Mistä osaavia kuljettajia?

SKALin väki oli maaliskuun puolivälissä liikkeellä. SKAL Liikenteessä- päivänä tapasimme kuljetusyrittäjiä eri puolilla maata. Oma reittini kulki neljä päivää Joroinen-Kuopio-Siilinjärvi-Iisalmi-Vieremä-Oulu ja lopulta Pohjanmaan vuosikokoukseen Pietarsaaressa. Tapaamissa tuli valtavasti näkemyksiä kuljetus- ja logistiikka-alan käytännön arjesta, haasteista ja mahdollisuuksista.

Tärkeintä oli kuulla kuljetusyrittäjiä. Aamukahvitilaisuuksien lisäksi jokainen yrityksessä käynyt asiantuntijamme täytti lomakkeen, jossa oli kysymyksiä yrityksestä, SKALin toiminnasta ja palveluista. Käymme niitä tuloksia läpi, viime vuonna kierros johti useisiin tavoiteohjelmamme teemoihin.

Yksi kysymys koski sitä, mitä kuljetusyrittäjät odottavat seuraavalta hallitukselta.  Nousseet kärkiteemat olivat muun muassa jakeluvelvoitteen säilyttäminen alemmalla tasolla, ammattidieselin käyttöönotto ja tiestön kuntoon panostaminen. Nämä ovatkin teemoja, joita ajamme nyt parhaillaan käynnissä olevissa hallitusohjelmaneuvotteluissa. 

Päivän aikana kerätyssä palautteessa yritysten vahvuutena toistui osaaminen, osaavat kuljettajat, ja panostus henkilöstöön esimerkiksi erilaisin kannustein.  Vastaavasti haasteena tulevaisuudessa nähtiin osaava​n työvoiman saatavuus. Sama näkyi myös SKALin kuljetusbarometrissa 1/23. Kolmannes yrittäjistä kokee, että yrityksellä on ollut vaikeuksia henkilökunnan palkkaamisessa viimeisen vuoden aikana.

Ikäluokkien pienentyessä osaavasta työvoimasta kilpaillaankin eri toimialojen kesken. Tässä ei tulisi kuitenkaan ajautua liialliseen toimialojen väliseen kilpailuun, ja yhtenä keinona sen välttämiseksi on nähtävä riittävät joustot aloilta toisille siirryttäessä.

Samaan aikaan joillakin aloilla nähdään kysynnän heikkenemistä ja irtisanomisia. Osaavaa työvoimaa olisi saatavilla, mutta koska kuljetusalan säännökset ovat monelle haastavat omaksua, siirtyminen alalle on vaikeaa. Joustoja saavutettaisiin esimerkiksi ottamalla ammattipätevyyden koemalli aidosti käyttöön. Ammattipätevyyden suorittamista koemallilla koskevia säädöksiä pitää keventää.

Olemmekin laatineet keväällä julkistettavan SKALin työvoiman saatavuus -ohjelman, jonka tarkoituksena on ollut koostaa kuljetusyrittäjien näkemykset ja SKALin keinot. Ohjelmassa esitetään toimenpiteitä, joiden avulla kuljetusalan työvoiman saatavuus turvataan pitkällä aikavälillä.

On esimerkiksi selvää, että kuljettajakoulutukseen on varattava riittävä rahoitus, jotta koulutuksen laatua, määrää ja tehokkuutta voitaisiin parantaa. Ammatillisten oppilaitosten resurssit ja nykyaikainen kalusto tulisi varmistaa. Keinoina ohjelmassa esitämme muun muassa kuorma-auton ajokorttikoulutuksen uudistamista ja myös maahanmuuttajataustaisten osaajien kouluttamista tavaraliikenteeseen.

Ala on moderni ja kiinnostava, mutta sen maineen eteen voidaan tehdä vielä paljon. SKAL onkin yhdessä monien kumppanien kanssa panostanut eri keinoin alan houkuttelevuuteen.

Nykyaikainen kuljetusala houkuttelee yhä enemmän myös naisia. Eräs yrittäjä kertoi juuri, että hänellä on yrityksessä yhdeksän naiskuljettajaa, kolmannes kuljettajista. Saman yrittäjän mukaan on alalle houkuttelevuuden vuoksi tärkeää huolehtia, että työpaikka eli auto ja tie ovat niin hyvässä kunnossa, että kaikki uskaltavat ajaa siellä. ”Se on keskeistä alan houkuttelevuuden kannalta. Tie on meidän työpaikkamme. Sen pitää olla turvallisessa kunnossa.”

Anssi Kujala
toimitusjohtaja

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry