SKALin linjaukset parempaan talvihoitoon 

Talvi on alkanut ja valitettavasti myös uutiset liukkaudesta johtuneista onnettomuuksista, henkilöiden menehtymisiltäkään ei ole vältytty. Joillain tieosuuksilla on saman päivän aikana tapahtunut useampiakin raskaan kaluston suistumisia tai kaatumisia liukkauden takia.

Talvihoidon haasteet ja suoranaiset puutteet aiheuttavat ongelmia liikenteen toimivuudelle, sujuvuudelle, aikatauluille sekä turvallisuudelle. Lisäksi tästä kaikesta aiheutuu kustannusvaikutuksia kuljetuksille.

Torniossa asuva kuljetusyrittäjä Raimo Pohjanen kertoo, että kun talven ensimmäiset liukkaat tulivat, ei liukkauden torjunta toiminut.

– Liikennöitsijä soitti suoraan urakoitsijalle, joka kertoi, että hänellä ei ole pääurakoitsijalta vielä lupaa lähteä, ihmettelee Pohjanen.

Hän toteaa, että kelien muuttumista odotetaan ”vähän pelolla”.

– Tienkäyttäjän linjasta on kuulunut sellaista, että siellä ei vastata edes puhelimeen.

SKALin Anssi Kujalan mukaan haasteita ovat muun muassa yhä suurempi kalusto ja sen asettamat lisävaatimukset talvihoidolle. 

– Kasvanut korjausvelka näkyy väistämättä, kun yhä huonokuntoisempi tiestö on vaikeaa pitää talvikunnossa, sanoo Kujala.

Kujalan mukaan on ymmärrettävää, että joskus on sää- ja keliolosuhteet sellaiset, että kerta kaikkiaan on pakko pysähtyä ja jättää sillä kertaa kuljetustehtävä suorittamatta. On kuitenkin tärkeää, että talvihoidon laatuun kiinnitetään enemmän huomiota.

Pohjanen toivoo, että tänä talvena olisi parempaa ennakointia. Valvontaan on oltava heti alusta alkaen tiukka seuranta, että asiat hoidetaan siten, kun ne kuuluvatkin hoitaa.

–  Kun säiden muutokset ovat nykyennusteilla hyvissä ajoin tiedossa ja aitoa halua sielläkin, että haluaisivat näyttää osaavansa työnsä. Siis pääurakoitsijakin, sanoo Pohjanen

SKAL laati tänä vuonna raportin talvihoidosta. Raportti esittää ratkaisuja, joilla vuosittain toistuvat tilanteet voitaisiin estää ja teiden talvihoito parantuisi.

1. Ennakointi

o Ennakoinnin merkitys tienhoidossa on avainasia, erityisesti kaikkein haastavimmissa oloissa. Urakkamallin tulee kannustaa tähän kustannusten säästämisen sijaan.

o Teiden talvihoidossa on ammattikuljettajien silmin usein nähtävissä tilanteita, joissa olisi paremman ennakoinnilla pystytty vastaamaan muuttuneisiin kelioloihin esim. oikea-aikaisella liukkaudentorjunnalla.

2. Valvonta

o Vain riittävällä ja tasalaatuisella valvonnalla voidaan taata tilatun laatutason toteutuminen myös käytännössä ja kaikissa oloissa. Tiestön kunnossapidon ja erityisesti talvihoidon toteutuksen laadunvalvontaa on parannettava. 

3. Urakoitsijoiden lähtökynnykset

o On kriittisesti tarkasteltava urakoitsijoiden lähtökynnyksiä toimenpiteisiin kuten auraukseen tai liukkaudentorjuntaan, ja niiden taustalla olevia menettelytapoja erityisesti siitä näkökulmasta, että onko toiminta nyt riittävän oikea-aikaista ja ennakoivaa. 

o Lähtökynnysten ajoittamisessa ohjaavana tekijänä tulee olla, ettei laatutasoa aliteta missään oloissa lyhytaikaisestikaan. 

o Urakkamalli on saatettava toimimaan kaikilla tasoilla tarkoituksenmukaisella tavalla eli tienkäyttäjien tarpeet ja sovittu laatutaso tulee olla ohjaava tekijä kaikissa oloissa.

Raportti teiden talvihoidosta on luettavissa verkkosivuillamme.

Siirry raporttiin tästä