Selkeä edunvalvontavoitto SKALille: Suomen on vastustettava 26 sentin veronkorotusta

Dieselin hinta on korkealla. Monen kuljetusyrityksen kannattavuus on koetuksella. Poliitikkojen piirissä käydään jälleen keskustelua polttoaineen hinnan alentamisesta verotusta keventämällä.

SKAL tukee kaikin keinoin polttoaineverotuksen keventämistä. Aina. Dieselin verosta on tullut valtion lypsylehmä. Tapasimme loka-joulukuussa kaikkien puolueitten eduskuntaryhmät ja toimme toistuvasti tämän kustannusnousun esiin.

Mutta olen tämän suhteen valitettavan realisti, sillä en usko minkään hallituksen väristä riippumatta alentavan pikavauhdilla polttoaineen verotusta suhdannetilanteen tai öljyn maailmanmarkkinahinnan vuoksi.

Sen sijaan voimme vaikuttaa tulevaisuuteen. Heinäkuussa EU-komissio teki esityksen EU:n ilmastopaketista. Olemme SKALissa koko syksyn käyttäneet voimavarojamme siihen, että Suomi suhtautuisi kriittisesti näihin esityksiin. Toimme esiin haasteita eduskuntakäsittelyn aikana. Tuotimme laskelmat, toimme esiin uhkakuvat, laadimme ohjelman vaihtoehdoiksi, lausuimme ja kävimme jatkuvasti puhumassa poliitikoille.

Meille oli esimerkiksi erittäin tärkeää, että Suomi pitkien etäisyyksien maana voisi säilyttää ammattiliikenteessä dieselöljyn alennetun verotason.  

Onnistuimme tässä. Syyskauden käsittelyn jälkeen eduskunta muodosti Suomen kantoja tähän ilmastopakettiin. Suomi päätti lopulta pitää kiinni mahdollisuudesta verottaa dieselöljyä bensiiniä alemmalla verokannalla ja säilyttää mahdollisuuden ammattidieseliin.

Esimerkiksi valtiovarainvaliokunta suhtautuu kielteisesti siihen, että esityksen seurauksena Suomi ei pitkien etäisyyksien maana voisi jatkossa soveltaa dieselöljyyn bensiiniä alempaa verokantaa. Tätä juuri ajoimme.

SKAL tukee kaikin keinoin polttoaineverotuksen keventämistä. Aina.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto on monilta osin ohjelmassamme esittämiemme kantojen mukainen. Valiokunnan mielestä ehdotukseen liittyy riskejä kuljetusintensiivisen reunavaltion kannalta. Aivan oikein!

Eduskunnassa kannetaan SKALin tapaan huolta siitä, että ehdotuksilla vaarannetaan Suomen kilpailukykyä ja lisätään tarpeettomasti logistiikan kustannuksia.

Viisaita linjauksia. Myös SKALin pitkään ajamalle ammattidieselille tulee tukea lausunnoissa.

Kilpailukykymme ei olisi kestänyt 26 sentin lisäveroa dieselin litrahintaan. Suomen on EU-vaikuttamisessa noudatettava tarkasti eduskunnan määrittämää kantaa.

Öljyn maailmanmarkkinahintaan emme pääse vaikuttamaan, mutta nämä SKALin ajamat linjaukset torjuvat uusia veronkiristyksiä dieselin hintaan.

Näet lisää ilmastopakettiin liittyviä linjauksiamme osoitteessa www.skal.fi/ilmastopaketti.

Anssi Kujala
Kirjoittaja on Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n toimitusjohtaja