Kysymyksiä ja vastauksia dieselistä

Dieselin räjähdysmäinen hinnannousu ja ammattidieselin valmistelun käynnistäminen ovat SKALin edunvalvonnan keskiössä tänä vuonna. Kokosimme teemasta selkeän kysymys- ja vastauslistan keskustelun tueksi.

Uusin SKAL Kuljetusbarometri osoittaa, että kuljetusyritysten ennestään heikot kannattavuusennusteet ovat romahtaneet uusiin pohjalukemiin. SKAL väittää sen johtuvan pitkälti dieselin hinnannoususta. Miksi polttoainekustannukset vaikuttavat niin voimakkaasti kuljetusyritysten kannattavuuteen?

SKAL: Diesel on raskaan tavaraliikenteen pääasiallinen käyttövoima.

Dieselin hinta on noussut vuoden aikana (12/2020–12/2021) 28,5 prosenttia, 37 senttiä litralta arvonlisäverollisena. Polttoainekustannusten osuus on noin 25 prosenttia kuorma- ja pakettiautoliikenteen kustannuksista, ajoneuvoyhdistelmillä tätä enemmän.

Näin merkittävän kustannuserän voimakas nousu heikentää kannattavuusodotuksia kuljetusyrityksissä. Alkuvuonna osa yrittäjistä jättää jopa palkkansa nostamatta saadakseen juoksevat kulut hoidettua.

Mitkä kaikki tekijät ovat aiheuttaneet polttoaineen hinnannousun?

SKAL: Dieselin markkinahinta on monen tekijän summa. Globaaleihin kustannustekijöihin kuten öljyn maailmanmarkkinahintaan, dollarin kurssiin ja uusiutuvien raaka-aineiden maailmanmarkkinahintaan

Suomi tai SKAL eivät pysty vaikuttamaan.

Päälle tulevat EU-tason verolinjaukset sekä kansallinen verotus. Tammikuussa 2022 tuli voimaan kaksi kansallista päätöstä, jotka nostivat polttoaineen hintaa:

– Suomi nosti polttoaineen jakeluvelvoitetta 18 prosentista 19,5 prosenttiin. Poliittinen päätös jakeluvelvoitteen nostamisesta tehtiin aiemmilla hallituskausilla, vuosia sitten. Vaikutus dieselin hintaan on suuri, koska uusiutuvan dieselin maailmanmarkkinahinta on poikkeuksellisen korkea.

– Suomi nosti parafiinisen dieselöljyn veroa vuoden 2022 alussa nykyisen hallituskauden alussa tehdyllä päätöksellä. Muutos oli heikennys ympäristön kannalta, sillä myös uusiutuva diesel lukeutuu näihin puhtaampiin parafiinisiin polttoaineisiin, joita siis nyt verotetaan ankarammin.

Mikä on jakeluvelvoite?

SKAL: Jakeluvelvoitteella lisätään bioainesten osuutta liikennepolttoaineissa. Se on sinänsä hyvä asia, sillä se alentaa liikenteen päästöjä. Kuten edellä kuvaamme, biokomponentin eli uusiutuvan dieselin korkea maailmanmarkkinahinta nostaa dieselin hintaa enemmän kuin oli päätöstä tehtäessä arvioitu.

Jakeluvelvoitteen nostaminen on ajoitukseltaan erittäin huono. Lisäksi Suomi on asettanut liikenteelleen kilpailijamaita kireämmät tavoitteet.  Suomi on poliittisella päätöksellä ottanut käyttöön suuremman

bio-osuuden kuin kilpailijamaissa. Se nostaa polttoaineen hintaa ja alentaa kilpailukykyämme kansainvälisessä vertailussa.

Millaisista euromääristä puhutaan dieselkustannuksissa?

SKAL: Dieselin hinnan nousu joulukuusta 2020 tammikuuhun 2022 on tuonut noin 500 miljoonan euron vuotuiset lisäkustannukset maanteiden tavaraliikenteelle.

Yksittäiselle raskaalle ajoneuvoyhdistelmällä dieselin hinnan nousu on merkinnyt pahimmillaan useiden kymmenien tuhansien eurojen lisälaskua vuodessa.

Liikenteen verotuksella on Suomelle suuri fiskaalinen merkitys. Verokirstun täyttämisen lisäksi liikennepolitiikalla on haluttu ohjata kuljetuksia vaihtoehtoisiin käyttövoimiin ja raiteille, pois

dieselistä ja kumipyöriltä.

Eikö dieselin korkea verotus ole hyvä ratkaisu päästöjen vähentämiseksi?

SKAL: Ei ole, seuraavista syistä:

• Diesel on puhtaasti teknologisista syistä tällä hetkellä ainoa soveltuva polttoaine raskaimmissa kuljetuksissa, joita ovat esimerkiksi suurin osa teollisuuden kuljetuksista ja pitkän matkan runkokuljetuksista.

• Suomen keskeinen päästövähennyskeino on jo käytössä olevat pitkät ja painavat ajoneuvoyhdistelmät, jotka kuljettavat isoja volyymejä kerrallaan. Päästöt tavaraerää kohtaan pienenevät.

• Nykyaikaisissa korkean euroluokituksen polttomoottoreissa on korkea hyötysuhde ja päästöt huomattavasti alhaisemmat kuin takavuosina.

• Korkea dieselin hinta heikentää suomalaisten kuljetusyritysten kilpailukykyä verrattuna ulkomaisiin kuorma-autoihin, joiden lähtömaissa dieselin litrahinta on jopa 40 senttiä edullisempaa. Kun ulkomaiset autot tulevat Suomeen tankit täynnä halpaa dieseliä, kilpailutilanne on kohtuuton.

• Heikosti kannattavalla kuljetusyrityksellä ei ole mahdollisuutta esimerkiksi investoida vähempipäästöiseen kalustoon, vaikka sellainen soveltuisi niiden kuljetussuoritteisiin.

Mitä SKALin mielestä tulisi tehdä korkeille logistiikkakustannuksille?

SKAL: Kuljetusyritysten kustannustaakkaa tulee hillitä. Tähän on olemassa käyttövalmis keino, josta SKAL on tehnyt valtiovarainministeriölle kirjallisen esityksen. Kyseessä on ns. ammattidieseljärjestelmän pikainen käyttöönotto.

Mikä on ammattidiesel?

SKAL: Se on yhdeksässä EU-maassa käytössä oleva mekanismi, jolla kuorma-autoihin tankatusta dieselistä maksamastaan polttoaineverosta saa palautusta. Ammattidieselistä säädetään EU:n energiaverodirektiivissä.

Järjestelmä voidaan toteuttaa ilman raskasta hallinnollista taakkaa ja se sisältyy jo Suomen nykyiseen hallitusohjelmaan.

”Jos liikenteen ja erityisesti dieselin verotusta uudistetaan, ammattibiodieselin käyttöönoton mahdollisuuksia selvitetään.”
Ote hallitusohjelmasta

Miksi Suomi ei ole ottanut sitä jo aiemmin käyttöön?

SKAL: Poliittista tahtoa on ja tuo mainittu hallitusohjelmakirjaus. SKAL on tehnyt ammattidieselistä tuoreen esityksen valtiovarainministeriölle, ja keskustan kansanedustajat ovat tehneet ammattidieselin käyttöönotosta kirjallisen kysymyksen tammikuussa 2022.

Se, mikä puuttuu, on konkreettinen hanke ja valtiovarainministeriön käynnistämä valmistelu järjestelmän käyttöönottamiseksi. Se tuntuu olevan harvinaisen vaikeaa. Malleja toteutuksesta löytyy myös lähimaista.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

SKAL: Olemme tuottaneet dieselin hinnannoususta ja ammattidieselistä perusteellisen taustamuistion, jonka toimitamme vaikuttamistyöhön kentällemme sekä päättäjien ja virkamiesten käyttöön.