Jakeluvelvoitteen alentaminen tehoaa

Vuoden 2022 vaihteessa polttoaineiden jakeluvelvoite nousi 1,5 prosenttiyksikköä, 18 prosentista 19,5 prosenttiin. Muutos perustui vuosia sitten tehtyyn poliittiseen päätökseen. Samaan aikaan nousi - istuvan hallituksen päätöksellä - parafiinisen dieselöljyn polttoainevero. Näiden muutosten johdosta ennestään korkeat polttoainehinnat nousivat konkreettisesti yön yli 1.1.2022.

Tietoisena muutoksesta SKAL oli jo valmistellut uuden, entistä perusteellisemman esityksen ammattidieselistä, jota olemme ajaneet jo pitkälti toista vuosikymmentä. Ammattidieselesityksen ohella toimme alkuvuonna julki sarjan muitakin toimenpiteitä, joilla korkeita polttoainekustannuksia pystyttäisiin hillitsemään. Keskeisin esityksistämme oli jakeluvelvoitteen alentaminen. Esityksistämme suurin osa on edennyt joko laiksi tai valmisteluun, jakeluvelvoitteen alentaminen tärkeimpänä.

SKALin tammi-maaliskuussa 2022 esittämät toimenpiteet ja niiden eteneminen:

SKALin esitys pvToimenpideTilanne syyskuussa3.1.2022AmmattidieselEdennyt valmisteluun (ks. s. 29)7.3.2022Jakeluvelvoitteen alentaminenToteutui lain muutoksena 8.7.20227.3.022Kuljetusyritysten kustannustukiToteutuu polttoainetukena syksyllä 2022maaliskuussaPolttoaineveron alentaminen EU:n minimiinEi päätöksiä7.3.2022Takausinstrumentti kuljetusyrityksilleToteutui, Finnvera, huhtikuussa.

Jakeluvelvoitteen alentaminen hallitukselta oikea liike

Jakeluvelvoite on mekanismi, jolla säädellään uusiutuvan polttoaineen, ts. bio-osuuden, määrää Suomessa myytävässä polttoaineessa. Bensiinin joukkoon pystytään lisäämään bio-osuutta vain kymmenen prosenttia. Siksi vaikutus dieselin hintaan on merkittävin. Koska uusiutuvan dieselin maailmanmarkkinahinta on noussut vielä fossiilista dieseliäkin voimakkaammin, jakeluvelvoitteen merkitys polttoaineen hinnassa on tänä vuonna ollut ennakoitua suurempi.

SKALin esitys jakeluvelvoitteen määräaikaisesta poistamisesta tai alentamisesta sai kaikupohjaa Ukrainan-kriisin johdosta asetetulta varautumisen ministerityöryhmältä maaliskuussa 2022. Päätös toteutuksesta saatiin viimein 7. huhtikuuta. Päätöksessä esitetty arvio vaikuttavuudesta dieselin hintaan vastasi SKALin laskelmia. Hallituksen esityksessä tasoksi määräytyi 7,5 prosenttiyksikköä, mikä laskisi velvoitteen 12 prosenttiin. SKAL osallistui lausuntokierrokselle, kiirehtien lain täytäntöönpanoa. Eduskunta siunasi lain täysistunnossaan kesäkuussa ja se tuli voimaan 8. heinäkuuta. Jo etupainotteisesti hintoja laski muun muassa St1.

Mikä on jakeluvelvoite

Liikennepolttoaineiden jakelijoille asetettu määräys myydä kuluttajille vuosittain tietty osuus uusiutuvaa polttoainetta. Sen tavoitteena on edistää kestävien uusiutuvien polttoaineiden käyttöä liikenteessä ja vähentää fossiilisten polttoaineiden käytöstäaiheutuvia hiilidioksidipäästöjä.

Yritysten kyettävä investoimaan päästövähennysratkaisuihin

Vastustaessaan jakeluvelvoitteen nostamista SKAL ei suinkaan vastusta puhtaampaa liikennettä, sillä sitähän jakeluvelvoitteella tavoitellaan. Vallitsevassa maailmantilanteessa vaakakupissa painaa vielä enemmän kova kansainvälinen kilpailutilanne ja hintakriisi. Suomi on omaehtoisesti halunnut nostaa jakeluvelvoitteensa kilpailijamaita korkeammalle tasolle. Jakeluvelvoitteen nostamiseen kohdistuu meillä poliittista painetta, sillä dieselvoittoisessa raskaassa liikenteessä sen avulla pystytään helposti kuromaan kiinni sekä EU:n että Suomen itselleen asettamia päästövähennystavoitteita.

Poliittisen tilanteen ja energian hinnan kriisiydyttyä SKALin näkemys on, että nyt on tuettava kansallista kilpailukykyämme kaikin käytettävissä olevin keinoin. Päästövähennyksiin on huomattavasti paremmat edellytykset, kun kuljetusyrityksillä on investointikykyä ympäristöratkaisuihin. Vallitsevassa tilanteessa sitä ei ole. Jos logistiikka-alaa ei ajeta liian ahtaalle, yrityksillä on investointikykyä uusia kalustoa yhä vähäpäästöisemmäksi ja siirtyä uusiin käyttövoimiin sitä mukaa kun kaluston saatavuus ja jakeluinfra kehittyvät.

Hallitus valmistelee parhaillaan huhtikuussa 2022 tehdyn poliittisen linjauksen perusteella jakeluvelvoitteen alentamista 7,5 prosenttiyksiköllä myös vuonna 2023. SKAL  vaatii, että linjauksesta pidetään kiinni. Samassa yhteydessä hallitus esittää myös, että jakeluvelvoitetta korotettaisiin 28 prosenttiin vuonna 2024. Vuonna 2030 jakeluvelvoite nostettaisiin jopa 34 prosenttiin. Näillä tulevilla jakeluvelvoitteen korotuksilla halutaan kattaa vuosilta 2022 ja 2023 toteuttamatta jääneitä päästövähennyksiä.

SKAL epäilee, että suunnitelmia tehtäessä ei ole huomioitu korotusten vaikutuksia logistiikan ja koko Suomen kilpailukykyyn. Tietäen, kuinka suuri hintavaikutus 1,5 prosenttiyksikön korotuksella oli 1.1.2022 tuntuu mielettömältä, että lähivuosille suunnitellaan näin järeitä korotuksia.

Vuotuinen jakeluvelvoitteen taso nykylain mukaan ja muutosesityksen mukaan

VuosiNykyisen lainsäädännön mukainen jakeluvelvoite (%)Lausuttavana elokuussa 2022 ollut jakeluvelvoiteesitys (%)20232113,5202422,52820252429202625,52920272730202828,5312029303220303034

Näin jakeluvelvoitteen alentaminen vaikutti

Alla SKALin hintaseurannan mukaan dieselin keskihinta ennen ja jälkeen jakeluvelvoitteen alentamisen. Pumppuhinnasta suli pois noin 50 senttiä reilussa kuukaudessa.

– Kuten jokainen kuljetusyritys on voinut itse todeta, jakeluvelvoitteenalentaminen näkyy hinnoissa. Suomen ei pidä nythätiköiden syödä omaa kilpailukykyänsä tilanteessa, jossa tulevaisuuson hämärän peitossa. Meidän on kurottava päästötavoitteitakiinni muilla keinoin, kilpailukykyä vaarantamatta,

sanoo SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala.

Jakeluvelvoite saadaan toimivaksi, jos uusiutuvien polttoaineiden hinta saadaan alas

SKALin näkemyksen mukaan uusiutuvien polttonesteiden käyttäminen on sinänsä hyvä keino vähentää päästöjä, mutta uusiutuvan hinnan ollessa korkealla saatavuusongelmasta johtuen, sen hintavaikutus on muodostunut liian korkeaksi ja haitalliseksi. Jakeluvelvoitetta käytettäessä tulisi ensin huolehtia uusiutuvan polttoaineen riittävästä tuotannosta, myös kotimaisesta. Muita päästöratkaisuja tulee lisätä ja muun muassa kehittää vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfraa nykyistä nopeammassa tahdissa sekä jatkaa hankintatukia.

Lue myös Ammattidieseln valmistelu eteen ja

SKALin viestin hallitukselle: 300 miljoonaa lisää tiestölle