Eduskuntapuolueet SKALille: EU-sääntelyssä huomioitava pohjoiset olosuhteet

Kuljetusyritysten edunvalvoja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry kysyi eduskuntapuolueilta EU-kantoja. Vastausten perusteella pohjoiset olosuhteet ja Suomen logistinen kilpailukyky on nostettava vahvemmin esille Suomen EU-vaikuttamisessa. Useimpien puolueiden mielestä myös Euroopan ilmastopolitiikassa on huomioitava vahvemmin sääntelyn vaikutus liikenteen ja yritysten kustannuksiin. Tulevan komission tulee kiinnittää huomiota siihen, miten lainsäädäntöesitykset vaikuttavat investointeihin, työpaikkoihin ja yritysten toimintaan Suomen kaltaisessa maassa, muistuttaa SKAL.

Logistiikka-alalla on paljon EU-lähtöistä regulaatiota ja tyypillistä on, että Suomen pitkät etäisyydet ja pohjoiset olosuhteet jäävät huomioimatta, SKAL korostaa.

– Syrjäinen ja pitkien etäisyyksien maamme ansaitsee sen, että kaikissa EU-linjauksissa Suomen erityisolot otetaan huomioon. Jos kuljetuskustannukset ovat suuret, ne kertautuvat muille aloille moninkertaisesti, toteaa SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala.

Kujala on tyytyväinen, että lähes kaikki eduskuntapuolueet olivat SKALin kyselyssä samaa mieltä siitä, että Euroopan ilmastopolitiikassa on huomioitava erityisesti toimien vaikutus liikenteen ja yritysten kustannuksiin. Vihreä siirtymä on kaudelle 2024–2029 valittavan parlamentin pöydällä, kun Eurooppa pyrkii olemaan hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.

– Nyt ei tarvita uutta ilmastopakettia tai lainsäädäntöä. Sen sijaan meidän on tarkasteltava ja seurattava, miten nykyinen lainsäädäntö vaikuttaa päästöihin sekä maiden ja yritysten kilpailukykyyn. Päästövähennystavoitteiden toteutumiselle on annettava riittävästi aikaa. Tärkeää on esimerkiksi se, että EU mahdollistaa liikenteessä useampia käyttövoimia ja teknologianeutraalius sekä markkinaehtoisuus otetaan huomioon, Kujala sanoo.

Euroopan ilmastopolitiikassa on huomioitava erityisesti toimien vaikutus liikenteen ja yritysten kustannuksiin.

Eduskuntapuolueet SKALin EU-kyselyssä: Euroopan ilmastopolitiikassa on huomioitava erityisesti toimien vaikutus liikenteen ja yritysten kustannuksiin.

Suomen kilpailukyky perustuu logistiikan ja kuljetusten tehokkuuteen

SKALin EU-kyselyssä kysyttiin myös puolueiden kantoja suomalaisen kuljetus- ja logistiikka-alan sekä ajoneuvojen erityispiirteiden huomioimiseen EU-päätöksenteossa.

Suomen kilpailukyky perustuu logistiikan ja kuljetusten tehokkuuteen. Taklaamme logistista takamatkaa muun muassa suuremmalla kalustolla. Kyselyn perusteella puolueet tiedostavat tämän. Toivottavasti se näkyy myös käytännössä. SKALin EU-vaaliohjelmassa tuomme esiin logistiikka-alan keskeiset teemat, sanoo Kujala.

Kujalan mukaan on tärkeää, että hallitus nostaa Suomen kansallisen edun edistämisen ja puolustamisen Euroopan unionissa jokaisen ministeriön keskeiseksi prioriteetiksi. Valtioneuvoston alkuvuoden periaatepäätös EU-ennakkovaikuttamisesta on tässä tärkeä edistysaskel, hän päättää.

Suomalaisen kuljetus- ja logistiikka-alan sekä ajoneuvojen erityispiirteet (mm. neljä vuodenaikaa, pitkät välimatkat, poikkeuksellisen suuret ja energiatehokkaat yhdistelmät) on huomioitava vahvemmin EU-päätöksenteossa.

Eduskuntapuolueet SKALin EU-kyselyssä: Suomalaisen kuljetus- ja logistiikka-alan sekä ajoneuvojen erityispiirteet (mm. neljä vuodenaikaa, pitkät välimatkat, poikkeuksellisen suuret ja energiatehokkaat yhdistelmät) on huomioitava vahvemmin EU-päätöksenteossa.

SKALin mukaan maantieliikenneyhteyksillä ja infrastruktuurilla on merkittävä rooli myös kansainvälisen saavutettavuuden ja huoltovarmuuden kannalta. Nämä kaikki edellyttävät, että Suomi vaikuttaa lainsäädäntöhankkeisiin etupainotteisesti. Jäsenmailla on oltava myös enemmän vapautta löytää niille sopivimmat keinot saavuttaa päästövähennystavoitteet

Lisätietoja:

Toimiva logistiikka, toimivat sisämarkkinat. Tiivistelmä EU-vaikuttamisen tavoitteista

SKALin kaikki ohjelmajulkaisut

Valtioneuvoston periaatepääte EU-ennakkovaikuttamisesta

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 4 000 kuljetusyritystä ympäri Suomea. skal.fi, @SKALry

Lisätietoja

Anssi Kujala

Toimitusjohtaja

+358 9 478 999+358 400 567 925

anssi.kujala@skal.fi

Ari Herrala

Edunvalvontajohtaja

+358 9 4789 9400+358 50 368 4248

ari.herrala@skal.fi

Anna Yli-Saunamäki

Viestinnän asiantuntija | Toimituspäällikkö, Kuljetusyrittäjä-lehti

+358 40 7525 222

anna.yli-saunamaki@skal.fi

Heini Polamo

Viestintäjohtaja, päätoimittaja | Ulkoinen ja sisäinen viestintä, Kuljetusyrittäjä-lehti, liikenneturvallisuus, vertaistukitoiminnan koordinointi

+358 9 4789 9320+358 40 506 0131

heini.polamo@skal.fi