Uutta virtaa koneeseen

Viime vuonna SKALin hallituksessa päätettiin, että järjestölle laaditaan uusi strategia. Se on tarkoitus hyväksyä järjestön ylimmässä päättävässä toimielimessä kesäkuun 2024 liittokokouksessa, Tahkolla Pohjois-Savossa.

Miksi työtä tehdään?

Strategiahumppa saattaa kuulostaa paperinmakuiselta työltä, mutta mielestäni se on välttämätöntä. Yhtä lailla on tarpeellista, että jokaisella kuljetusyritykselläkin – pienellä tai suurella – on oma näkymänsä tulevaisuuteen. Vähintäänkin yrittäjän pääkopassa on kirkas näkemys siitä, mitä tehdään ja tavoitellaan.

Meille SKALissa työtä käynnistäessä oli oleellista se, että haluamme nähdä kuljetus- ja logistiikka-alan tulevaisuuteen ja sen myötä palvella jäsenyrityksiämme entistä paremmin.

Usein yrityksen tai järjestön strategian päivittämisen taustalla on muutostilanne, joskus jopa kriisi tai tunnistetut resurssit, joita ei hyödynnetä. Nykyisten muutostekijöiden – jo tapahtuneiden ja nähtävissä olevien - valossa SKALin strategia vaatii päivittämistä. Esimerkiksi pelkästään EU:n linjaamat toimet ilmastonmuutoksen
torjumiseksi tuovat uusia, yhä monimutkaisempia, haasteita. Lisäksi Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on johtanut tilanteeseen, jossa Suomen logistinen asema on muuttunut.

Uusiutuminen välttämätöntä

SKAL on uusiutunut matkan varrella useasti toimintamuodoiltaan. Järjestön rakenne on edelleen perusteiltaan samankaltainen kuin aikanaan perustetut paikallis- ja alueyhdistykset, erikoisjärjestöjä unohtamatta. Harva organisaatio on pystynyt pitämään yllä kolmiportaista organisaatiota. Tästä kannattaa olla ylpeä, mutta haasteita siinä on meilläkin.

Suomi on järjestöjen luvattu maa. Vuosikymmenien varrella moni kansanliike on kuitenkin pysähtynyt kokonaan. Useimmiten tähän on vaikuttanut se, että järjestön ajamilla asioilla ei ole enää tilausta. Näin ei ole SKALin osalta, sillä tarvetta kuljetus- ja logistiikka-alan puolesta tehtävälle työlle on todella paljon. Toimiva logistiikka on maamme kilpailukyvyn perusedellytys. Meidän pitää siis päivittää näkemys siitä, mikä on järjestömme tarkoitus ja mitä se tekee, mitä lupaa ja mihin sitoutuu. Joskus pitää myös varmistaa perustehtävä. On oltava tarvittaessa rohkeutta poistaa rönsyt, mutta samalla huomioitava uusien ideoiden ja toimintamallien löytäminen.

Suomalaisten kuljetusyritysten tarve ja odotukset tärkeimpiä

Strategiaa valmistellessa tärkein näkökulma on ollut omistuspohja. SKAL ry:n ja sen eri osien omistajia ovat suomalaiset kuljetusyritykset. Kuljetusyrittäjät ovat perustaneet järjestön ajamaan asioitaan ja maksavat jäsenmaksuillaan tämän työn. Toimintamme pitää tähdätä ensisijaisesti omistajiensa saamaan hyötyyn. Yksi tärkeitä strategiatyön tehtäviä onkin tunnistaa SKAL-jäsenyyden ts. asiakkuuden hyödyt yrittäjille, ammatillisen ja liiketaloudellisen hyödyn esiintuonti.

Lopulta tärkeintä on pitää mielessä, että oleellista on jäsenyrittäjien menestyminen. Se, että jokainen kuljetusyrittäjä kokee SKALin työn merkitykselliseksi ja järjestöllä on näyttää tuloksia toiminnastaan kaikilla toiminnan tasoilla.

Esitys lähtee helmikuussa järjestökenttämme arvioitavaksi. Kenttäkierrokselta saatavien kommenttien perusteella sitä käsitellään vielä monta kertaa ennen Tahkon liittokokousta.


Anssi Kujala

Lue lisää strategiatyöstämme: skal.fi/strategia24