Kiistattomia näyttöjä – SKALin vaikuttamistyö tuottaa tuloksia

SKAL ei tee mitään, sanovat jotkut. Jokaisella on oikeus omaan mielipiteeseensä, mutta meillä on myös oikeus todistaa päinvastaista. Me nimittäin puolustamme kotimaista kuljetus- ja logistiikka-alaa täysin palkein ja tuloksekkaasti. Juuri nyt on niin kriittinen tilanne vaikuttamiskentällä, että on syytä palauttaa mieliin, mitä olemme saaneet aikaan. Tämän päälle rakennetaan ajassa päivittyvää vaikuttamisohjelmaamme.

Edunvalvonnan arki on moninainen. Lööppi päivittäislehdessä kertoo siitä, että olemme herättäneet toimitusten kiinnostuksen ja saaneet verisesti kilpailtua palstatilaa aiheillemme. Raskas lausuntopatteri SKALin nettisivuilla osoittaa, että osaajamme eivät sääli istumalihaksiaan laatiessaan perusteltuja lausuntoja vaikutusarvioineen ja toteuttamisvaihtoehtoineen lainsäätäjän käyttöön. Sosiaalisessa mediassa vilahtelevat pukukuvat kättelyineen sekä tutut naamat puhujapöntöissä kertovat puolestaan siitä, että SKALin edustajat liikkuvat, keskustelevat ja näkyvät virallisilla foorumeilla ja järjestöyhteistyössä.

Tätä kaikkea tarvitaan vaikuttavuuden maksimoimiseen. Tapasimme vuoden aikana kaikki eduskuntaryhmät ja ison joukon muita päättäjiä, kuten ministereitä avustajakuntineen.
Se on meille normaalia maanteiden tavaraliikenteen yritysten puolesta vaikuttamista, jota kukaan muu kuin SKAL ei tee.

Vaikuttamistyön kohokohtia 2021

SKAL torjui dieselin 26 sentin veronkorotuksen

Suomi otti kielteisen kannan EU:n energiaverodirektiivissä bensiinin ja dieselin verokantojen yhdistämiseen. Mikäli EU:n energiaverodirektiivi pakottaisi ehdotetulla tavalla yhdistämään dieselin ja bensiinin verotuksen, nostaisi muutos dieselin veroa ja sitä kautta hintaa 26 sentillä per litra.

Näin vaikutimme: SKAL tunnisti em. ongelman ehdotetussa säädöksessä ja sai asian eduskuntakäsittelyssä Suomen virallisen kannan käännettyä vastustamaan tätä muutosta. Olimme ainoa toimija, joka nosti uhan esiin konkreettisella laskelmalla. Suomi pystyy kannallaan estämään EU:ssa ehdotetun muutoksen toteutumisen, joten vaikuttamistulos oli todella merkityksellinen. Pelissä oli satoja miljoonia euroja.
Hyödynsimme vaikuttamistyössä muun muassa kiiteltyä ilmasto-ohjelmamme: www.skal.fi/ilmastopaketti

Kabotaasiliikenteelle uusia rajoituksia

Yhdistettyjen kuljetusten maaliikenneosuuteen säädettiin kabotaasiliikenteen mukaiset rajoitukset. Aiemmin ulkomaisella kalustolla on voinut suorittaa konttien ja irtoperävaunujen kuljetuksia satamista 150 km:n säteellä lähes rajoituksetta.

Näin vaikutimme: SKALin vaikuttamistyön ansiosta Suomessa säädettiin laki, joka rajaa yhdistettyjen kuljetusten maaliikenneosuuksien määrän ulkomaisella kalustolla kolmeen kuljetukseen viikon aikana. Lakimuutos tuli voimaan 1.2.2022.

Kuormanvarmistuksen siirtymäaika SKALin esityksestä


Kuorman varmistamismääräykseen saatiin siirtymäaika, jotta raakapuukalusto saataisiin muutettua uuden säädöksen mukaiseksi. Tämä antoi kuljetusyrittäjille lisää aikaa sopeutua muutokseen.

Näin vaikutimme: SKAL teki ainoana toimijana Traficomille kiireellisen esityksen siirtymäajan jatkamiseksi. Lisäajalla vältettiin todennäköisesti jopa kuljetusliikenteen pysähtymisiä, joita olisi aiheutunut muutostöihin tarvittavien komponenttien saatavuusongelmista.

Tilaajille lisää vastuuta ylikuormissa ja ajo- ja lepoaikasäädöksissä

Tilaajalle säädettiin vastuuta ylikuormille ja ajo- ja lepoaikasäädöksiin.
Muutoksella torjutaan harmaata taloutta ja parannetaan pelisääntöjä. Säädöksiä noudattavan yrityksen on muutoksen myötä helpompi pärjätä markkinoilla.

Näin vaikutimme: SKAL esitti muutoksia hallitusohjelmaan ja sai tavoitteensa läpi. Sen jälkeen tavoitteemme oli, että hallitusohjelmakirjaukset viedään konkreettisesti lakiin. Se onnistui lopulta sinnikkään tiedottamis- ja vaikuttamistyön ansiosta.

Liikennelaskenta toi ulkomaisen liikenteen määrää näkyväksi

Toimme syyskuussa 2021 suuren yleisön ja päättäjien tietoon, että ulkomaisen raskaan liikenteen osuus tiestöllämme on vastoin yleistä käsitystä kasvanut yli 40 prosenttia neljässä vuodessa. Ulkomaisten raskaiden ajoneuvojen osuus pääteillämme on nyt noin 13 prosenttia.

Näin vaikutimme: SKAL järjesti syyskuussa 2021 valtakunnallisen ”tienvierustapahtuman”, jossa raskaan liikenteen ajoneuvojen rekisteröintimaat kirjattiin huolellisesti ylös 24 tunnin ajan kymmenessä laskentapisteessä ympäri Suomen. Tietoa on hyödynnetty muun muassa SKALin kabotaasiin ja tienkäyttömaksuihin liittyvässä vaikuttamistyössä. Tieto on päätynyt myös Suomen hallituksen esitysten vaikutusarviointeihin ja se toimii selkänojana jatkossa, kun arvioidaan raskaan liikenteen osuuksia tiestöllämme.

VAK-lain tietojen avaamisen estäminen

Vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevan lain uudistuksen yhteydessä pohdittiin velvoitetta kuljetusyrityksille säiliökuljetuksia koskevien tietojen avaamiseen laajasti viranomaisten käyttöön sekä kuljetuksen reaaliaikaisen paikkatiedon ilmoitusvelvollisuutta. Kuljetusyritys olisi vastannut tiedon sähköisestä tai manuaalisesta toimittamisesta viranomaisille. Muutos olisi muodostunut kalliiksi ja monin tavoin ongelmalliseksi kuljetusyrityksille.

Näin vaikutimme: SKAL teki vaikutusarvioita ja toi tietoon pohdittavien muutosten vaikutuksia yritysten kustannuksiin ja toimintaan muutoinkin. SKALin vaikutusarvioiden vuoksi lakiesitykseen ei sisällytetty tietojen avaamisvelvoitetta. Puolustimme kantaamme myös VAK-lain ohjausryhmässä.

Hankintatukea myös alle 16 tonnin kaasukuorma-autoille

Vaihtoehtoisten käyttövoimien hankintatukea on mahdollista hakea 1.1.2022 alkaen myös alle 16 tonnin kaasukuorma-autoihin.

Näin vaikutimme: Esitysluonnoksessa hankintatukea esitettiin jatkettavaksi vain yli 16 tonnin kaasukuorma-autoille. Lausunnossamme esitimme hankintatukea ulotettavaksi myös tätä pienemmille kaasukuorma-autoille. Meitä kuultiin ja esityksemme päätyi lakiin.

2021

74 lausuntoa
21 edunvalvontatiedotetta
33 jäsenuutiskirjettä