Kuljetusyritysten ympäristötoimet näkyviksi

Kuljetusyritykset vastaavat 86 prosentista Suomen tavaraliikenteestä. Maantiekuljetukset ovat kuuden miljardin euron toimiala, joka palvelee yhteiskunnan eri osa-alueita ja varmistaa sen huoltovarmuutta jokaisena päivänä. Kuljetuksilla on aina tarkoitus. Tavara siirtyy, koska ihmiset tarvitsevat niitä. Siksi kampanjamme nimi on #KuljetanSuomelle.

Harva tietää, että suomalaisissa maanteiden tavaraliikenteen yrityksissä on tehty vuosia työtä ympäristöpäästöjen alentamiseksi. Samaa tärkeää kehittämistyötä tehdään yrityksissä yhä suuremmalla motivaatiolla, kun Suomi koettaa vähentää liikenteestä vielä 1,4 miljoonaa hiilidioksiditonnia vuoteen 2030 mennessä.

Ympäristötekoja on kaiken tasoisia alkaen arkisista päivittäisistä valinnoista aina ISO-sertifioituihin ympäristöohjelmiin. Jokainen tekee sen, mihin pystyy. Kannustamme yrityksiä etsimään myös uusia keinoja. Tavoite alentaa ympäristöpäästöjä on yhteinen, ja kuljetusala sitoutuu siihen.

Keinovalikoima on laaja

Merkittävä osa päästövähennystoimista liittyy polttoaineen kulutuksen alentamiseen tai polttoaineen puhtaampaan palamiseen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kuljetusyrityksissä muun muassa uusitaan kalustoa ja investoidaan pitkiin HCT-yhdistelmiin, jolloin pystytään kuljettamaan enemmän tonneja kerralla ja alentamaan kuljetettavaa tavaramäärää kohti aiheutuvia päästöjä.

Kuljetusyrityksissä ajetaan liikennetilanteita ja tiestön korkeuseroja, mutkia ja risteyksiä ennakoiden, alennetuin nopeuksin ja pysähdyksissä tyhjäkäyntiävälttäen. Lisäksi yrityksissä yhdistellään kuljetuksia kumppaneiden kanssa, suunnitellaan ja optimoidaan kuljetusreittejä älykkäästi ja vältetään ruuhkissa seisomista ja pullonkauloja. Myös rengasvalinnat sekä ennakoiva huolto säästävät polttoainetta. Yritysten toimitilojen katoilla saatetaan nähdä aurinkopaneeleja, jätteet kierrätetään ja ajoneuvoja pestään ympäristöystävällisesti.

Keinovalikoiman huipulla on uusiutuvien polttoaineiden hyödyntäminen ja vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävän kaluston käyttäminen. Niihin ei kuitenkaan kaikilla ole mahdollisuutta investoida.

Jari Välikangas, 1. varapuheenjohtaja, hyödyntää yrityksessään uusiutuvaa dieseliä ja nopeudenrajoittimet on säädetty 82 km/h.

Miksi puhumme tästäjuuri nyt?

Edelleen lähes 100 prosenttia raskaasta kalustosta hyödyntää dieseliä. Ottaen huomioon raskaan kaluston kiertonopeuden markkinoilla ja isovolyymiset kuljetuksemme diesel on vielä vuosien ajan pääasiallinen käyttövoima. Ilman sitä emme pärjää niin kauan kuin Suomi tarvitsee vientieuronsa, vireytensä ja tavaransa. Tilanne on varmasti toinen jo kymmenen vuoden päästä, emmekä osaa ennakoida mahdollisia mullistuksia ajoneuvoteknologiassa.

Jani Salmela, 2. varapuheenjohtaja, seuraa polttoaineen kulutusta systemaattisesti ja ajonopeuksia kontrolloidaan.

Suomen liikenteen päästövähennystavoitteissa dieselin verotuksen kiristäminen ja päästökauppamalli nähdään vahvoina keinoina. SKAL näkee ne tuhoisina nykyisellä kalustokannalla ja elinkeinorakenteella – vielä toistaiseksi. On kaikkien etu, että ajoneuvomarkkinat kehittyvät ja tuottavat uusia energiatehokkaita ratkaisuja, joita kuljetusyrittäjät voivat ottaa käyttöön.

Tomi Roimola on voittanut henkilökohtaisesti taloudellisen ajotavan kilpailuja ja palkitsee taloudellisesta ajotavasta kuljettajia, kalustosta löytyy nyt myös biokaasuauto.

Kuljetusyrittäjä, tule mukaan#KuljetanSuomelle -kampanjaan

Pienimmillään kampanjaan sitoudutaan valitsemalla Facebookin profiilikuvaan Kuljetan Suomelle -kehys. Ei tarvitse olla SKAL:n jäsen käyttääkseen profiilikehystä! Löydät ohjeet Facebookista, jos sinulla on profiili.Kampanja on lähtenyt vierimään eteenpäin haasteiden kautta. Puheenjohtaja-Jani haastoi varapuheenjohtajat, jotka heittivät pallon eteenpäin. Kapula kiertää!Ei tarvitse olla haastetta, otamme tarinasi ilomielin vastaan! Jos olet SKAL-jäsen ja haluat osallistua tarinalla, löydät ohjeet sivuiltamme: www.skal.fi/kuljetansuomelle Raimo Pohjasen yrityksessä ennakoiva ajotapa on kuulunut toimintaan jo pitkään. Pohjaset testaa valmistajien kanssa renkaita löytääkseen tehoa ja ympäristöhyötyjä kuljetuksiin.

Lisätietoa kampanjatiimiltä:Heini Polamo, Kati Ilomäki, Ulla Eskelinen ja Mervi Saukkoriipi sekä omilta SKAL-jäsenyhdistyksiltänne. viestinta@skal.fi