Uusien ajopiirtureiden lastaus- ja purkutoiminnon käyttäminen ei Suomen sisäisessä liikenteessä ole pakollista kuljettajalle

Uusia toisen sukupolven älypiirtureita on asennettu kuorma-autoihin elokuusta 2023 alkaen. Uusissa ajopiirtureissa on toiminnallisuus, jolla voidaan osoittaa auton kuorman lastaaminen tai purkaminen. Selvitimme, onko kuljettajalla lakisääteinen velvollisuus käyttää tätä piirturin toimintoa.

EU:n ajopiirturiasetusta uudistettaessa tahtotilana oli, että ajopiirturin avulla voidaan selvittää nykyistä tarkemmin, millaisia työtehtäviä ajoneuvolla on suoritettu. Tämän vuoksi asetukseen säädettiin piirturivalmistajia koskemaan seuraava uusi vaatimus:

”… ajoneuvon sijainti on kirjattava automaattisesti seuraavissa paikoissa tai näitä paikkoja lähimpänä olevassa paikassa, jossa satelliittisignaali on käytettävissä: …aina kun ajoneuvo suorittaa kuormaus- tai purkamistoimia.

Lastaus- ja purkutoiminnon sijaintitiedon kirjaamisesta säädettäessä on lähdetty siitä, että ajopiirturi taltioi tiedon automaattisesti. Ajopiirturiasetuksen soveltamiseen liittyen on herännyt kysymys, onko kuljettajalla lakisääteinen velvollisuus käyttää tätä uusimman ajopiirturin toimintoa. Tulkinnalla on kuljettajan työn kannalta merkitystä, sillä kuormaamisen tai purkamisen manuaalinen kirjaaminen vaatii piirturivalmistajasta riippuen joko kahdeksan tai yhdeksän piirturin napin painallusta.

Mikäli jakeluautosta puretaan kuormaa 40 kertaa työvuoron aikana, olisi velvoittavan artiklatulkinnan mukaan kuljettajan tullut näpytellä ajopiirturin painikkeita lähes 400 kertaa työvuoron aikana.

Näin säästettiin jopa 70 miljoonaa turhaa piirturin näpyttelyä vuodessa.

SKAL teki lokakuussa 2023 yhdessä Logistiikkayritysten Liiton, Autoliikenteen Työnantajaliiton sekä Linja-autoliiton kanssa esityksen liikenne- ja viestintäministeriölle asiassa. Järjestöt vaativat, että piirturisäädösten tulkinnassa on vältettävä kohtuuttoman hallinnollisen taakan syntyminen kuljettajille. Järjestöjen esityksen perustelujen mukaan ajopiirturin lastaus- ja purkutoiminnon käyttäminen ei EU-asetuksen perusteella ole kuljettajan velvollisuus. LVM selvitti asiaa Euroopan komissiolta.

Järjestöjen esitykseen ja komission liikenne- ja viestintäministeriölle toimittamaan vastaukseen perustuen lopputulema on, että Suomen sisäisessä liikenteessä kuljettajalla ei ole säädöksiin perustuvaa velvollisuutta käyttää ajopiirturin lastaus- ja purkutoimintoa.

On kuitenkin huomioitava, että lastaus- ja purkutilanteet ovat kuljettajalle muuta työtä. Lisäksi ontarpeen korostaa, että muissa Euroopan maissa säädöksen tulkinta voi poiketa Suomesta. Tämän vuoksi osittainkin kansainvälistä liikennettä harjoittavien kuljettajien ontarpeen käyttää piirturin lastaus- ja purkutoimintoa.

Järjestöjen esitys oli tarpeellinen. Kun perustellusti on todettu, että lastaus- ja purkutoiminnon käyttäminen ei Suomessa ole kuljettajan lakisääteinen velvollisuus, säästetään tulevaisuudessa jopa 70 miljoonaa turhaa piirturin näpyttelyä vuodessa.

Lisätietoja:

Petri Murto
johtaja, asiantuntijapalvelut
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
petri.murto@skal.fi