SKAL: EU-sääntelyssä varmistettava pk-yritysten kilpailukyky

Sääntelyn on mahdollistettava Suomen ja EU:n kilpailukyky – erityisesti, kun liikenteen päästövähennystoimia on lisätty, toteaa Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry. SKALin EU-vaalikyselyssä suurin osa puolueista kannattaa, että polttomoottoreissa käytettävien uusiutuvien biopolttoaineiden hyödyntäminen tulee huomioida vahvemmin EU-tasolla.

EU:ssa säädellään monella tapaa kuljetuskalustoa, mikä vaikuttaa suomalaisten yritysten mahdollisuuksiin pärjätä kilpailussa. Muun muassa ajoneuvojen tyyppihyväksyntä ja rekisteröimismenettelyt perustuvat EU-säädöksiin.  

– Ajoneuvoja koskevassa sääntelyssä tulee varmistaa, että sääntely ei maamme erityispiirteiden takia johda suhteelliseen kilpailuhaittaan muihin jäsenmaihin verrattuna. On tärkeää, että sääntelyssä varmistetaan myös pk-yritysten toimintaedellytykset, sanoo SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala. 

Suomalaisten kuljetusyritysten kannalta on tärkeää, että EU-päätöksenteossa otetaan huomioon muun muassa muuta Eurooppaa huomattavasti suuremmat mitat ja massat, talviset ja usein haastavat kuljetusolosuhteet, pitkät etäisyydet ja harvaan asuttu maa sekä pienyritysvaltaisuus. 

Esimerkiksi mitta- ja massadirektiivin käsittelyssä on varmistettava rajat ylittävän liikenteen nykyiset mahdollisuudet. EU-parlamentti äänesti 12.3.2024 asiasta SKALin esittämän kannan mukaisesti siten, että pohjoismainen rajat ylittävä liikenne voisi jatkua nyt käytössä olevalla kalustolla. Lopullinen ratkaisu asiassa jää seuraavalle kaudelle.  

– Kuljetusyritykset ovat investoineet nyt voimassa olevien säädösten mukaisesti satoja miljoonia euroja uusiin tehokkaisiin ajoneuvoyhdistelmiin. Investointikyky edellyttää ennakoitavaa säädösympäristöä. Tämän kysymyksen merkitys Suomelle on suuri, hän jatkaa. 

Teknologianeutraalisuus säilytettävä – kaasu on Suomen etu

EU sääntelee myös ajoneuvojen varustevaatimuksia, erityisesti turvallisuuteen liittyen. Myös liikenteen päästövähennystavoitteet vaikuttavat ajoneuvojen käyttövoimien sääntelyyn. 

SKAL kysyi eduskuntapuolueiden näkemyksiä siihen, pitäisikö polttomoottoreissa käytettävien uusiutuvien biopolttoaineiden hyödyntäminen huomioida vahvemmin EU-tasolla. Suuri osa puolueista kannatti ehdotusta. 

-SKAL pitää tärkeänä, että suuri osa puolueista haluaa teknologianeutraaleja toimia. On valitettavaa, että uusiutuvien polttoaineiden päästövähennyspotentiaalia ei oteta riittävästi huomioon ajoneuvojen valmistajia koskevassa EU-tason sääntelyssä, sanoo Kujala. 

Kuljetusyritysten aikeet investoida kaasukäyttöisiin kuorma-autoihin on selvässä kasvussa. SKALin kuljetusbarometrin mukaan lähes joka viides vastaaja on investoimassa kaasukäyttöiseen autoon. Kaasuun investoivien osuus on lähes kolminkertaistunut vuoden aikana. 

SKAL Kuljetusbarometrin 1/24 yhteensä 532 vastaajasta 28 prosenttia on investoimassa seuraavan neljän kuukauden aikana. Investointiaikeiden osuus nousi 3 prosenttiyksikköä verrattuna syksyllä 2023 toteutettuun barometriin.  

Joustoja ajo- ja lepoajoikoihin

Kansainvälisessä liikenteessä on viikkolevon jaksotuksien kohdalla poikkeusmahdollisuus, jota ei voi kansallisessa liikenteessä hyödyntää. 

Ajo- ja lepoaika-asetusta on muutettava joustavampaan suuntaan. Kansallisessa liikenteessä on mahdollistettava samat poikkeukset kuin kansainvälisessäkin liikenteessä.  

-Joustojen tarpeellisuutta korostavat Suomen muita EU-maita pidemmät etäisyydet ja hajautunut elinkeinorakenne, mutta myös liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien käyttöönotto. Suomen tulee toimia siten, että ajo- ja lepoaika-asetuksessa otetaan käyttöön alueellisia joustoja. Pohjoisen olosuhteiden huomioiminen on perusteltua ja muutokset olisivat Suomen logistisen kilpailukykymme mukaista, sanoo Kujala. 

Lue lisää:

EU-vaikuttamisen painopisteet 2024 

Tiivistelmä SKALin EU-vaalitavoitteista

Kysely eduskuntapuolueille 

Kaasu nostaa suosiotaan raskaan kaluston käyttövoimana

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 4 000 kuljetusyritystä ympäri Suomea. skal.fi, @SKALry 

Lisätietoja

Anssi Kujala

Toimitusjohtaja

+358 9 478 999+358 400 567 925

anssi.kujala@skal.fi

Petri Murto

Johtaja, asiantuntijapalvelut | Liiketoimintajohtaja, SKAL Kustannus Oy

+358 9 4789 9334+358 40 762 2140

petri.murto@skal.fi

Anna Yli-Saunamäki

Viestinnän asiantuntija | Toimituspäällikkö, Kuljetusyrittäjä-lehti

+358 40 7525 222

anna.yli-saunamaki@skal.fi