Kohti tulevaa – ja sen yli

Olemme SKALissa tekemässä uutta strategiaa, joka on tarkoitus hyväksyä ensi kesäkuussa Tahkolla pidettävässä liittokokouksessa. Työtä valmistellaan kahdessa SKALin hallituksen nimeämässä työryhmässä.

Joskus ”strategiahumppa” saattaa kuulostaa vieraalta, mutta turhaan sitä emme tee. Vaikka meillä on pitkä historia ja hyviä tuloksiakin, kuljetusalan puolustaminen on entistä haastavampaa ja järjestömme pitää olla valmis tulevaisuuteen. Meidän on suorastaan pakko yhdessä löytää keinoja, joilla pidämme alan puolustamisen edellytykset kunnossa vielä vuosikymmeniä tästä eteenpäin.

Olemme kartoittaneet strategiaa varten laajasti näkemyksiä SKAL-organisaatiossa: kysely kaikille jäsenyrityksille, kysely SKALin hallitukselle ja kysely kaikille SKALin piirissä työskenteleville toimihenkilöille ja lisäksi olemme viime aikoina soittaneet paikallisyhdistyksien puheenjohtajille.
Kyselyihin vastaaminen on ollut aktiivista. Halua järjestön kehittämiseen on. Olemme saaneet arvokasta tietoa siitä, mitä painotamme tulevaisuudessa.

Yksi kysymys SKALin hallituksen jäsenille oli seuraava: Jos mietit jäseniämme a, b, c niin miksi he ovat jäseniämme? Miksi nimenomaan meillä?

Kaikki kysymykset ja vastaukset syötettiin tekoäly-työkaluun ja pyydettiin tekoälyä tekemään vastauksista tiivistelmä. Esimerkiksi tähän em. kysymykseen tekoäly tiivisti muutaman sivun vastaukset näin:

Jäsenet a, b ja c ovat SKALin jäseniä monista eri syistä. Monille on tärkeää, että SKAL on aktiivinen ja näkyvä heidän etujensa puolustajana. Jäsenyyksiä on myös periytynyt, ja moni luottaa vahvasti SKALiin ja sen asiantuntemukseen. Jäsenet arvostavat apua ongelmatilanteissa ja näkevät SKALin tehokkaana edunvalvojana kuljetusalalla. SKALin maine on hyvä, ja se on saavuttanut tuloksia. Yhteenvetona jäsenet a, b ja c ovat jäseniä, koska he näkevät SKALin ainutlaatuisena organisaationa, joka puolustaa ja valvoo kuljetusalan etuja sekä tarjoaa arvokkaita palveluita ja tukea jäsenilleen. Jäsenyydellä on perinne ja tunneyhteys, ja jäsenille on tärkeää saada konkreettista hyötyä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Sama kysyttiin henkilöstöltämme ja heidän vastaukset tekoäly tiivisti näin:

  1. Tietotaito ja apu: Jäsenet saavat SKALilta tarvitsemansa tiedon ja avun alan asioihin.
  2. Edunvalvonta: Monet haluavat kannattaa alan edunvalvontaa ja ovat vakuuttuneita SKALin kyvystä edustaa kuljetusalaa.
  3. Ajantasaisuus: Jäsenet pysyvät aina ajan tasalla alan säädösmuutoksista ja tapahtumista.
  4. Osallistuminen tapahtumiin: SKALin järjestämät tapahtumat ovat houkuttelevia jäsenille.
  5. Verkostoituminen ja vertaistuki: Jäsenyys tarjoaa mahdollisuuden olla osa saman alan toimijoiden yhteisöä, ammentaa vertaistukea ja verkostoitua.
  6. Vaikuttaminen: Jäsenet voivat äänestää alan asioista ja vaikuttaa SKALin kautta.
  7. Kuljetusalan edunvalvonta: Jäsenet liittyvät SKALiin erityisesti kuljetusalan edunvalvonnan vuoksi.

Lisäksi SKAL tarjoaa jäsenilleen palveluita, kuten neuvontapalveluita, viestintää kuljetusalan asioista ja jäsentapahtumia. Vaikka valtaosa jäsenistä ei ole säännöllisesti aktiivisia yhdistyksen suuntaan, he liittyvät SKALiin kuljetus- ja logistiikka-alan edunvalvontatyön tukemiseksi jäsenmaksulla. SKAL tarjoaa myös tietoa alasta, jota ei muualta saa.

Aktiivijäsenille SKALin järjestämät tapahtumat ja verkostoitumismahdollisuudet ovat tärkeitä. Yrittäjät liittyvät SKALiin, koska kukaan muu Suomessa ei aja heidän asioitaan Suomessa ja EU:ssa. He saavat nopeasti palvelua ja apua erityisesti alueyhdistyksiltä, jotka ovat tärkeitä jäsenille.

Syitä jäsenyyteen ovat myös pitkät perinteet, verkostoituminen, halu vaikuttaa yhdistystoiminnan kautta, yhteenkuuluvuuden tunne, SKALin tarjoamat palvelut ja edut. Eroamisen syitä voivat olla esimerkiksi taloudelliset vaikeudet, pettymys jäsenpalvelussa tai edunvalvonnassa, ja jos SKAL ei enää kykene edustamaan heidän etujaan.

Hyvin tiivistettyjä syitä olla SKALin jäsen. Uskallan tiivistää osaltani näin: kukaan muu kuin SKAL ei aja kuljetusyrittäjien asiaa niin hyvin kuin SKAL. Me koko SKALin väen voimin keskitymme joka päivä tähän alaan emmekä vilkuile sivulle.

Eri kyselyiden vastauksissa on tullut esiin myös paljon pohdittavaa – tietenkin kritiikkiäkin ja parannusehdotuksia - joista työn edetessä pitää löytää myös ne ”hopealuodit” tulevaan menestykseemme. Strategiatyön avulla tuota hopealuotia etsimme nyt talvikauden kaiken muun arkisen työn ohessa.

Anssi Kujala
Toimitusjohtaja
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry