Ammattidieselin valmistelu etenee – hallituksen esitys saatava viimeistään marraskuussa

SKALin toimenpiteet

3.1.2022 teimme valtioneuvostolle esityksen ammattidieselin käyttöönotostaEsityksemme vastaanottajina olivat ministerit Annika Saarikko, Mika Lintilä ja Timo Harakka. Perustelimme ammattidieselin välttämättömyyttä muun muassa näin:”Kun bio-osuuden lisääminen polttoaineisiin korottaa polttoaineen hintaa huomattavasti enemmän kuin on osattu arvioida, on nyt välttämätöntä puuttua kustannusnousuun ja lieventää sen haitallisia vaikutuksia maamme kilpailukyvylle.”

”Kuljetusyritysten edunvalvoja SKAL vaatii, että tässä tilanteessa hallitus aloittaa hallitusohjelmassakin viitatun ammattidieseljärjestelmän valmistelun ja tekee päätökset pikaisesti.” 

12.1.2022 julkaisimme SKAL Kuljetusbarometri -raportin, jossa vaadimme ammattidieselin käyttöönottoa– Jos muutosta ei tapahdu, voi pelkästään dieselin hinnan nousu kasvattaa kuljetuskustannuksia Suomessa reilulla 400 miljoonalla eurolla vuositasolla 2021 alkuun nähden. Tämän vuoksi SKAL vaatii ammattidieselin pikaista käyttöönottoa. Ammattidieseljärjestelmällä on nyt kiire, lausui toimitusjohtaja Anssi Kujalabarometritiedotteessa.

Tammi-helmikuussa pidimme tiiviisti yhteyttä kumppanijärjestöihin, jaoimme vaikuttamismateriaalia ja haimme tukea ammattidieselille.

16.2.2022 kutsuimme Auto- ja tieforumin piiristä sisarjärjestöjä mukaan vaikuttamistyöhön ammattidieselin puolesta. Kannanottomme allekirjoitti kuusitoista kumppanijärjestöä, joukossa muun muassa Metsäteollisuus, Kaupan Liitto ja MTK. Tiedotteessa oli liitteenä SKALin Ammattidiesel käyttöön -raportti.

18.2.2022 hallitus ilmoitti ammattidieselin käyttöönoton valmistelun aloittamisesta.

Valmistelun olisi edettävä tänä syksynä

Haastattelimme 25.8.2022 ammattidieselin valmistelusta vastaavaa neuvottelevaa virkamiestä valtiovarainministeriöstä, Markus Teräväistä.

Mikä on tilanne ammattidieselin valmistelussa tällä hetkellä?

– Lainvalmistelu etenee niin, että on poliittinen aloite, jota valmistellaan. Tällainen valmistelu on käynnissä. Juuri nyt puuttuu poliittinen päätöksenteko tuen tasosta ja kestosta.

Onko ministeriössä vertailtu muita EU-valtiota, joissa ammattidiesel on käytössä? Olisiko niissä Suomelle soveltuvia toimivia malleja?

– Tiedämme toki, millaisia malleja on käytössä muissa jäsenvaltioissa. Se, mitä meiltä puuttuu, on tieto tuen tasosta, eli kuinka paljon toimialaa halutaan tukea. Se on poliittinen valinta. Samoin palautusmekanismin valinta on oma kansallinen ratkaisumme.

Mitä pystytte sanomaan palautusmekanismista?

– Palauttamisen tapa on sidottu omiin käytäntöihimme. Se ei ole vaikea asia eikä asetu esteeksi. Tekninen toteutustapa voidaan luoda saman luonteisena kuin valmisteveron palautus. Tavoitteena ei ole keksiä uutta, vaan soveltaa olemassa olevaa toimivaa mallia. Pyrkimyksenä on suoraviivainen ja yksinkertainen ratkaisu.

Voimmeko odottaa hallituksen esitystä nyt syksyllä?

– Kyllä se on lainsäädäntösuunnitelmassa. Jos se toteutuu suunnitelman mukaan, esitys tulee.

Milloin tämän pitäisi viimeistään tapahtua, jotta päätös etenemisestä saadaan tämän vuoden puolella?

– Viimeiset esitykset tämän hallituskauden aikana annetaan marraskuussa Valmistelun

Mikä on ammattidiesel

Ammattidiesel tarkoittaa kuorma- ja linja-autoille tankatuista litroista maksettavaa veronpalautusta, joka alentaisi yritysten kustannuksia ja mahdollistaisi kotimaisenkuljetus- ja logistiikkatoimialan kilpailukyvyn säilymisen. EU:n hyväksymä ammattidieseljärjestelmä on nyt käytössä kahdeksassa EU-maassa. Palautus on korkein, lähes25 senttiä, Belgiassa. Tammikuussa SKAL julkaisi raportin ja verkkosivut ammattidieselin käyttöönotosta

 

Lue myös SKAL hallitukselle: 300 miljoonaa lisää tiestölle jaJakeluvelvoitteen alentaminen tehoaa