Barometri: yritysten kasvun esteenä toiminnan heikko kannattavuus

SKAL tekee kolme kertaa vuodessa kuljetusbarometrin, jolla mitataan jäsenyritysten ajatuksia nykyhetkestä ja lähitulevaisuuden näkymistä. Vuoden viimeisessä barometrissä loppuvuoden näkymät olivat vielä synkät, mutta kevään kriisitunnelmista on tultu alas. Lähes puolet kuljetusyrittäjistä aikoo pitää toimintansa nykyisessä laajuudessaan ja kasvumahdollisuuksiakin nähdään. 

SKAL Kuljetusbarometri 3/22 tehtiin noin 4 100 jäsenyrittäjälle 26.8–8.9.2022. Barometriin vastasi 603 kuljetusyrittäjää. Määrä vastaa noin runsasta viittä prosenttia kaikista maanteiden tavaraliikenteen yrityksistä.

Peräti 48 prosenttia SKAL Kuljetusbarometriin 3/22 vastanneista yrityksistä kertoo, että kasvun tulppana on tällä hetkellä toiminnan heikko kannattavuus. Kuitenkin 26 prosenttia hakee lievää kasvua, jota voi haastavissa oloissa pitää rohkaisevana tuloksena.

Barometri osoittaa, että kevään kriisitunnelmista on tultu alas. Loppuvuonna heikkenevää kannattavuutta ennusti 42 prosenttia SKALin jäsenyrityksistä. Kuorma- ja pakettiautoliikenteen kustannukset olivat peräti 14,3 prosentin nousussa vuositasolla. Myös liikevaihdon ja kuljetusmäärien ennusteiden saldoluvut ovat selkeästi negatiivisen puolella.

Kuljetusyritysten kustannuksia nostaa edelleen muun muassa korkea polttoaineen hinta. Suomen logistista takamatkaa viennin päämarkkina-alueesta pitäisi pystyä torjumaan nyt uusin keinoin.

Yksi osaratkaisu on ammattidieselin käyttöönotto. 

– Ammattidiesel vähentäisi kustannuspainetta kuljetusalalla. Lisäksi sillä parannetaan koko maan ja kotimaisten yritysten toimintaedellytyksiä. SKAL on pettynyt, että tämä hallitus ei saanut nyt ensimmäistä kertaa valmisteltua ammattidieselin lakiesitystä eduskunnan käsiteltäväksi, vaan se jää seuraavalle, sanoo SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala

Noin 90 prosenttia tavaraliikenteestä kulkee kumipyörillä. Logistiikan kustannuspaineet heijastuvat yhteiskuntaan, huoltovarmuuteen ja koko Suomen kilpailukykyyn. Huolimatta heikoista suhdannenäkymistä lähes puolet kuljetusyrittäjistä aikoo pitää toimintansa nykyisessä laajuudessaan ja kasvumahdollisuuksiakin nähdään. 

Yritystoimintaa jatketaan perhepiirissä 

Omistajanvaihdokset toteutuvat kuljetusyrityksissä muita yrityksiä useammin perhepiirissä, käy ilmi kuljetusbarometristä. Omistajanvaihdosta suunnittelevista kuljetusyrityksistä 40 prosenttia on tekemässä siirtoa perhepiirissä, kun kaikissa yrityksissä vain 20 prosenttia tekee sukupolvenvaihdoksen.

65 prosenttia vastanneista aikoo jatkaa yrittäjänä tai yrityksen omistajana myös lähitulevaisuudessa. 15 prosenttia vastanneista aikoo vähentää omistajaosuuttaan yrityksissä ja 17 prosenttia aikoo lopettaa yrittäjänä toimimisen kokonaan. Taustalla on muun muassa kannattavuussyitä.

Kuljetusyritys päätyy harvoin perheen ulkopuoliselle omistajalle. Omistajanvaihdosta suunnittelevista 40 prosenttia on tekemässä siirtoa perhepiirissä. Vain kuusi prosenttia on myymässä yrityksensä perheen ulkopuolelle, kun vuoden 2021 valtakunnallisen omistajanvaihdosbarometrin mukaan kaikissa yrityksissä yli 40 prosenttia aikoo myydä ulkopuoliselle. 

– Kuljetusala poikkeaa yritysten yleisestä suunnasta, jossa yrityksen myynti ulkopuoliselle on sukupolvenvaihdoksia suositumpaa. Kuljetusyritykset ovat tyypillisesti perheyrityksiä ja omistajanvaihdos merkitsee barometrin perusteella useimmiten sukupolvenvaihdosta. Aina ei jatkajaa kuitenkaan löydy perhepiiristä, Kujala sanoo. 

SKAL kaipaa omistajanvaihdoksiin kannustimia. Hyviä keinoja ovat muun muassa sukupolvenvaihdoksia kannustava perintö- ja lahjaverotus sekä verohelpotukset myös silloin, kun yritys myydään työntekijöille.