SKAL Järjestöpäivä  

SKAL Järjestöpäivä pidettiin lauantaina 21.11.2020 hybriditapahtumana – osallistujia oli sekä Kuutio Auditoriossa Helsingissä että etäyhteydellä. Tapahtuman pääteemana oli SKAL 2030 -strategian esittely. Lisäksi syvennyttiin SKAL:n näkyvyyden lisäämiseen eri viestintäkanavissa alueellisesti ja paikallisesti sekä kuljetusyrittäjien vaikuttamiseen vuoden 2021 kuntavaaleissa. Osallistujia tapahtumassa oli kuutisenkymmentä.

Tilaisuuden avasi Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n puheenjohtaja Jani Ylälehto. Hän toivotti kaikki tervetulleiksi perinteiseen järjestöpäivään, jonka toteutusmalli oli aivan uusi. Jani Ylälehto totesi paikallisyhdistyksiä olevan hyvin erilaisia sekä kooltaan että aktiivisuudeltaan, ja toivoi tapahtuman tuovan uutta tuulta yhdistystoimintaan. Hän kiitti aktiivisia toimijoita, jotka ovat kulmakiviä paikallisessa SKAL-työssä ja kannusti kaikkia aloittamaan yhdessä SKAL:n strategiatyön – ei kiireellä, vaan antamalle työlle sen tarvitsema aika.

Johtaja Petri Murto SKAL ry:stä esitteli SKAL 2030 -strategian valmistelua ja sisältöä. Strategiassa SKAL on 2020-luvulla rohkea uudistaja. Visiona ovat kannattavat jäsenyritykset hyvämaineisella kuljetusalalla. Toiminta-ajatuksena on luoda edellytykset kannattavalle liiketoiminnalle ja kasvulle, arvoina ovat luotettava asiantuntija, jäsenen puolella, vahva suomalainen sekä rohkea uudistaja.

Strategiset painopistealueet ovat jäsenyydestä hyötyminen, kuljetusalan arvostuksen lisääminen, asiantuntijuuden kehittäminen sekä tiedottaminen ja edunvalvonnan näkyvyyden parantaminen. Petri Murto esitteli, miten painopistealueisiin on tarkoitus päästä yhteistyöllä. Työkaluna nähtiin palvelutiimit, joiden roolia vahvistetaan ja tehtäväkenttää kirkastetaan. Murto korosti työn olevan pitkäjänteistä toiminnan kehittämistä.

Petri Murto nosti esille paikallisyhdistysten merkityksen järjestön toiminnassa. Hän totesi paikallisyhdistyksen olevan lähellä jäsenyritystä tarjoten jäsenille virkistäytymistä, verkostoitumista ja vertaistukea. Paikallisyhdistys on myös luonteva foorumi esimerkiksi ammattipätevyyskoulutusten järjestämiseen. Murto korosti paikallisyhdistyksen vaikuttajaroolia kunnallisissa ja alueellisissa kysymyksissä sekä jäsenhankinnassa. Hän kannusti paikallisyhdistyksiä osallistumaan järjestön päätöksentekoon ja jatkamaan hyvää paikallista vaikuttavuus- ja näkyvyystyötään.

SKAL näkyväksi

Viestintäpäällikkö Heini Polamo SKAL ry:stä pureutui kysymykseen millaista näkyvyyttä SKAL voi järjestönä tavoitella. Polamo avasi myös maineen ja mielikuvan merkitystä. Hän kertoi SKAL ry:n saavan ansaittua näkyvyyttä muun muassa asiantuntevalla tiedottamisella, asemansa ja kumppanuuksien kautta näkymisellä niin perinteisissä viestintäkanavissa kuin sosiaalisenkin median puolella. Maksetun näkyvyyden työkaluina Polamo esitteli muun muassa hakukone- ja somemarkkinoinnin, mainonnan eri kanavissa ja yhteistyönäkyvyyden tapahtumissa ja kampanjoissa.

Polamo esitteli tilaisuudessa #kuljetanSuomelle -kampanjan, joka on suunnattu koko suomalaiselle kuljetusalalle. Kampanjassa kerätään jäsenyrittäjien tarinoita siitä, mitä he tekevät ympäristön hyväksi, miten alentavat päästöjä ja mitä luonto heille merkitsee.

Tilaisuudessa jäsenyrittäjä Juha Rahkola Kalajoelta kertoi paikallisyhdistystoiminnasta ja sen näkyvyydestä mediassa. Paikallis-, maakunta- ja aluelehdet ovat tehneet hyvää yhteistyötä paikallisyhdistyksen kanssa. Rahkola kertoi aktiivisesta yhteydenpidosta suoraan toimittajiin. ”Kun kokouksesta ottaa kuvia ja kirjoittaa juttua, niin kyllähän paikallislehti jutun julkaisee”, kertoi Rahkola. Rahkola toivoi lisää yhteistyötä paikallisyhdistysten kesken – silläkin keinolla näkyvyyttä saataisiin lisää.

Tauon jälkeen SKAL ry:n toimitusjohtaja Iiro Lehtonen jatkoi tilaisuutta kuntavaaliteemalla. SKAL on yhdessä Koneyrittäjien kanssa tehnyt kunnille julkisista hankinnoista kyselyn. Sen tulosten perusteella on syytä jatkaa työtä kuntien kuljetuspalveluhankintojen ohjeistamisessa. ”Reilun kuljetuksen kunnassa” osataan hankkia kuljetuspalveluja, siellä liikenne sujuu ja yrittäjyys kukoistaa. Iiro Lehtonen kertoi SKAL:n julkaisevan keväällä 2021 vaaliohjelmansa. Lehtonen kannusti kuljetusyrittäjiä asettumaan ehdokkaiksi kuntavaaleissa, koska kuntapäättäjien toiminta on erittäin tärkeä vaikuttamisväylä kuljetusalalle.

Toimitusjohtaja Iiro Lehtonen SKAL ry:stä kannustaa SKAL-jäsenyrittäjiä asettumaan ehdokkaaksi kuntavaaleissa keväällä 2021.

50 suurinta kuntaa -toimintamalli esiteltiin

SKAL ry nimesi syksyllä 2020 työryhmän määrittelemään uusi toimintatapa, joilla vaikutetaan Suomen 50 suurimpaan kaupunkiin tai kuntaan. Toimitusjohtaja Tero Siitonen Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry:stä esitteli työryhmän mietintää webinaarin kuulijoille. Työryhmän muut jäsenet ovat Riikka Kauppinen SKAL Pohjanmaa – Österbotten ry:stä ja Heikki Lappalainen SKAL Itä-Suomi ry:stä.

Siitonen kertoi, että toiminnan tavoitteena on yksinkertainen, vuorovaikutteinen, avoin ja tuloksia tuottava yhteydenpito säännöllisesti kuntien edustajien kanssa. Kuljetusala haluaa vaikuttaa niin elinkeinopolitiikan yksityiskohtiin kuin strategisiin päätöksiin. Esimerkiksi kaavoitukseen vaikuttamisessa tulee olla hyvin varhaisessa vaiheessa mukana. Teemoja, joihin halutaan ottaa kantaa ovat kuljetusyritysten toimintaedellytykset kunnassa – esimerkiksi rekkaparkit ja odotusalueet, puhtaammat kuljetukset sekä yleisesti kunnan edustajien ymmärryksen lisääminen kuljetusalan merkityksestä ja tarpeista.  

Siitonen kävi läpi eri tahot kunnissa, joihin vaikuttamistyötä on syytä kohdistaa, keinot näkyvyyden parantamiseksi, esimerkiksi mielipidekirjoitukset, sekä sen mitä kunta saa yhteistyön tuloksena. Tero Siitonen nosti esille myös digitaalisten apukeinojen hyödyntämisen, esimerkiksi satamaliikenteen ohjauksessa ja jakeluliikenteessä, sekä näkyvyyden tärkeyden myös kunnallistasolla.

Tilaisuuden lopuksi Iiro Lehtonen kertoi SKAL:n järjestävän jatkossakin suunnitellut tapahtumat pandemiatilanteen vaatimalla tavalla, esimerkiksi webinaareina. Hän kiitti osallistujia aktiivisesta kysymysten esittämisestä ja kommentoinnista.

Tapahtuman tallenne on katsottavissa toukokuuhun 2021 asti. Tallenne löytyy SKAL-jäsensivuilta kohdasta Jäsenuutiset – Esitelmät jäsentapahtumissa. Sivustolle pääseminen vaatii kirjautumisen.