Vaikuttamisen vuosi 2023 – hyviä tuloksia kuljetusalan puolesta

SKAL tarkastelee vuosittain sitä, miten se on onnistunut kuljetus- ja logistiikkayritysten vaikuttamistyössä. Viime vuosi oli kuljetusalalle tärkeä: eduskuntavaalit ja hallitusohjelmavaikuttaminen korostuivat koko organisaation tekemässä työssä. Tulosten aikaansaaminen on pitkäjänteistä työtä, joten aktiivista työtä jatketaan myös vuoden 2024 aikana.

SKALille tärkeintä oli, että uudessa hallitusohjelmassa on polttonesteiden hintaa alentavia linjauksia ja lisämäärärahoja tiestölle.

– Näissä onnistuimme. Pitkään jatkuneiden jakeluvelvoitteen ja veronkorotusten aika on ohi. Jakeluvelvoitetta on laskettu jo viime vuonna ja se pysyy nyt alhaisella tasolla. Polttoaineveroa laskettiin historiallisesti nyt ensimmäisen kerran, toimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo. 

Hänen mukaansa nämä ratkaisut näkyivät konkreettisesti pumppuhinnoissa heti vuoden 2024 alussa: ilman SKALin tekemään edunvalvontatyötä diesel olisi maksanut 1.1.2024 noin 20 senttiä enemmän verrattuna tilanteeseen, jossa päätettyjä toimia ei olisi tehty.

– Vuonna 2024 polttoainekustannukset kuljetusyrityksille poliittisin päätöksin laskevat arviolta 240–260 miljoonaa euroa vuositasolla, Kujala sanoo.

Lisätietoja vaikuttamistyöstä ja sen tuloksista vuoden 2024 alussa julkaistussa Vaikuttamisen vuosi -koosteessa. Ohjelma on luettavissa SKALin verkkosivuilla.

Näin vaikutimme: liikennemyönteinen hallitusohjelma

Hallitusohjelmassa on runsaasti hyviä toimia kuljetuskustannusten alentamiseksi. Jakeluvelvoitteen alennuksen vaikutus on vaalikaudella kustannusvaikutuksiltaan jopa kahden miljardin luokkaa. Historiallista on myös 100 miljoonan euron polttoaineveron alennus. Veroratkaisuissa linjattiin myös vinjetti, jota SKAL on pitkään ajanut.

Pettymys oli ammattidieselin jääminen pois ohjelmasta, vaikka kaikki puolueet kannattivat sitä SKALin kyselyssä. Jakeluvelvoiteratkaisu ja polttoaineveron alennus hillitsevät kuitenkin hintoja enemmän kuin ammattidieselillä olisi voinut saavuttaa.

Aloitimme vaikuttamistyön hyvissä ajoin ennen eduskuntavaaleja. Tavoiteohjelma julkaistiin jo kesäkuussa 2022 SKALin liittokokouksen yhteydessä. Sitä päivitettiin alkuvuodesta 2023.

Asiantuntijamme laativat ohjelmajulkaisuja päättäjien käyttöön ja toivat kuljetusalan viestejä päättäjille eduskuntavaalien alla – ja erityisesti hallitusohjelmaneuvotteluvaiheessa. Suurelle yleisölle viestimme alan näkökulmia median välityksellä.

Pidimme tiiviisti yhteyttä puolueisiin, eduskuntaryhmiin ja hallitusohjelmaneuvottelijoihin. Veimme kuljetusalan näkökulmia keskeisille päättäjille. Hallitusneuvotteluvaiheessa kävimme kuultavana rakennettua ympäristöä sekä energia- ja ilmastoasioita käsittelevissä neuvottelupöydissä.

SKAL laati vuoden alussa puoluekyselyn, jossa puolueita lähestyttiin liikenne- ja logistiikka-aiheilla. Kuusi puoluetta vastasi. Käytimme kyselyn tietoja viestintäkanavissamme, kuten lehdessämme, uutiskirjeissämme ja sosiaalisen median kanavissamme.

Vuoden 2023 aikana olemme tavanneet toimialalle keskeiset ministerit, kuten pääministeri Petteri Orpon, valtiovarainministeri Riikka Purran, liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen, energia- ja ilmastoministeri Kai Mykkäsen sekä elinkeinoministeri Wille Rydmanin esikuntineen. Jatkamme hyvää vuoropuhelua myös ensi vuonna.