Kuljetustilauskeskusten johtoa koolla Triplassa

Kuljetuskeskusten Liitto ry:n puheenjohtaja Mika Laurén avasi tilaisuuden ja toivotti KTK:iden johdon väen tervetulleeksi. Avauksessa Laurén muisteli viimeisiä kahta vuotta, jotka ovat olleet alalle haasteellisia. Avaukseen löytyi myös hieno positiivinen uutinen; Suomi on valittu jälleen maailman onnellisimmaksi maaksi.

Lakihankkeiden ja SKALin ajankohtaiskatsauksen piti johtaja Petri Murto SKAL ry:n asiantuntijapalveluista. ”Vaikka korona vaikutti suhteellisen vähän kokonaisuudessa kuljetusalaan, vaikuttaa Ukrainan sota puolestaan voimakkaasti juuri nyt kuljetusalaan”, totesi Murto. Paljon kysymyksiä esitettiin dieselin hinnasta ja AdBlue-lisäaineen saatavuudesta. Murto kävi läpi myös kuljetussopimusoikeudellisia seikkoja, ja esitteli tuoreen SKALin ylimääräisen kuljetusbarometrin tuloksia. Lopuksi kuultiin myös tilaajan vastuusta, ajo- ja lepoajoista sekä ylikuormista.

Neste Markkinoinnin tervehdyksen osallistujille toi vähittäismyynnin johtaja Tuomas Kulola.

Lassila & Tikanojan tiimipäällikkö Lilli Linkola kertoi kiertotalouden potentiaalista yhteiskunnassamme.

Lounaan jälkeen kuulimme esityksen kiertotaloudesta Lassila & Tikanojan tiimipäällikkö Lilli Linkolan esittämänä. Linkola kertoi mikä potentiaalia kiertotaloudessa on, mitä se tarkoittaa ihmisten rakentamassa yhteiskunnassa ja mitä luontokadon hidastaminen edellyttää yhteiskunnalta, yksilöiltä ja yrityksiltä.

Hallitusammattilainen Olli Pakkala avasi hallitustyöskenteln tehtäviä ja vastuuta.

KTK-jäsenkyselyssäkin toivottu aihe oli hallitustyöskentely, josta kertoi hallitusammattilainen Olli Pakkala. Esitys pureutui osakeyhtiön hallituksen tehtäviin, vastuisiin ja päätöksentekoon. Pakkala myös kertoi esimerkkitapauksen avulla yhtiön ulkopuolisena hallituksen asiantuntijajäsenenä toimimisesta.

Seminaarin lopuksi Mika Laurén esitteli kuulijoille KTK-jäsenkyselyn tulokset. Kysely tehtiin KTK-yhtiöiden johdolle lokakuussa 2021. Lisäksi Laurén esitteli KKL:nhallituksen toimenpiteet liiton toiminnan kehittämiseksi tulevina vuosina. Yhteenvedossa KKL:n varapuheenjohtaja Jyri Kuivala esitti kiitokset kaikille puhujille jakertasi päivän aiheet. Päivän lopuksi kokoonnuimme yhteiselle illalliselle, jonka viihdeosuudesta vastasi stand up -koomikko Aatu Raitala.