SKAL uusii strategiansa ja brändinsä

Helmikuussa 2023 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n hallitus päätti, että järjestölle laaditaan uusi strategia. Kesäkuussa 2024 strategiaesitys käsitellään SKALin ylimmässä päättävässä toimielimessä, liittokokouksessa Kuopion Tahkolla. Meillä on tammikuun lopussa koossa satoja sivuja raportteja, kyselyjen tuloksia ja työpaja-aineistoja. Näistä koostamme järjestölle uutta suuntaa.

Strategiatyö on tämän lehden ilmestyessä kestänyt noin kymmenen kuukautta. Kun työ meillä SKALissa käynnistettiin, tavoitteena oli varmistaa, että pystymme vastaamaan jäsenyritystemme tarpeisiin ja toimintaympäristön muutoksiin entistä paremmin tulevaisuudessa.

Suomalaisten kuljetusyrityksien tarpeet ja odotukset tärkeimpiä

Jäsenyritysten tulee saada SKALin jäsenyydestä konkreettista hyötyä menestyäkseen haastavalla alalla. Olennaista on kysyä, kuunnella ja ymmärtää. Asensimme jäsentarpeita selvittämään erillisen työryhmän, joka lähti toimimaan aktiivisesti viime syksynä. Syyskuussa 2023 selvitimme jäsenten näkemyksiä tulevaisuuden muutostekijöistä laajalla kyselytutkimuksella, johon vastasi yli 600 jäsentä. Kyselyn perusteella suurimmat alaan vaikuttavat tekijät seuraavan 10 vuoden kuluessa ovat: käyttövoimamurros, työvoiman saatavuus ja polttoaineiden ja muiden kustannusten muutokset

Mitkä asiat tulevat eniten muuttamaan kuljetus- ja logistiikka-alaa 10 vuoden kuluessa?

Jäsenkyselyn lisäksi olemme valmistelleet strategiaa useissa SKALin luottamushenkilöistä ja toimihenkilöistä muodostetuissa työryhmissä, strategiaseminaarissa ja työpajoissa. Vuoden vaihteessa kartoitimme myös eri sidosryhmien, kuten yrityskumppaneiden, viranomaisten, toimittajien ja muiden järjestöjen edustajien näkemyksiä meistä kyselytutkimuksella. Näin saimme luotua mahdollisimman monipuolisen näkemyksen järjestön nykytilasta, meihin liitetyistä mielikuvista, tehtävästämme yhteiskunnassa ja alan tulevaisuudesta.

Varsinaiseen strategiatyöryhmään kuuluvat Raimo Pohjanen (pj, SKAL Pohjois-Suomi), Laura Muhonen (SKAL Ympäristöyritykset), Virpi Pohjola (Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät), Patrik Björkman (Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät/nuorten verkosto), ja Mikko Räsänen (Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät). työryhmän sihteereinä toimivat Anssi Kujala (päävastuullisena), Petri Murto, Jari Harju, Mikko Voutilainen ja Arto Kämppi.

SKALin toimintaan ollaan tyytyväisiä

Tulevaisuuden tarpeiden selvitystä seurasi jäsentyytyväisyyskysely loka-marraskuussa 2023. Tyytyväisyys oli varsin hyvä, yli 80 prosenttia jäsenistä oli melko tai erittäin tyytyväisiä SKALin toimintaan. Perustehtävien tasolla olemme siis varsin hyvässä tilanteessa. Se antaa hyvän pohjan uudelle strategialle ja mahdollisuuden siinä keskittyä toimintaympäristön muutoksista nouseviin kehitystarpeisiin. Tehostamista on totta kai aina, myös itse toiminnassa, emmekä sulje siltä silmiämme.

Lisäksi kysyimme mielikuvia meistä sekä sidosryhmiltä että jäseniltä. Tulokset olivat yhteneväiset. Meitä pidetään tällä hetkellä suomalaisena, asiantuntijana ja tunnettuna toimijana. 

Keväällä käsittely ja päätökset liittokokouksessa

Strategian pohjatyöt on tehty ja nyt kevään 2024 aikana kiteytetään olennaisimmat asiat ja luodaan näkemys tulevien vuosien työskentelylle. Strategialuonnosta käsitelllään kevään aikana kaikkien jäsenjärjestöjen vuosikokouksissa ja palaute huomioidaan lopullisessa strategiassa, joka tuodaan 8.6.2024 liittokokouksen käsittelyyn.

SKALin brändi uudistuu

Kun uusitaan strategiaa näin laajasti, uudistetaan samalla koko brändi. Se pitää sisällään järjestön arvot, vision ja toiminta-ajatuksen. Näemme sen niin laajana uudistuksena, että myös SKALin ulkoiset ilmentymät kaipaavat uutta ilmiasua. Niinpä liittokokouksessa 8.5.2024 SKAL näyttäytyy uuden näköisenä. Sanomme hyvästit tutulle siniturkoosille logolle, joka on palvellut meitä jokseenkin nykyisenlaisena vuodesta 1992. Jos Suomen arvokkain brändi Nokia pystyi uudistamaan ulkoasunsa, pystymme mekin! Joulukuun 2024 strategiatyöpajassa oli mukana designtoimisto Werkligin osaajat tutustumassa skalilaisiin ja toimintaamme. Werklig valikoitui yli 20 toimiston joukosta kumppaniksemme visuaalisen ilmeen uudistuksessa. Werkligiläiset ovat nyt osa strategiaa työstävää työryhmäämme. Kyllä tästä hyvä tulee!