Aloita omistajanvaihdoksen suunnittelu ajoissa

Joka kolmas kuljetusyritys aikoo tehdä omistusjärjestelyjä seuraavan kolmen vuoden aikana. Näin kertovat kuljetusyrittäjät vuoden 2022 syksyllä tehdyssä Kuljetusbarometrissä. Kuljetusalalla jopa 40 % yrittäjistä pyrkii löytämään jatkajan perhepiiristä, kun muilla toimialoilla tämä luku on noin 20 %.

Riippumatta siitä, mistä jatkajaa haetaan, on äärimmäisen tärkeää, että omistajanvaihdoksen suunnittelu aloitetaan riittävän varhain. Ideaalitapauksessa jo yritystä perustettaessa olisi hyvä pohtia, miten siitä aikanaan luovutaan. No, tämähän toteutuu erittäin harvoin, mutta vähintään 2–3 vuotta ennen suunniteltua muutosta, asiaa on syytä alkaa valmistella.

Kuljetusyrittäjät ovat oman liiketoimintansa asiantuntijoita, mutta hyvin harvalla on ammattitaitoa ja kokemusta yritysjärjestelyistä ja yrityskaupoista. Siksi on viisautta kääntyä valmistelussa asiantuntijoiden puoleen. SKALin jäsenenä sinulla on käytössäsi juridista neuvontaa yritysjärjestelyihin ja verotuksen suunnitteluun, joka erityisesti sukupolvenvaihdoksissa on hyvin tärkeässä roolissa. Oman tilitoimiston kanssa on hyvä ottaa myös asia puheeksi ajoissa.

On viisautta kääntyä asiantuntijoiden puoleen.

Jos omasta perheestä ei löydy jatkajaa ja ostajaa aletaan hakea markkinoilta, on hyvä harkita yritysvälittäjän käyttöä. Ostajan löytyminen ei ole välttämättä helppoa eikä nopeaa, mutta yritysvälittäjillä on rekistereissään tiedossa ostoa harkitsevia tahoja, joille yritystä voidaan tarjota. Yritysvälittäjiltä löytyy myös ammattitaitoa yrityksen myyntihinnan määrittämiseen ja sopimusneuvotteluihin.

Vastasin noin kaksi vuotta Uudenmaan Omistajanvaihdoshankkeesta Suomen Yrittäjissä, ja keskustelin tuona aikana yli sadan yrittäjän kanssa omistajanvaihdoksiin liittyvistä kysymyksistä. Tämän kokemukseni mukaan omistajanvaihdoksen suurin kynnys on tehdä päätös siitä, että siirrytään asian pohtimisesta sen tekemiseen. Liian usein asiaa siirretään vuodesta toiseen ja ajatellaan, että otetaan asia esille sitten, kun tulee sopiva aika. Mitä aiemmin alat konkreettisesti valmistella sitä ja otat asian puheeksi esimerkiksi perheessä olevien mahdollisten jatkajien kanssa, sen todennäköisemmin vaihdos onnistuu ja voit itsekin ajoissa valmistautua siihen mitä teet, kun olet luopunut yrityksen vetovastuusta. 

Jos omistajanvaihdos on näköpiirissä tulevien viiden vuoden aikana, kannustan ehdottomasti osallistumaan SKALin Omistajalta toiselle -seminaariin, joka järjestetään 3.-4.3.2023. Siellä asiaa käsitellään monipuolisesti ja saat hyviä vinkkejä ja ajatuksia asian valmisteluun. 

Lue myös: