Ammattidieselillä on eduskunnan tuki, nyt toimeksi

Ammattidieselillä on selvä eduskunnan enemmistön tuki, eikä sen valmistelussa tule enää hidastella, kirjoittaa toimitusjohtaja Anssi Kujala.

Esitimme vuoden alussa, että osana kuljetusalan kustannus- ja kannattavuuskriisin ratkaisua Suomessa pitää ottaa käyttöön ammattidiesel-järjestelmä. Katso lisää ammattidiesel-sivustoltamme.

Dieselin keskihinta on ollut jopa 1,9 euron tienoilla. Koska polttoaineen hinta on keskeinen kuluerä, alalla on nyt todella suuria vaikeuksia. Osa yrityksistä on ajanut tappiolla jo pitkään. En haluaisi dramatisoida, mutta näin ei voi enää jatkua. 

Tiedostamme sen, että ammattidiesel ei ratkaise heti akuuttia tilannetta. Siihen tarvitaan omat nopeammin käyttöön otettavat keinot, joita hallitus on lupaillut. Esityksemme taustalla on kuitenkin näköpiirissä olevat haastavat päästövähennyskeinot ja kasvavat kuljetuskustannukset pitkällä aikavälillä. Suomen kilpailukyky syrjäisenä maana suhteessa päämarkkinoihin perustuu kuljetuksien ja logistiikan toimivuuteen.

Olemme SKALin toimesta kontaktoineet ison määrän päättäjiä asiassa. 

Selkeitä kannanottoja ammattidieselin puolesta alkaa olla runsaasti niin oppositiosta kuin hallituksestakin.  Siksi uskallan sanoa, että ammattidieselillä on nyt eduskunnan tuki.  

Esimerkiksi keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan mukaan ”kuljetusalan tilanteen helpottamiseksi keskustan eduskuntaryhmä kiirehtii niin sanotun ammattidieselin käyttöönottoa.”

Kokoomus on ottanut selkeän kannan omassa työkalupakissaan todeten ”ammattidiesel-veronpalautus hillitsemään ammattiliikenteen kustannuksia.”

Perussuomalaisten, kristillisdemokraattinen ja Liike Nytin kanta ilmenee tuoreessa välikysymyksessä kirkkaasti näin ”ammattiautoilijoille tulee perustaa verohelpotus ammattidieselin muodossa.”

Lisäksi on yksittäisten edustajien kannanottoja sosialidemokraattien ja RKP:n riveistä. 

Kysymys ei ole pelkästään kuljetusalasta.

Kysymys on ei ole pelkästään kuljetusalasta vaan Suomen kilpailukyvystä laajemmin. Esimerkiksi UPM:n linjauksessa bio-dieseljalostamon investoinnista Kotkan sijasta Rotterdamiin jäi vähemmälle huomiolle se, mitä UPM:n edustajat lehtitietojen mukaan sanoivat: ”painanut etenkin kuljetuskustannusten ero”, ”Suomi lähtee tässäkin tältä kuuluisalta 1 500 kilometrin takamatkalta” ja vaikkapa ”päästökaupan ulottaminen merenkulkuun kuitenkin kasvattaa kuljetusten kustannuksia”.  Samoja signaaleja tulee myös muista yrityksistä. Suomeen tehtävissä investoinneissa kuljetus- ja logistiikkakustannuksilla on iso merkitys. 

Nyt olisi minusta syytä aloittaa laaja hallituksen ja elinkeinoelämän yhteinen työ, jossa arvioidaan Suomen kansainvälistä logistista kilpailukykyä, kuljetuskustannuksien kehittymistä päästövähennystoimien myötä ja niiden vaikutusta Suomessa tehtäviin investointeihin, työpaikkoihin ja tietenkin myös kuljetusalan yrityksien toimintaan.

Mutta ensin: ammattidieselille on selvä eduskunnan enemmistön tuki ja sen valmistelussa ei pidä enää toppuutella. Tuki on niin selvä, että valtiovarainministeriössä on syytä aloittaa järjestelmän valmistelu.

Anssi Kujala 
toimitusjohtaja 
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry