Puheenjohtajavaalit Tahkolla

Kahden vuoden välein liittokokous valitsee jäsenyrittäjien keskuudesta puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä hallituksen jäsenet SKALille. Jos ehdokkaita kuhunkin tehtävään on enemmän kuin yksi, käydään vaalit. Näyttää kovasti siltä, että Nilsiän Tahkolla äänestetään 8. kesäkuuta.

Järjestöjohtaja Arto Kämppi, mitä uutta tässä liittokokouksessa on?

- Tämä on minulle ensimmäinen ”juhlaliittokokous”, joten paljonkin on uutta. Liittokokousvieraillemme lienee uutta, että kaikki ohjelmat, aikataulut ja materiaalit löytyvät sähköisinä Eventos-sovelluksesta – aina illallisen pöytäkarttaa myöten. Messuillan aikana sovelluksessa pyörii messupeli, johon osallistumalla voi voittaa palkintoja. Tuo sovellus kannattaa ladata, sen käyttö on helppoa ja kätevää.

Avajaisiltana tentitään

Liittokokousedustajien on hyvä suunnata Tahkolle jo perjantaina, sillä silloin järjestetään puheenjohtajatentti ja Kuljetusyrittäjäpäivät pyörähtävät käyntiin. Esillä on yhteistyökumppaneiden messuosastoja.

Puheenjohtajiston ehdokkaat täyttävät lavan perjantaina 7.6. klo 19.30. Heillä on tilaisuus vakuuttaa yleisö johtamiskyvyistään ja näkemyksistään noin tunnin mittaisessa toimittaja Jouni Hievasen juontamassa keskustelussa. Liittokokousedustajat voivat hautoa vaikutelmiaan yön yli, sillä äänestämään päästään vasta lauantaina iltapäivällä.

Vaalitapa, äänestysmenettely ja puheenvuorot

Nyt valitaan puheenjohtajisto ja hallitus kaudelle, joka alkaa välittömästi 8.6.2024 ja päättyy vuoden 2026 liittokokoukseen.

 • Jos ehdokkaita tehtävään on useita, toteutetaan kustakin puheenjohtajatehtävästä erikseen sähköinen äänestys: SKALin puheenjohtajasta sekä ensimmäisestä ja toisesta varapuheenjohtajasta.
 • Kutakin vaalia ennen todetaan ehdokkaat ja annetaan tarkemmat äänestysohjeet. Kunkin vaalin yhteydessä voi ehdokkaiden hyväksi esittää kannatuspuheenvuoroja, joita pyydetään etukäteen vaalien toimitsijoilta.
 • Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaaleissa käytetään tarvittaessa kahta äänestyskertaa.
 •  Mikäli kukaan ei saa ensimmäisessä äänestyksessä yli puolta äänistä, järjestetään toinen äänestys kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Jälkimmäisessä äänestyksessä äänienemmistön saanut ehdokas valitaan.

Hallituspaikkojen jako

SKALin hallituksessa on yksi varsinaisen ja yksi varajäsenen paikka jokaisella alueyhdistyksellä ja erikoisjärjestöllä, jolla jäsenyritysten automäärä on vähintään 200. SKALin hallitukseen ehdotetut jäsenyhdistysten edustajat esitellään jäsennetissä. Varsinaisten jäsenten lisäksi liittokokous voi valita hallitukseen 0–3 neuvottelevaa jäsentä, joiden ei tarvitse olla jäsenyrityksessä toimivia henkilöitä. Neuvottelevilla jäsenillä on äänioikeus. Myös neuvotteleville jäsenille valitaan varajäsenet.

Ketkä muodostavat SKALin uuden puheenjohtajiston?

Kysymykset puheenjohtajaehdokkaille:

1. Miksi haet tehtävään?

2. Minkälainen puheenjohtaja olisit SKALille?

3. Motto / vaalilupaus

4. Miksi on tärkeää olla SKALin jäsen/ Miksi kuulut SKAL:iin?

5. Mihin asioihin aiot vaikuttaa tehtävässäsi, jotta SKALin jäsenyys olisi entistä houkuttelevampi?

6. Mihin edunvalvontateemaan panostaisit tehtävässäsi?

7. Minkä painopisteen SKALin uudessa strategiassa näet keskeisimpänä menestystekijänä tulevaisuudessa ja miksi? Mitä uutta tekisit ko. painopisteen / tavoitteen hyväksi?

Ehdokkaat SKALin hallitukseen löydät jäsennetistä.

SKALin puheenjohtajaksi ehdotetaan

Harri Sandell, 59 (s. 1965), Espoo

Kuljetusyrittäjä yrityksessä Harri Sandell Oy (100 % omistus)
Ajoneuvoja: omia 10 sekä yhteistyökumppaneiden kalustoa
Kuljettajia: 10+ vaihdellen työtilanteen mukaan
SKAL-jäseneksi: 1990
ammattikoulu ja kauppaopisto

Tehtävään esittävät:

SKAL Länsi-Suomi,
Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät,
Helsingin Seudun Kuljetusyrittäjät,
SKAL Itä-Suomi,
Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät,
SKAL Suoritealat

Luottamustoimet SKAL-organisaatiossa:

 • SKAL Suoritealat ry:n puheenjohtaja vuodesta 2013–
 • SKALin hallituksen jäsen vuodesta 2011–
 • Ulkomaan ja Sopimusliikenteen Kuljetusyrittäjät ry:n / SKAL Suoritealat ry:n varapuheenjohtaja 2010–2013
 • Muita luottamustoimia: DB Schenker; DSV Road; ASG-Danzas-DHL Freight v. 2000-, puheenjohtajana v. 2003−2023
 • REFEC ohjausryhmä: Loviisa-Muuga laivayhteyden suunnittelu rahtiliikenteelle

1. Pitkä kokemus alalta, toiminta koko Suomen ja myös Euroopan alueella antaa hyvät pohjatiedot koko logistiikka-

alan toiminnasta ja sitä kautta on osaamista asioiden hoitamiseen koko jäsenistön hyväksi. Koen vilpittömästi,

että minulla olisi annettavaa edunvalvontaan, joten päätin asettua ehdolle. Minulla on rohkeutta nostaa asioita ja uusia näkökulmia keskusteluun.

2. Haluan kehittää alan edunvalvontaa. Olen SKALissa vaikuttamassa koko valtakunnan jäsenten puolesta kuljetusalan tulevaisuuteen ja myös kaikkien eri kuljetus- ja logistiikkatoimintojen puolesta. Olisin monipuolinen, tasapuolinen, uudistushaluinen ja kielitaitoinen puheenjohtaja.

3. En tullut alalle – vaan synnyin alalle!

4. SKAL on tärkein kuljetusalan edunvalvoja. Mitä enemmän on jäseniä, sitä suurempi painoarvo SKALilla on. SKAL on väylä ja mahdollisuus vaikuttaa kuljetusalan toimintaedellytysten parantamiseen.

5. On mentävä jäsenen lähelle ja osattava tukea liiketoimintaa kaikilla mahdollisilla tavoilla. Hyvä palaute jäseniltä

leviää kentälle ja tuo uusia jäseniä. Myös ei-jäsen on otettava jollain tavalla mukaan, jotta halu liittyä muodostuu. Jäsen itse on paras jäsenhankkija!

6. Tieto on valtaa ja sen jakaminen on hoidettava. Pitäisin kaikki ”ovet” auki, jotta edunvalvonta vastaisi yhteiskunnan ja kuljetusalan kehitystä ja oltaisiin vaikuttamassa oikea-aikaisesti alalle tärkeisiin asioihin oikeissa paikoissa.

7. Ilman jäsenten menestyvää liiketoimintaa järjestö ei ole elinvoimainen. Yhteiskunnan vaatimusten muutokset ja lisäykset tarkasti säädellylle kuljetusalalle vaativat jatkuvaa ja painokasta työtä toimintaedellytysten ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

Jari Välikangas, 65 (s. 1958), Kauhava

Kuljetusyrittäjä, hallituksen puheenjohtaja Jari Välikangas Oy 50 prosenttia
Ajoneuvoja: ADR-kuljetuksia 13 yhdistelmällä
Kuljettajia: 35
SKAL-jäseneksi: 1978
ylioppilas, yrittäjäneuvos

Tehtävään esittävät:

SKAL Pohjanmaa-Österbotten,
SKAL Keski-Suomi,
Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry,
Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry ja
SKAL Ympäristöyritykset ry

Luottamustoimet SKAL-organisaatiossa:

 • Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry vt. puheenjohtaja, 12/2023–
 • varapuheenjohtaja, 2020–2023 hallitus 2015-
 • SKAL Kustannus Oy:n hallituksen jäsen, 2020–
 • SKAL 70-vuotisjuhlasäätiö sr, hallituksen jäsen 2020–
 • SKAL Pohjanmaa, hallituksen jäsen, 2013–
 • SKAL Suoritealat säiliöjaoston puheenjohtaja 2011–

Muita luottamustoimia muun muassa:

 • Autoliikenteen työnantajaliitto, hallitus, 2015–
 • Maakuljetuspooli, poolitoimikunta, 2018–
 • Suomen Yrittäjät, liikenne- ja logistiikkavaliokunta, 2015–, valtuusto, 2021–

1. Olen toiminut varapuheenjohtajana ja nyt vt. puheenjohtajana. Tiedän mitä tämä työ on ja mitä se vaatii. Tunnen

organisaatiomme, yhtiömme ja säätiömme toiminnan. Minulla on tehtävän vaatima kokemus, osaaminen ja laajat

verkostot. Tämä työ vaatii myös aikaa, pystyn panostamaan tehtävän hoitamiseen sen vaatimalla tavalla. Ja

ennen kaikkea minulla on palo tähän tehtävään. Haluan edistää suomalaisten kuljetusyrittäjien asiaa.

2. Kuuntelen jäsenistöä ja teen töitä jäsenyrittäjien eteen siten, että jäsenyrittäjän ääni ja tarpeet tulevat entistä paremmin kuuluviin ja esille vaikuttamistyössämme nyt ja tulevaisuudessa. Arvostan järjestöämme, sen kolmiportaisuutta sekä erikoisjärjestöjemme osaamista. Osallistun, kierrän ja tutustun tapahtumissa ja yrityskäynneillä jäseniimme eri puolella Suomea. Olen jämäkkä, osallistava ja kehitystä hakeva hallituksen puheenjohtaja

3. Ei yksin vaan yhdessä yrittäen

4. Kuljetusala on Suomelle tärkeä. Alan arvostusta pitää nostaa. Sen etujen ajaminen ja toimivan logistiikan turvaaminen on tärkeää. SKAL tekee parhaiten tätä työtä ja siksi SKAL on minulle tärkeä järjestö. Lisäksi järjestöstä saa aina tarvittaessa avun moniin kysymyksiin. Jokaisen kuljetusyrittäjän pitäisi olla tämän järjestön jäsen, yhdessä olemme enemmän.

5. Järjestössämme on valmisteltu vuoden päivät uutta strategiaa. Luonnoksessa esitetyt strategiset valinnat ovat

kaikki sellaisia, että jäsenyydestä tulee houkuttelevampi. Jos yksi pitäisi niistä valita, valitsen liiketoimintaosaamisen parantamisen. Meidän pitää tarjota vielä lisää sellaista koulutusta ja tietoa, että jäsenyrityksemme pärjäävät muita paremmin. Lisäksi meidän pitää kertoa vieläkin enemmän hyvistä palveluistamme. SKAL kysyy jäsenistöltä ajantasaista tietoa jäsen- ja barometrikyselyin. Vastaukset muokataan edunvalvonnaksi, vaikuttamiseksi ja viestinnäksi. Tätä viestimäämme tietoa arvostetaan ja sillä saamme ajamiamme asioita läpi. Osaava työ on vahvuutemme ja sitä tulee kehittää jäsenyyteen houkuttelevaksi.

6. Tiestön kuntoon, työvoiman saatavuuden kehittämiseen, polttoaineiden verotukseen ja ajoneuvosäädöksiin.

7. Strategia on kokonaisuus. Puheenjohtajana olen vastuussa siitä, että liittokokouksessa hyväksyttävästä strategiasta ei synny pölyttyvää dokumenttia vaan se viedään käytäntöön. Yhdessä SKAL hallituksen kanssa valvomme työn edistymistä ja tarvittaessa päivitämme strategiaa kehitysesityksillä seuraavissa liittokokouksissa.

Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi ehdotetaan

Kysymykset varapuheenjohtajaehdokkaille:

1. Miksi haet tehtävään?

1. Minkälainen puheenjohtaja olisit SKALille?

1. Motto / vaalilupaus

Timo Käsnänen, 41 (s. 1983), Nilsiä

Toimitusjohtaja Kuljetus Käsnänen Ky:ssä; omistus veljen kanssa puoliksi
Ajoneuvoja: 2
Henkilöstö: 2 yrittäjää, 3 ulkopuolista
SKAL-jäseneksi: 2007
ajoneuvoasentajan ja logistiikan perustutkinnot

Tehtävään esittävät:

SKAL Länsi-Suomi ry,
Helsingin Seudun Kuljetusyrittäjät ry,
Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry

Luottamustoimet SKAL-organisaatiossa:

 • SKAL Tahko ry puheenjohtaja 2013–,
 • SKAL Itä-Suomi ry, hallituksen jäsen 2013–2014
 • SKAL Itä-Suomi ry, varapuheenjohtaja 2014–2018
 • SKAL Suoritealat ry, varapuheenjohtaja 2019–2020
 • Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, hallituksen varajäsen 2015–2018
 • SKAL nuorten tiimissä, jäsen 2013 

1. Koen järjestön alalle ja koko Suomelle tärkeäksi. Uskon itselläni olevan tuoreita ideoita viedä järjestöä eteenpäin,

etenkin nyt kun talouden suhdanteet ovat haastavia. Edellisen kerran olen ollut ehdolla SKAL puheenjohtajistoon

kymmenen vuotta sitten, Vaasan liittokokouksessa. Silloin valinta ei osunut kohdalleni, kymmenessä vuodessa näkemystä kuljetusalasta on tullut paljon lisää. Tämän näkemyksen haluaisin hyödyntää järjestön jäsenten ja koko kuljetusalan hyväksi.

2. Jäsenen asialla oleva varapuheenjohtaja. SKAL jäsenen etu on yhtenevä pitkällä aikavälillä heidän asiakkaiden ja koko Suomen kansantalouden kanssa, mutta jäsenmaksu maksetaan vuosittain, joten järjestön jäsenen etu pitää muistaa myös lyhyellä aikavälillä.

3. Turvataan kumipyörän liike nyt ja tulevaisuudessa järjestön jäsenen etu edellä.

Jani Salmela, 48, Kurikka

Toimitusjohtaja M.J. Salmela Oy:ssä, josta omistaa kaksi kolmasosaa
Ajoneuvoja: 12 kuorma-autoa sekä työkoneita
Kuljettajia: 20
SKAL-jäseneksi: 1979
logistiikkainsinööri

Tehtävään esittävät: 

SKAL Pohjanmaa-Österbotten,
SKAL Itä-Suomi ry,
Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry ja
Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry

Luottamustoimet SKAL-organisaatiossa:

 • Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry 2. varapuheenjohtaja 2020–
 • Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry hallitus jäsen 2013–2020 ja varajäsen 2012
 • SKAL Pohjanmaa ry puheenjohtaja 2014–2020, sekä varapuheenjohtaja 2012–2013. hallituksen jäsen 2008–2011 sekä varajäsen 2006–2010
 • Pohjola Vakuutuksen isännistön jäsen 2016–

1. Haen ensimmäisen varapuheenjohtajan paikkaa, koska haluan edetä järjestössä. SKAL on saanut hyvän tekemisen vaihteen päälle ja sitä on hyvä kehittää eteenpäin. Haluan olla mukana toiminnassa ja antaa oman työpanokseni alan edunvalvontaan. SKALin tarvitsee pysyä muuttuvassa maailmassa mukana ja SKAL Nuorten toiminta on oiva esimerkki siitä. Nuorten mukaan tulo on tärkeä osa kuljetusyrityksien jatkuvuuden kannalta ja nuorilta saamme tärkeää näkemystä tulevaisuuteen. Haluan tukea nuorten toimintaa. Järjestömme päätehtävä on tukea ja auttaa jäsenyrityksiämme tarjoamalla heille palveluitamme. Koko Suomen kattava palveluverkostomme ja osaava henkilökunta pitää huolta jäsenistämme. Jokainen jäsen on yhtä tärkeä kokoon katsomatta.

2.Ensimmäisenä varapuheenjohtajana olen varsinaisen puheenjohtajan tuki ja varamies. Määrätietoisella työskentelyllä pääsemme vaikuttamaan kuljetusalan asioihin ja muuttuvissa olosuhteissa ajamme aina jäsenen etua.

3.Tulevaisuus tarvitsee vahvan johtajan!

Toiseksi varapuheenjohtajaksi ehdotetaan

Tomi Roimola, 59 (s. 1964), Hamina

Kuljetusyrittäjä, Autoyhtymä Roimola Ky, 100 % omistus
Ajoneuvoja: 1
Kuljettajia: 3
SKAL-jäseneksi: 1962
Ylioppilas, autoinsinööri ja laskentatoimen yo-merkonomi

Tehtävään esittävät:

Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry,
Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry,
Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry,
Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry ja
SKAL Pohjanmaa-Österbotten ry

Luottamustoimet SKAL-organisaatiossa:

 • v. 2023 joulukuusta alkaen olen SKAL:n hallituksen valitsemana SKAL:n työvaliokunnassa
 • v. 2023 alkaen SKAL ry:n tositetarkastajana
 • v. 2019–2023 EKY:n varapuheenjohtajana
 • v. 2015 alkaen EKY:n työvaliokunnassa
 • v. 2013 alkaen SKAL:n hallituksessa
 • v. 2011 alkaen Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry:n hallituksessa, josta kaksi vuotta varapuheenjohtajana ja 8 vuotta puheenjohtajana
 • v. 2010 alkaen EKY:n hallituksessa
 • v. 2009 alkaen Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry:n Kaakkois-Suomen alueosaston puheenjohtajana
 • v. 1996–2018 Kaakon Kuorma-autoilijat ry:n sihteerinä

1.Koska minut valittiin SKAL:n hallituksen yksimielisellä päätöksellä SKAL:n työvaliokuntaan, koen nauttivani SKAL:n jäsenistön luottamusta ja näin ollen haluan jatkaa järjestötyötäni SKAL:n puheenjohtajistossa. Olen järjestömies henkeen ja vereen, joten haluan olla valvomassa kumipyöräliikenteen etuja.

2. Olisin jäsenistöä yhdistävä, oikeudenmukainen ja helposti lähestyttävä, mutta kuitenkin jämerä mielipiteistään kiinni pitävä varapuheenjohtaja.

3. Uudistaa pitää, mutta maltillisesti