Ammattidiesel palautettiin asialistalle

Viime vuoden kesäkuussa olimme monilta osin tyytyväisiä hallitusohjelman kirjauksiin. Polttonesteiden hintaa alentavat toimet – polttoaineveron alentaminen ja jakeluvelvoitteen matala taso – ilahduttivat. Nämä tulivat voimaan tämän vuoden alusta. Ilman näitä ratkaisuja, dieselin hinta olisi noussut vuodenvaihteessa parikymmentä senttiä.

Mutta meitä SKALissa jäi pahasti kaivertamaan se, että useiden puolueiden kannattama ammattidiesel ei ollut hallitusohjelmassa. Ajattelimme, että kaikkea ei voi saada – mainitut hintavaikutukset tyydyttivät monia.

Tästä huolimatta toimme syksystä alkaen toistuvasti esiin, että EU:n päättämän polttoainejakelun päästökaupan tulleessa 2027, ammattidiesel pitää ottaa käyttöön. Toistimme tätä mm. EU-vaaliohjelmassamme ja keskusteluissa poliitikkojen kanssa. Saimme ajatukselle tukea myös muista järjestöistä.

Viime viikolla kehysriihessä hallitus palauttikin asialistalle raskaan liikenteen ammattidieselin juuri esityksemme mukaisesti.
Tämä on pitkässä juoksussa välttämätön ratkaisu logistiselle kilpailukyvyllemme. Tavoite on estää päästökaupan mukanaan tuoma polttoaineen hinnan nousu raskaassa liikenteessä. Kustannuksia tämä ei alenna, mutta estää niiden nousua.

Vaikka kehysriihi oli siis kylmää kyytiä moneen suuntaan, meille tuli myönteinen tavoitteemme mukainen tulos. Olemme SKALissa tyytyväisiä tähän. Jatkovalmisteluun panostamme.

Huolta tiemäärärahoista

Riihi toi myös pettymyksen. SKAL korosti toistuvasti ennen kehysriihtä, että hallitus pitää kiinni väylien investointiohjelmasta, joka sisältää muun muassa 520 miljoonaa euroa korjausvelan poistoon. Tästä ei leikattu, hyvä niin.

Hallitus leikkaa kuitenkin vuonna 2025 väylärahoitusta 30 miljoonalla eurolla aikaistamalla jo päätettyjä säästöjä vuodella. Lisäksi nimeämättömistä väylärahoista leikataan noin 50 miljoonaa vuosien 2026–2028 aikana. Leikkaus yhteensä kehyskaudella on 190 meur!

Päätös oli pettymys, vaikka monen mielestä sitä pitäisikin suhteuttaa mittaluokassa nyt tehtyihin kolmen miljardin sopeutustoimiin (hallitusohjelma ml. yhteensä yhdeksän miljardin julkisten talouden sopeutustoimet. Luvut ovat kovia)

Vaikka investointiohjelman myötä toteutetaan ajamamme korjausvelkapaketti, SKAL ei voi olla tyytyväinen tiestön määrärahoihin pitkällä aikavälillä.

SKALin iso maali on valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikenne 12. Tähän julkaisimme viime kuussa ohjelman.

Anssi Kujala
toimitusjohtaja
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry