Kaasu nostaa suosiotaan raskaan kaluston käyttövoimana

Kuljetusyritysten aikeet investoida kaasukäyttöisiin kuorma-autoihin on selvässä kasvussa. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n kuljetusbarometrin mukaan lähes joka viides vastaaja on investoimassa kaasukäyttöiseen autoon. Kaasuun investoivien osuus on lähes kolminkertaistunut vuoden aikana. Kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatuet on palautettava pikaisesti käyttöön, toteaa SKAL.

SKAL Kuljetusbarometrin 1/24 yhteensä 532 vastaajasta 28 prosenttia on investoimassa seuraavan neljän kuukauden aikana. Investointiaikeiden osuus nousi 3 prosenttiyksikköä verrattuna syksyllä 2023 toteutettuun barometriin. Yritysten investointiaikeet ovat tällä hetkellä kolmen vuoden keskiarvon tasolla. Vuonna 2021 suurimmillaan yrityksistä 33 prosenttia oli aikeissa investoida, mihin verrattuna investointiaikeet ovat vielä alhaisella tasolla.

Suomessa kaasukäyttöisten autojen osuus yritysten investointiaikeista on selvässä kasvussa. Kuljetusbarometrin tulosten mukaan 19 prosenttia autoihin investoivista yrityksistä on hankimassa käyttövoimanaan joko nesteytettyä tai paineistettua kaasua käyttävän auton. Verrattuna syksyn 2023 kuljetusbarometriin kaasuautoinvestointia suunnittelevien osuus nousi kahdeksan prosenttiyksikköä. Sähkökäyttöisiin kuorma-autoihin investoivien osuus pieneni kuljetusbarometrin mukaan 2023 syksyn kahdeksasta prosentista viiteen prosenttiin.

– Kaasukäyttöisten autojen osuuden nousu yritysten investointisuunnitelmissa on mielenkiintoinen tulos. Suomalaisen biokaasun käyttäminen raskaan liikenteen käyttövoimana on yksi keino tavaraliikenteen päästöjen vähentämiseen. Julkista keskustelua monesti hallitseva sähkö ei vielä Suomen vaativissa olosuhteissa ole toimiva ratkaisu moneen raskaaseen pitkän matkan kuljetukseen. On tärkeää, että erityisesti EU-lainsäädännössä tunnustetaan myös biokaasun ja muiden polttomoottorissa käytettävien uusiutuvien polttoaineiden potentiaali päästöjen vähentäjänä, toteaa SKALin johtaja Petri Murto.

Biokaasulla on hyvät mahdollisuudet olla osaratkaisu raskaan liikenteen päästöjen vähentäjänä.

– Biokaasun hyödyntäminen tarkoittaa myös kotimaista energiantuotantoa ja arvoketjua, jolla varmistetaan huoltovarmuutta ja vähennetään riippuvuutta tuontienergiasta. Biokaasun käyttäminen luo myös työtä Suomeen, mikä on tärkeää tässä ajassa, Murto korostaa.

Hankintatuet palautettava

Kuljetusbarometrin tulokset osoittavat sen, että kaasukäyttöisten kuorma-autojen osuuden kasvattaminen on mahdollista. Tässä vaiheessa hankintatuilla voidaan merkittävästi nopeuttaa siirtymistä hankintahinnaltaan kalliimpiin vaihtoehtoisiin käyttövoimiin.

– Vuoden vaihteessa kuljetusyritysten käytöstä EU-lainsäädännön muutosten takia poistunut kaasukäyttöisten autojen hankintatuki tulee palauttaa takaisin käyttöön mahdollisimman nopeasti nyt, kun EU-säädöskehitys mahdollistaa tukien palauttamisen. Näin varmistetaan investointiaikeiden toteutumista ja lisääntymistä, sanoo SKALin edunvalvontajohtaja Ari Herrala.

Faktoja ajoneuvojen käyttövoimista 31.12.2023 tilanteessa (lähde: Tilastokeskus):

  • Suomessa liikenneluvan vaatimassa ammattiliikenteessä on noin 32 600 kuorma-autoa.
  • Näistä 98 prosentilla käyttövoima on diesel.
  • Kaasukäyttöisä autoja ammattiliikenteessä on 460 kappaletta. Määrä on vuodessa kasvanut 24 prosenttia.
  • Sähkökäyttöisiä kuorma-autoja ammattiliikenteessä on noin 50 kappaletta.

 

Vuoden 2024 ensimmäinen SKAL Kuljetusbarometri toteutettiin 22.12.2023-7.1.2024. Kyselyyn vastasi 532 kuljetusyrittäjää.

Lisätietoja:

Barometrin taustatiedot ja tulokset 

Millä energialla kuljetamme? – Raskaan liikenteen käyttövoimasiirtymän tilannekuva

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 4 000 kuljetusyritystä ympäri Suomea. @SKALry

Lisätietoja

Anssi Kujala

Toimitusjohtaja

+358 9 478 999+358 400 567 925

anssi.kujala@skal.fi

Petri Murto

Johtaja, asiantuntijapalvelut | Liiketoimintajohtaja, SKAL Kustannus Oy

+358 9 4789 9334+358 40 762 2140

petri.murto@skal.fi

Ari Herrala

Edunvalvontajohtaja

+358 9 4789 9400+358 50 368 4248

ari.herrala@skal.fi

Anna Yli-Saunamäki

Viestinnän asiantuntija | Toimituspäällikkö, Kuljetusyrittäjä-lehti

+358 40 7525 222

anna.yli-saunamaki@skal.fi