Meni tunteisiin

Viime tammikuussa huomasin, että nyt on haettavana työtehtävä, joka soittaa sieluni kannelta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry haki uutta

Rahaa kaikille – mutta mistä teille?

Tiestön kehittäminen ja kunnossapito parantaa ihmisten liikkumismahdollisuuksia ja yritysten kilpailukykyä. Sillä on merkitystä Suomen kilpailukyvylle. Se mahdollistaa saavutettavuuden, monipaikkaisen elämän ja yrityksien sijoittumisen eri puolille maata. Se on syrjäisen maamme viennin kannalta todella tärkeä.