SKAL hallitukselle: 300 miljoonaa lisää tiestölle

Suomen maantieverkkoa pystytään kuluvana vuonna päällystämään vain noin 2 300 tiekilometriä. Vuonna 2023 ollaan jäämässä jälkeen tästäkin tasosta. Jotta tiestön korjausvelan kasvu saataisiin pysäytettyä, tulisi kunnostaa vähintään 4 000 tiekilometriä vuodessa.

Kuljetusalan näkökulmasta tiestön kunnostaminen on investointi tulevaisuuteen eikä kuluerä, josta voidaan säästää.

Vähintään 4 000 tiekilometriävuodessa.

Maantiekuljetuksille ei ole näköpiirissä merkittäviä vaihtoehtoja

Tiestö on keskeisin logistiikkaväylämme, sillä tieliikenne vastaa kuljetetuilla tonneilla mitaten noin 90 prosentista kaikesta tavarankuljettamisesta. Sijaintimme maailmankartalla ja asutuksemme sekä elinkeinojemme sijoittelun vuoksi suomalaisten  yritysten logistiikkakustannukset ovat kilpailijamaita suuremmat:

– Meidän on kyettävä taklaamaan logistinen takamatkamme tehokkaasti ja toimivalla liikennejärjestelmällä – ja hyväkuntoisella tiestöllä, Anssi Kujala muistuttaa.

SKAL pitää parlamentaarista Liikenne 12 -liikennejärjestelmäsuunnitelmaa hyvänä lähtökohtana, mutta sen viimeaikaisella julkisella rahoitustasolla suunnitelma ei voi  toteutua, jolloin myös asetetut tavoitteet vesittyvät. Rahoituksessa jäädään jälkeen siitä huolimatta, että eduskunta on edellyttänyt hallituksia toteuttamaan rahoitusraamit.

SKAL: Budjettiesitys olisi tuplattava

Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksessa esitetään perustienpitoon reilua600 miljoonaa euroa vuodelle 2023. SKALin laskelmien mukaan korjausvelan kasvun pysäyttämiseksi tarvitaan heti 300 miljoonan euron tasokorotus. Jotta korjausvelkaa saataisiin lisäksi vähennettyä, tarvittaisiin vielä toinen 300 miljoonaa euroa erillisen korjausvelkaohjelman käynnistämiseksi.

Ennakkotietojen mukaan päällystysrahoitusta ollaan ensi vuonna leikkaamassa vielä liki neljäsosa, kun samaan aikaan päällystämisen kustannukset ovat nousseet rajusti. Yhteisvaikutuksena voidaan ensi vuonna jäädä vain 1 000–2 000 kilometrin päällystysmääriin.

Hyväkuntoinen tiestö on päästövähennyskeino

SKAL muistuttaa, että päästöjen vähentämisessä tulee hyödyntää laajaa toimenpidevalikoimaa, jossa infratoimenpiteillä on oma tärkeä roolinsa. SKALin keväällä 2022 julkaisema WSP Finlandin toteuttama selvitys osoittaa muun muassa oikea-aikaisen ja laadukkaan talvihoidon, tiestön kunnon ja tasaisen ajonopeuden suuren merkityksen tavaraliikenteen energiatehokkuuteen ja päästöihin.

Väylänpidonrahoituksenleikkaaminenon ristiriidassapäästötavoitteiden kanssa.

Lue myös Jakeluvelvoitteen alentaminen tehoaa jaAmmattidieselin valmistelu etenee