Ammattidiesel

SKAL vaatii, että jo valmisteltu ammattidieseljärjestelmää koskeva laki otetaan viipymättä käyttöön. Näin turvataan kotimaisen kuljetusalan kilpailukyky.

Suomessa on otettava käyttöön jo valmisteltu ammattidieseljärjestelmä, jolla voidaan alentaa kuljetuskustannuksia. Ammattidieselillä tarkoitetaan energiaverodirektiivin sallimaa mahdollisuutta soveltaa tietyntyyppisiin kuorma- ja linja-autoihin tankattavaan dieselöljyyn alhaisempaa polttoaineverokantaa. Se on käytössä useissa EU-jäsenvaltioissa. Enemmistö eduskuntapuolueista on ilmoittanut tukensa ammattidieselille. SKAL kiirehtii käyttöönottoa.

Ammattidieselillä on jo kiire

Kuljetuskustannukset nousivat rajusti jo vuoden 2022 alusta, kun jakeluvelvoitetta kasvatettiin 18:sta 19,5 prosenttiin ja parafiinisen dieselöljyn polttoaineveroa nostettiin. Jo edeltävänä vuonna polttoainekustannukset olivat kasvaneet voimakkaasti. Venäjän helmikuussa 2022 käynnistämä hyökkäyssota Ukrainaan eskaloi energian hinnan ennennäkemättömään nousuun.

Suomessa diesel on Euroopan kalleimpia, varsinkin kun huomioi, että monessa kilpailijamaassamme on käytössä ammattidieseljärjestelmä parantamassa niiden kilpailukykyä tai muista syistä matalammat polttoaineen hinnat.

SKAL teki ammattidieselin käyttöönotosta esityksen valtiovarainministeriölle vuonna 2022 ja julkaisi järjestelmästä kertovan raportin. Lainvalmistelutyö saatiin päätökseen loppuvuonna 2022. Tutustu aineistoihimme. Päättäjillä on nyt tekojen aika kilpailukykymme säilyttämiseksi.

Jani Ylälehto, puheenjohtaja
Anssi Kujala, toimitusjohtaja

Lataa tunnus

Osoita tukesi ammattidieselille – Lataa Ammattidiesel käyttöön -tunnus verkkosivuillesi!

Avaa ja tallenna png-tiedosto

Miksi dieseliä tarvitaan?

Diesel on tällä hetkellä ainoa soveltuva polttoaine valtaosassa kuljetuksiamme. Suomi on pitkä maa. Pääväylien runkokuljetuksissa ja teollisuuden sekä kaupan kuljetuksissa pitkät ja painavat yhdistelmät ovat energiatehokkain vaihtoehto, sillä sekä polttoaineen kulutus että päästöt ovat niissä alhaisemmat tavaratonnia kohden.

Suomen on siis hyödyllistä panostaa HCT-yhdistelmiin jatkossakin. Lisäksi nykyinen ammattimaisen tavaraliikenteen kalustokantamme on lähes 100-prosenttisesti dieselkäyttöistä. Alalla ei ole mahdollisuutta laajasti tai nopeasti hankkia kuljetuskalustoa vaihtoehtoisilla käyttövoimilla, ja vaikka olisikin, näiden käyttövoimien jakeluinfra on vielä puutteellinen.

Näin ammattidiesel toimii

Ammattidieselin käyttöönotto tarkoittaa kuorma-autoille tankatuista litroista maksettavaa veronpalautusta, mikä alentaisi yritysten kustannuksia.

Perusajatus ammattidieselissä on seuraava:

  • Ammattimaisessa liikenteessä toimivat voivat hakea veronpalautusta ostetuista diesellitroista.
  • Lopulta ammattimainen liikenne maksaa veroa dieselistä EU:n energiaverodirektiivin salliman 33 sentin minimitason.

Ammattidieselpalautuksen taso vaihtelee niissä Euroopan maissa, joissa se on käytössä. Belgiassa palautus on suurin eli 24,76 senttiä per litra (2020).

Suomen hallitus päätti ammattidieselin valmistelun aloittamisesta 18.2.2022 ja valmistelu saatiin päätökseen marraskuussa 2022.

Esitys ammattidieselin käyttöönotosta Suomessa

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää, että hallitus aloittaa välittömästi ammattidieseljärjestelmän valmistelun.

Siirry lukemaan →

SKALin tiedotteet ammattidieselistä:

Kotimaan edunvalvonta