Vaikuttamisen vuosi 2021

Twitteriä seuraavat lukijamme ovat jo tottuneet puheenjohtaja Jani Ylälehdon somepäivityksiin, joissa kiitellään eduskunnan puolueryhmiä mielenkiintoisista tapaamisista. Aina syksyyn asti nämä olivat etätapaamisia Teams-sovelluksen välityksellä. Sitten seurasi jo postauksia eduskuntatalon tutuista pylväiköistä: täällä ollaan livenä!

Näin piirtyy vaikuttamisen arki tänä vuonna. Tapaamisissa Jani Ylälehto ja SKALin asiantuntijajohto ovat tuoneet esiin alan haasteita sekä esitelleet SKALin ratkaisuja. SKALilla on aina ollut toimiva keskusteluyhteys päättäjiin, ja keskustelut ovat olleet hyviä.

EU-vaikuttamisennäytön paikka

Olemme vastustaneet kansallista päästökauppaa, jota liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee siitä huolimatta, että EUtasolla rakennetaan parhaillaan kaikenkattavaa ilmastolainsäädäntöä. EU:n Fit for 55 -pakettiluonnoksen julkaisun jälkeen olemme pureutuneet siihen sisältyvien riskien ja epäkohtien esiintuomiseen.

Marraskuussa julkaisimme oman FF55-vaikuttamisohjelmamme otsikolla Ilmastopaketin vaikutukset maanteiden tavaraliikenteelle huomioitava. 18-sivuinen ohjelma pitää sisällään FF55-paketin pääkohdat  raskaan liikenteen ja logistiikan näkökulmasta. Vaikutusarviointimme, kuten laskelmamme energiaverodirektiivin muutosesityksen vaikutuksista dieselin polttoaineveroon, on huomioitu eduskunnan valiokunnissa, puolueissa ja mediassakin. Lue lisää aiheesta toimitusjohtaja palstalta ja EU-edunvalvonnan palstalta.

Kotirintamalle reilumpaa kilpailua ja tehokkaampaa valvontaa

Tuloksena pitkäjänteisestä proaktiivisesta vaikuttamistyöstä olemme saamassa merkittäviä lakimuutoksia, jotka vähentävät harmaata taloutta ja vahvistavat reilun kuljetuksen periaatteita. Kaikki nämä lakimuutokset ovat yhteydessä EU:n liikkuvuuspaketin kansallisen voimaantuloon.

Pykälät ovat parhaillaan eduskuntakäsittelyssä, ja jos kaikki  etenee suunnitellusti, muutokset tulevat voimaan 1. helmikuuta 2022.

Muutokset kiteytettyinä:● Yhdistettyihin kuljetuksiin aletaan soveltaa kabotaasirajoituksia, eli kolme kuljetusta seitsemän vuorokauden sisällä. Tehokkaasti valvottuna muutos tekee lopun satamasta suuntautuvasta jatkuvasta Suomen sisäisestä liikenteestä ulkomaisella kalustolla. Tämä on kauan odotettu muutos parempaan!

● Kuljetuksen tilaajan vastuu laajenee kuljetusten ylikuormiin määrätyissä tapauksissa sekä ajo- ja lepoaikojen noudattamiseen. Lain yksityiskohtainen sisältö selviää eduskuntakäsittelyn jälkeen, jolloin tiedotamme sen yksityiskohdista.

Yhdistettyihin kuljetuksiin sovellettavat kabotaasirajoitukset ovat iso askel kohti reilumpia kuljetusmarkkinoita.

Ulkomaisen liikenteen kasvu tiestöllämme julkisuuteen

Toteutimme syyskuussa valtakunnallisen liikennelaskennan. Sen ansiosta tiedetään, että ulkomaisten kuorma-autojen osuus Suomen tieverkolla on kasvanut yli 40 prosenttia vuodesta 2017, ja on nyt lähes 13 prosenttia raskaasta liikenteestä. Tulosten pohjalta esitimme, että on korkea aika ottaa käyttöön raskaan liikenteen tiemaksu, jolla kasvava ulkomainen liikenne alkaa maksaa tieverkon käytöstä.

Valitettavasti vinjettimaksu ei hyvistä perusteluista huolimatta ole edennyt. SKAL Forumissa puhunut työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoi asian olevan valtiovarainministeriön käsissä.Saimme kuitenkin kirkastettua median kautta, kuinka merkittävä on ulkomaisen raskaan liikenteen määrä Suomen teillä, ja että nämä tulijat eivät osallistu tienhoidon kustannuksiin.

Tällaisen tiedon kerääminen ja välittäminen julkisuuteen on tärkeää vaikuttamistyötä. Jos SKAL ei sitä tekisi, kukaan ei tekisi.

VAK-lain uudistuksesta onnistunut, tietojen avaamisen vaatimuksesta luovuttiin

Monesti edunvalvonta on torjuntataistelua, jossa voitto on se, että jotakin suunniteltua heikennystä ei toteutettu. Keväällä teimme töitä lainvalmistelijoiden vakuuttamiseksi siitä, että VAK-lain uudistuksen yhteydessä esityksissä pyörinyt pakotettu kuljetustiedon avaaminen viranomaisille poistui luonnoksista. Muutos olisi muodostunut kalliiksi ja monin tavoin ongelmalliseksi kuljetusyrityksille.

Vuorovaikutus lainlaatijan ja toimialan välillä lakiprosessissa oli erittäin hyvää, sisältäen riittävän vaikutusarvioinnin. Olemme tyytyväisiä onnistuneeseen lakimuutokseen.

Kuljetustietojen avaamisvelvoite olisi tuonut kustannuksia ja ongelmia kuljetusyrityksille.

Tieverkon investointeihin lisäystä

Alkuvuonna vaikutimme kumppaneidemme kanssa Liikenne12-suunnitelmaan siten, että tiestön osuus suunnitelluista investointimääristä kasvoi ensimmäisiin luonnoksiin verrattuna.

Investoinnit ovat edelleen liian raidepainotteisia ja jatkamme edunvalvontaa tiestön painoarvon lisäämiseksi.

Puolustusvoimille lisärahoitusta kuljettajakoulutukseen

Olemme puhuneet kasvua uhkaavasta kuljettajapulasta esimerkiksi Kuljetusbarometrien yhteydessä. Meitä on kuultu. Ensi vuoden valtionbudjetissa Puolustusvoimille ollaan antamassa lisärahoitusta kuljettajakoulutukseen.

2021

70 SKAL-lausuntoa 25.11.2021 mennessä18 edunvalvontatiedotetta 30.11. mennessä377 SKAL-mediaosumaa toimituksellisessa mediassa 12 kuukauden jaksolla (kesäkuu 2020-toukokuu 2021)

Kolme Kuljetusbarometria vastaajina 502-573 jäsenyrittäjää

Barometri 1/2021 tammikuu Polttoaineveron korotukset veisivät investointikyvyn ja vaikeuttaisivat päästövähennysten saavuttamistaBarometri 2/2021 kesäkuu Kasvavat kustannukset himmentävät kasvunäkymiä – palvelun laatu ja ihmiset ovat kuljetusyritysten merkittävimpiä voimavarojaBarometri 3/2021 lokakuu Kuljetusalalla on nyt työtä – on raivattava kasvun esteitä

Eniten medianäkyvyyttä saavuttanut aiheemme

Ulkomaisen raskaan liikenteen laskenta 23.9.2021

2 radiojuttua, 2 televisiojuttua, 6 juttua alueellisissa päämedioissa, 4 juttua paikallismedioissa, juttu Maaseudun Tulevaisuudessa, 8 juttua  ammattimedioissa, Maaseudun tulevaisuus, muutamia mielipidekirjoituksia, mm. Helsingin Sanomat.

Saimme runsaasti medianäkyvyyttä myös seuraavilla teemoilla:

Päästökauppaa valmistellaan väkisin, helmikuu 2021Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät jutussa ”Yhteiskuntaa ei voi sulkea lumisateen ajaksi” helmikuussa 2021 sai yli 20 mediaosumaa.Polttoaineveron korotukset toukokuu 2021EU:n ilmastopaketti uhkaa Suomen kilpailukykyä, heinäkuu 2021Kuljetuskustannukset rajussa nousussa, elokuu 2021