Uutta virtaa koneeseen - SKALin strategia 2024

Keväällä 2023 SKALin hallituksessa päätettiin, että järjestölle laaditaan uusi strategia, joka käsitellään vuoden 2024 liittokokouksessa Tahkolla.

Tältä sivulta löydät muun muassa esityksen ja palautekyselyn uudesta strategiastamme sekä tietoa strategiatyöstämme.

Tervetuloa tutustumaan!

Uutta virtaa SKALin koneeseen

Kuljetus- ja logistiikka-alan toimintaympäristö on rajussa muutoksessa. SKALin jäsenyrityksiin ovat vaikuttaneet muun muassa Venäjän hyökkäyssota ja energiakriisi, päästövähennystavoitteet sekä kuljetusyritysten kasvava tarve kasvattaa liiketoimintaosaamistaan ja digitalisoida toimintojaan. Suomen logistinen asema on muuttunut, ja se vaatii kuljetusyrittäjien omalta järjestöltä uusien tavoitteiden asettamista.

Keväällä 2023 SKALin hallitus käynnisti strategian valmistelun, joka on tarkoitus hyväksyä kesäkuun 2024 liittokokouksessa Tahkolla. Tavoitteena on ollut luoda perusteltu näkymä toimialan alan tulevaisuuteen. Sitä tärkeämpää on tehdä valintoja alan puolesta vaikuttamiseksi ja jäsenyritysten palvelemiseksi entistäkin paremmin.

Liikkeelle jäsenyrityksien tarpeista

Lähdimme liikkeelle jäsenyrityksien tarpeiden selvittämisestä mm. jäsentutkimuksella, josta saimme lähtökohdat kaikelle työlle. Jäsentutkimuksemme kertoi senkin, että yli 80 prosenttia on työhömme melko tai erittäin tyytyväisiä. SKALilla on merkittävä tehtävä kuljetusyritysten ja koko suomalaisen yhteiskunnan kilpailukyvyn vahvistamisessa.

Uuden visiomme mukaan haluamme olla ratkaisuhakuinen vaikuttaja, joka yhdistää hyvämaineisen logistiikka-alan ja mahdollistaa jäsenyritysten menestymisen.
Vision saavuttaminen ja strategian toteuttaminen vaatii meiltä kaikilta kolmiportaisen SKAL-organisaatiomme jäseniltä, luottamushenkilöiltä ja organisaation eri osilta yhteistä tekemistä.

Vain yhteinen työ kantaa

SKAL on yksi joukkue. Uudella strategialla pyritään tunnistamaan organisaation osaamista ja voimavaroja nykyistä paremmin ja valjastamaan yhteinen tekeminen tehokkaasti jäsenyritysten hyödyksi.

Strategia on valmisteltu huolella monen työryhmän, työpajan ja kyselyn myötä. Valmisteluun on osallistunut kymmenittäin SKALin aktiivisia toimijoita. SKALin hallitus on käsitellyt tämän esityksen kokouksessaan 15.2.2024 ja päättänyt lähettää sen kentälle lausuttavaksi 15.4. saakka.

Kenttäkierroksen perusteella strategia käsitellään SKALin hallituksessa uudelleen 25. huhtikuuta 2024 esityksenä kesäkuussa kokoontuvaan Tahkon liittokokoukseen.

Strategia on pitkä, mutta katsoimme tarpeelliseksi, että kaikilla on käytössä riittävät perustiedot oman mielipiteen muodostamiseksi. Näiltä sivuilta löydät koko strategiaesityksen ja siihen liittyvän kaiken oleellisen aineiston. Mikäli haluat vain pikaisesti lukea ydinasiat, näet ne kalvoesityksestä.

Suomalaisten kuljetusyritysten tarve ja odotukset tärkeimpiä

Kuljetusyrittäjät ovat perustaneet SKALin ajamaan asioitaan ja maksavat jäsenmaksuillaan tämän työn, jota heidän puolestaan tehdään.
On selvää, että oleellista on jäsenyrittäjien menestyminen. Se, että jokainen kuljetusyrittäjä kokee SKALin työn merkitykselliseksi ja järjestöllä on näyttää tuloksia toiminnastaan kaikilla toiminnan tasoilla.

Hyvä SKALin jäsen, tutustu aineistoihin, ole yhteydessä, keskustele ja vaikuta. Anna palautetta täällä.

Tämä on meidän kaikkien – koko alamme – yhteinen juttu, nyt syötetään uutta virtaa koneeseen! Pidetään Suomi liikkeessä.

Helmikuussa 2024

Jari Välikangas
Vt. puheenjohtaja
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Anssi Kujala
toimitusjohtaja

Tutustu strategiamateriaaleihimme

Esitys strategiasta

Esitys SKALin strategiaksi 2024 Uutta virtaa koneeseen. Lataa käyttöösi laaja strategiapaketti tausta-aineistoineen.

Tutustu

Diat strategiasta

Tutustu diaesitykseen (pdf) jota voitte käsitellä yhdessä esimerkiksi yhdistyksen kokouksessa. Pyydä esitys tarvittaessa ppt-muodossa viestinnästä (viestinta@skal.fi).

Tutustu

Ota kantaa strategiaesitykseen

Joko tutustuit strategiaesitykseen? Hienoa! Kerro meille, mitä siitä ajattelet vastaamalla kyselyymme.

Vastaa kyselyyn tästä

Jäsenkysely

SKALin syyskuussa 2023 lähettämään jäsenkyselyyn vastasi yhteensä 667 jäsentämme.

Kyselyssä kartoitettiin jäsenten näkemyksiä kuljetus- ja logistiikka-alan tulevaisuudesta SKALin strategiatyön pohjaksi. Tämän lisäksi kysyttiin tyytyväisyyttä ja odotuksia SKALin palveluista.

Työryhmät ja työpajat

Strategian valmistelun tavoitteena on ollut se, että siihen löydetään niitä tekijöitä, jotka yhdessä koetaan kuljetusalan menestystekijöiksi ja joihin kaikki organisaation eri osat sitoutuvat.

SKALin hallitus nimesi strategian valmisteluun kaksi työryhmää: Jäsentarpeet 2030 ja Strategiatyöryhmä. Valmisteluun on liittynyt useita toimenpiteitä, kuten strategiaseminaari, johon kutsuttiin hallitus, toimihenkilöitä ja työryhmiin osallistuneet jäsenet.

Strategiatyön päävaiheistus:

Lisätietoja