöjen manipulointi eri tavoin on kiellettyä. Manipuloinnin sanktiointi tiukkenee huomattavasti kesäkuussa. Päästövähennyslaitteiden ohittaminen on yksi harmaan talouden muoto, millä voidaan luoda perusteetonta kilpailuetua säädöksiä rikkoville. SKALin kyselyn mukaan päästövähennyslaitteiden toimintavarmuudessa on suuria puutteita.

Päästömanipuloinnilla tarkoitetaan pakokaasupäästöjen, jälkikäsittelyjärjestelmän tai moottorin ohjausjärjestelmän tarkoituksellista muuttamista siten, että ajoneuvo ei enää täytä ympäristöominaisuuksiltaan pakokaasupäästöjä koskevia vaatimuksia.

Päästömanipulointijärjestelmien myynti ja asentaminen on kiellettyä ja sanktioitua 1.6.2024 alkaen. Samoin liikenteessä käytettävään ajoneuvoon toteutettu päästömanipulaatio on kiellettyä ajoneuvon muuttamista.

Päästömanipuloidusta autosta seuraa 1.6.2024 lähtien liikennevirhemaksu auton haltijalle. Maksun suuruus määräytyy seuraavasti:

Sanktio auton haltijalle, jos liikenteessä käytettävä ajoneuvo on päästömanipuloitu

Luonnolliset henkilöt:

  • 1 000 euroa (kokonaismassa 500 kg - 3 500 kilogrammaa;
  • 3 000 euroa (kokonaismassa yli 3 500 kg)

Oikeushenkilöt:

  • 20 000 euroa (kokonaismassa 500 kg - 3 500 kg)
  • 30 000 euroa (kokonaismassa yli 3 500 kg)

Liikennevirhemaksu voidaan määrätä sen maksettavaksi, joka on liikenteessä kuljettamisen aikaan sellaisen ajoneuvon omistaja tai pysyvä haltija, jota on tahallaan tai huolimattomuudesta muutettu päästömanipulaatiolla.

Päästövähennyslaitteiden toimintavarmuus huonoa

SKAL kysyi jäseniltään autojen päästövähennyslaitteistojen toimintavarmuutta käytännön olosuhteissa. Kyselyyn vastasi yli 850 yritystä, minkä vuoksi kyselyn tuloksia voidaan pitää varsin luotettavina. Vastaukset kertovat karua kieltä päästövähennyslaitteiden toimimattomuudesta.

Kyselyyn vastanneista 80 prosentilla autoissa oli ilmennyt normaalista poikkeavia ongelmia, jotka olivat liittyneet päästövähennyslaitteistojen (AdBlue) toimintaan. Tästä joukosta yli puolella ongelmat olivat olleet toistuvia.

Onko yrityksenne autoissa ilmennyt normaalista poikkeavia ongelmia, jotka ovat liittyneet päästövähennyslaitteistojen (AdBlue) toimintaan?

Vastaajista 70 prosenttia oli joutunut korjaamaan autojen päästövähennyslaitteita kuluneen talven aikana. Vastausten mukaan päästövähennyslaitteiden vikaantuminen on ollut yleisempää kylminä vuodenaikoina. Näin vastasi 89 prosenttia niistä, joilla ongelmia oli ollut.

Vastaajista kaksi kolmasosaa on joutunut korjaamaan päästövähennyslaitteita nyt käytössä olevissa autoissa merkittävällä rahamäärällä.

SKALin tekemä selvitys päästövähennyslaitteiden toimivuudesta herättää kysymyksiä. Onko laitteiden toimintavarmuus yleisesti riittävällä tasolla? Onko päästövähennyslaitteet suunniteltu ja testattu kestämään Suomen normaaleja talviolosuhteita?

Kyselyn tuloksia katsoessa herää väistämättä epäily siitä, että autoille asetetuissa teknisissä vaatimuksissa ei riittävästi oteta huomioon pohjoisen vaativia olosuhteita. On väärin, että laskun toimimattomista laitteista maksavat lopulta kuljetusyritykset. SKAL tulee vaatimaan asiaan liittyviltä viranomaistahoilta selvitystä siitä, miten tällaiset säädöksistä tulevat ongelmat voidaan välttää.

Loppuun vielä muistutus: päästövähennyslaitteiden toimimattomuus ei anna oikeutta niiden ohittamiseen. Tämä on syytä muistaa viimeistään nyt, kun sanktiot ohittamisesta tiukkenevat.