Edunvalvonta koronatilanteessa

Petri Murto

Petri Murto, miten koronatilanne vaikuttaa kuljetusalaan?

– Koronatilanne on monelle kuljetusyritykselle vakava taloudellinen paikka ja koronatilanteen aiheuttama taloudellinen taantuma vaikuttaa myös kuljetusalaan. Esimerkiksi ravintoloiden sulkeminen on vienyt näihin kohdistuvan kuljetustarpeen pois. Toisaalta suuri osa teollisuudesta ja rakentamisesta on koronasta huolimatta jatkanut toimintaansa lähes normaalisti. Koronan vaikutukset jakautuvatkin epätasaisesti  kuljetusyrityksiin.

– Koronatilanne on vaikuttanut myös suoraan itse kuljetustoimintaan. Toiminta tavaran lähettäjillä ja vastaanottajilla on hidastunut. Liikenneasemien palveluita ja aukioloaikoja on supistettu.

 

Kerro koronatiimin  toiminnasta

– SKAL:n koronatiimi kaivaa tietoa eri lähteistä toisaalta omatoimisesti ja toisaalta jäsenyhteydenottoihin perustuen. Tiedon muuttumisen tahti varsinkin maaliskuussa oli todella nopeaa. Aamupäivällä selvitetty tieto  saattoi vanhentua jo saman päivän  aikana. Koronatiimi muodostaa vastauksia kysymyksiin yhteistyönä, jossa yhdistyy usean ammattilaisen osaaminen.

– Koronatiimin toiminnan lopputuotteita ovat jäsenen saama oikea tieto kysymykseensä tai sitten SKAL:n koronasivuille ja uutiskirjeeseen muodostettu ohjeistus juuri kuljetusyrityksiä ajatellen. Tiimin työssä on ollut  todellinen tekemisen meininki. Kaikki eteen tuleva on uutta asiaa, ja jäsenyritykset ovat olleet luonnollisesti tietoa vailla. Tietoa kaivetaan eri lähteistä, ja SKAL:n hyvät yhteydet viranomaisiin ovat arvokkaita tässä tilanteessa.

Iiro Lehtonen

Iiro Lehtonen, miten kuljetusyritysten tarpeet on huomioitu kriisin hoidossa?

– Tavaraliikenteen merkitys on poikkeusolojen aikana tunnustettu. Kuljetusyritykset ovat saaneet jatkaa toimintaa silloinkin, kun henkilöliikennettä on kielloin tai määräyksin rajoitettu. Lisäksi säädöksiin on tehty tarvittavia joustoja toiminnan helpottamiseksi.

– Sen sijaan valtion yritystuet eivät ole osuneet pääomavaltaisella kuljetusalalla aivan nappiin. Nyt ei ole kehittämisinvestointien aika, vaan olisi varmistettava, että yritysten kassat eivät kuivu ja että ne kykenevät  toimimaan kriisin yli.

Näetkö suomalaisessa yhteiskunnassa erityisiä vahvuuksia koronatilanteessa?

– Pidän hyvänä, että meillä on kannettu huolta omavaraisuudesta kuljetuskapasiteetin suhteen. Kaikki ymmärtävät, että tavarankuljetus on yhteiskunnan elintärkeä toiminta, jonka palvelukyky tulee varmistaa  etukäteen.

– Olemme harjoitelleet vaikeissa olosuhteissa toimimista yhdessä viranomaisten kanssa, ja hyvä yhteistyö on auttanut kriisin hoidossa. Näen vahvuutena myös suomalaiset kuljetusyritykset, jotka ovat luontaisia  selviytyjiä ja sitkeitä pärjäämään eri olosuhteissa.

Poikkeukset pätevyyksissä javiranomaispalveluissa

Ajankohtaisessa taulukossa ovat  tiedot keskeisistä Suomen pätevyyspoikkeuksista ja muutoksista viranomaistoiminnoissa 21.4. tilanteessa.

Ajo- ja lepoaikapoikkeukset Suomessa

Yksityiskohtaiset tiedot ajo- ja lepo-aikasetuksen väliaikaisista poikkeuksista.

Kuljetusyrityksen taloudelliset tuet

Tiedot erilaisista yritysten tukimuodoista on koottu linkkeineen SKAL:n koronasivuille. Päivitämme tietoja sivuillamme jatkuvasti.

Muualla verkossa

SKAL:n koronainfoa kuljetusyrityksille Valtioneuvosto Työ- ja elinkeinoministeriö Traficom Vero Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Suomen Yrittäjät