Ammattidiesel palautettiin asialistalle

Viime vuoden kesäkuussa olimme monilta osin tyytyväisiä hallitusohjelman kirjauksiin. Polttonesteiden hintaa alentavat toimet – polttoaineveron alentaminen ja jakeluvelvoitteen matala taso