Lakot eivät saa estää kriittisiä kuljetuksia – alalla on myös hyviä uutisia

Poliittisten lakkojen toinen viikko on käynnissä. On tietenkin selvää, että lakot vaikuttavat tavoitteidensa mukaisesti monien yritysten toimintakykyyn, niin myös kuljetus- ja logistiikkayrityksiin.

Lakot koskevat erityisesti raskasta prosessiteollisuutta, satamia ja ratapihoja. Sen myötä vaikutuksia on monen eri suoritealan kuljetusyrityksiin, mutta erityisesti se koskee niitä kuljetusyrityksiä, jotka toimivat viennin ja tuonnin parissa. Selvää on se, että varsinkin lakon pitkittyessä yritykset kärsivät taloudellisesti ja joutuvat pohtimaan erilaisia sopeutustoimia.

Joitakin suoritealakohtaisia vaikutuksia on listattuna tämän kirjoituksen lopussa.

Hyvä muistaa, että Suomessa maantiekuljetusten osuus on 90 prosenttia. Yksi lakon vaikutuksista on myös se, että kun rautateillä ei kulje tavaraa, korvaavia kuljetuksia tehdään autokuljetuksilla. Joillakin yrityksillä kuljetettavan määrä on ainakin hetkellisesti kasvanut.

Kaikille kuljetusyrityksille, suoritealasta riippumatta, yhteinen nimittäjä on polttoaineiden saatavuus. Tilannekuvamme mukaan polttonesteet eivät Suomesta lopu. Yrityksillä on polttoaineiden velvoitevarastoja ja valtiolla lisäksi varmuusvarastoja. Näiden käyttöönoton kynnykset ovat viime kädessä poliittisen harkinnan piirissä.

Polttoaineen jakelulogistiikka on toki poikkeustilassa, kun polttonesteitä ajetaan pidempiä matkoja muualta kuin totutuilta terminaaleilta. Säiliöautoyrityksiltä saamamme tiedon mukaan reitit kehittyvät päivä päivältä ja löytävät uomiaan. Logistiikkayritysten toiminta osoittaa jälleen toimivuutensa – ja pitää Suomen liikkeessä.

Tilanne kuitenkin elää koko ajan. Kuten me ja huoltovarmuuskeskus olemme viestineet: yksittäisillä asemilla voi ilmetä tällaisia paikallisia ja hetkellisiä häiriöitä.

Jos lakko pitkittyy, saattaa suurempia haasteita kuitenkin tulla. Me SKALissa pyrimme toimimaan siten, että kuorma-autoliikenteen polttoainetarpeet turvataan. Lakot eivät saa estää yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten kuljetusten suorittamista. 

Me SKALissa pyrimme toimimaan siten, että kuorma-autoliikenteen polttoainetarpeet turvataan.

Tilanne tympeä, mutta maailmaan mahtuu muutakin

Emme paisuttele tai vähättele ongelmia. Alan elinkeinopoliittisena edunvalvojana Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry seuraa tilannetta läheltä ja toimii: saamme verkostojemme kautta tietoa ja pidämme yhteyttä muun muassa huoltovarmuusviranomaisten kanssa. Vaikutamme eri keinoin siihen, että Suomi pysyy liikkeessä. Työmarkkinapoliittinen toimija emme ole - ja jätämme neuvottelurauhan niille, jotka ovat asiasta vastuussa.

Kaksi viikkoa lakkoa on pitkä aika viennistä riippuvaiselle maalle. Valitettavasti tämä heikentää Suomen kilpailukykyä ja houkuttelevuutta yritysten sijaintipaikkana.

Alallamme on myös hyviä uutisia.

Lakosta huolimatta maailmaan mahtuu muutakin. Teemme jatkuvasti työtä Suomen logistisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Viime viikolla tulikin muutama myönteinen ratkaisu:

 • Euroopan parlamentti äänesti 12.3. täysistunnossaan kannastaan Mitat ja massat -direktiiviin. Vaikka käsittely EU-elimissä vielä jatkuu, parlamentin näkemyksen mukaan Suomen ja Ruotsin välisen rajan ylitys voi jatkua nyt käytössä olevalla kuljetuskalustolla myös tulevaisuudessa. Komission ehdotuksen mukaan Suomen ja Ruotsin välisessä liikenteessä muun muassa ajoneuvojen korkeutta olisi jouduttu madaltamaan 40 sentillä. Tämä olisi ollut täysin järjetön liike.
 • Väylävirasto vahvisti, että tänä vuonna päällystetään 4000 kilometriä. Viime vuonna jäätiin alle 1700 kilometrin. Tämä mahdollistui sillä, että hallituskaudelle on osoitettu korjausvelan purkuun 520 miljoonaa euroa, josta vuonna 2024 saadaan käyttöön 250 miljoonaa euroa. SKAL on ollut voimakkaasti vaikuttamassa juuri tämän korjausvelkapaketin ja rahoituksen syntymiseen.

Tiestössämme on kuitenkin vielä tekemistä. Julkistimme juuri Suomen tiet kuntoon- ohjelman.

Keskiviikkona 20.3. SKALin väki on liikenteessä eri puolilla maata. Tapaamme paljon alan ammattilaisia. Itse olen kiertueella viisi päivää reitillä Kemi-Tornio-Rovaniemi-Kuusamo. Yrityskäyntien lisäksi kuljen reissun kuljetusyrittäjien kyydissä.

Arvelen, että polttoaineet tälläkin reissulla riittävät.

Anssi Kujala
toimitusjohtaja
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Joitakin suoritealakohtaisia vaikutuksia:

 • Kun (vienti-)teollisuuden tehtaita pysäytetään, tuotteiden kuljetukset pysähtyvät.
 • Näin esimerkiksi metsäteollisuuden valmistuotteiden ajo on vähentynyt.
 • Puutavaraa ajetaan metsästä, sesonki käynnissä. Talviteillä on puita, jotka on pakko ajaa sieltä pois.
 • Kun tehtaat eivät vedä, syntyy tarvetta vaikkapa puutavaran välivarastoinnille. Lakon pitkittyessä välivarastointipaikkoja pitää löytää lisää.
 • Kuljetustarve vähenee esimerkiksi teollisuuden käyttämien kemikaalien osalta: kun tehtaat laitetaan kiinni, ei tarvita raaka-aineita
 • Elintarvikekuljetuksissa ei ole havaittu merkittäviä muutoksia.
 • Hyvä muistaa, että kaikki satamien kuorma-autoliikenne ei pysähdy (ne, joissa ei tarvita ahtaajia).
 • Ro-ro-aluksiin kuorma-autoyksiköt menevät vain kuljettajan kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos aiemmin meni perävaunu ts. traileri yksin, nyt Ro-ro-aluksiin menee myös vetoauto ja sen kuljettaja.
 • Tavaraa liikkuu laivoilla vajaalla kapasiteetilla.
 • Uusia reittejä: esimerkiksi Saksasta viedään trailereita Viroon Muugaan, josta niitä tuodaan Suomeen.